U bent hier

Samenwerking zelforganisaties en welzijnssector - Verslag denkmoment

Verslag van het denkmoment

Op maandag 18 september 2017 organiseerden het kenniscentrum WWZ en de Odisee Hogeschool Sociaal Werk het denkmoment ‘De samenwerking Zelforganisaties-Welzijnssector’. Zelforganisaties worden in deze denknamiddag gelijk genoemd met burgerinitiatieven. Ze zijn ontstaan uit concrete noden in de superdiverse stad, door migratie en door lancunes in het welzijns- en overheidsaanbod.

Het denkmoment vertrok vanuit de vaststelling dat ook burgers, zelforganisaties, sportclubs, moskeeën, kerken etc., allerlei ‘welzijns-‘gerelateerde zaken opnemen die vaak onder de radar blijven van de ‘formele’ welzijnsdiensten of beleid. Anno 2017 is de discussie over hoe zelforganisaties en de meer formele welzijnsorganisaties kunnen samenwerken en welke kansen en de valkuilen dit met zich meebrengt weer helemaal actueel.

Aan tafel zaten 42 vertegenwoordigers uit zowel zelforganisaties, welzijnsorganisaties, opleidingen en de overheid.

De sprekers waren:

  • Hanan Rian en Céline Catthoor van vzw De Lork

  • Mieke Schrooten van Odisee Hogeschool (opleiding sociaal werk)
  • Aziza El Miamouni van de wijkacademie Molenbeek
  • Els Nolf van het kenniscentrum WWZ

Na de sprekers werden 3 conversatietafels georganiseerd met elk een te beantwoorden kernvraag:

Tafel 1: Heeft de welzijnssector de zelforganisaties nodig?
Tafel 2: Hebben de zelforganisaties de welzijnssector nodig?
Tafel 3: Wat is de rol van de overheid in de samenwerking tussen deze twee?

Contact 

Cynthia van Thiel

cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 48

Cynthia is geïntrigeerd door de superdiversiteit in Brussel. Die beperkt zich niet enkel tot de ruime verscheidenheid aan herkomst in Brussel, maar eveneens de diversiteit in gender, sociale klasse, handicap, seksuele oriëntatie ... Aan de hand van het kruispuntdenken geeft ze duiding over discriminatie en sociale uitsluitingsmechanismen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor organisaties met vragen over cultuursensitieve zorg.