U bent hier

Soepactie antenne Marollen

Het BuurtPensioen wordt zelfstandig

Sinds 1 januari 2022 is Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier officieel een zelfstandige vzw. Het burenhulpnetwerk maakt dus niet langer deel uit van het Kenniscentrum WWZ. De verzelfstandiging ging ook gepaard met een naamsverandering. De vzw heet vanaf nu Accolage.
We verwelkomen je graag op onze nieuwe website www.accolage.be.

Depuis le 1er janvier 2022, Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier est officiellement une asbl indépendante. Le réseau d'entraide ne fait donc plus partie de Kenniscentrum WWZ. L'indépendance s'est également accompagnée d'un changement de nom. L'association à but non lucratif s'appelle désormais Accolage. 
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site web www.accolage.be 

Soep voor iedereen in de Marollen 

Tijdens de koude herfst- en wintermaanden is het extra belangrijk om onszelf goed te verzorgen en onszelf warm te houden. Daarom organiseren de vrijwilligers van onze antenne Marollen op 7 woensdagen tijdens deze herfst en winter een grote soepactie, waar een hele voorraad soep wordt gemaakt die zal uitgedeeld worden in de buurt. De actie verloopt in samenwerking met lokale partners Zoom Seniors, AMO Cars, Réseau Plasma des capucines, PCS-Radis en Chef Yanis (EAT). Antennebegeleidster Saïda kijkt er alvast naar uit:

“Het is een actie waar ouderen en jongeren uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten. De jongeren zullen met veel plezier helpen met uitdelen en het is bovendien een fijn moment om gezellig bij te praten.”

Wil je graag een handje meehelpen en/of zelf een smaakvolle kom soep komen proeven? Noteer dan zeker de volgende data in jullie agenda: 08/12 - 22/12 - 12/01 - 26/01 - 09/02 - 23/02 - 09/03. De voorbereidingen vinden plaats in de PCS-Radis-Marollen in de Lacaillestraat 4, 1000 Brussel. De soep zal rondgebracht worden bij ouderen thuis tussen 15u en 17u.

Antennebegeleidster Saïda is wekelijks terug te vinden in de Marollen voor de permanenties op donderdag van 14u tot 16u, in het lokaal Le Bosch in de Huidevettersstraat 116. Je kan haar telefonisch bereiken op het nummer 0484/16.69.24 of via buurtpensioen.marollen@gmail.com