U bent hier

Telefonische hulp bij aanvraag gratis Railpass

De regering heeft beslist om een gratis 12-treinritten-pass ter beschikking te stellen aan alle inwoners van België met het oog op het herstel van de Belgische economie en het promoten van het spoor als openbaar vervoer. Die pass kreeg de naam Hello Belgium Railpass. Tussen 5 oktober en eind maart kunnen hiermee elke maand twee treintrajecten worden afgelegd in eigen land. De spoorwegmaatschappij NMBS wil er alles aan doen opdat iedereen de kans krijgt om er de komende maanden op uit te trekken met deze railpass.

Tot uiterlijk 30 september kan elke inwoner van dit land ouder dan 12 jaar (of die 12 jaar wordt tegen eind maart 2021) met zijn/haar rijksregisternummer online een Hello Belgium Railpass aanvragen via hello-belgium.be. Ter herinnering: kinderen jonger dan 12 jaar rijden sowieso gratis. De papieren pass wordt vervolgens met de post verstuurd naar het adres vermeld in het rijksregister. Om een massale toeloop te vermijden tijdens de huidige coronacrisis, zal het niet mogelijk zijn om de pass aan een stationsloket te bekomen.

De NMBS beseft dat niet iedereen vertrouwd is met online toepassingen. Daarom is er een speciaal telefoonnummer - 02 300 15 15 - voor wie hulp kan gebruiken bij het invullen van het webformulier of geen online toegang heeft. NMBS vindt het immers belangrijk dat wie het meeste baat heeft bij de gratis pass, niet uit de boot valt.

Daarom vraagt de NMBS ook de gemeenten en OCMW's op om assistentie te bieden aan mensen die het moeilijk hebben bij de aanvraag. Zij kunnen hunnen inwoners - mits gebruik van het rijksregisternummer - helpen. Het spreekt voor zich dat organisaties die precaire groepen ondersteunen ook een doorslaggevende rol kunnen spelen om juist deze mensen te bereiken en te helpen. Vandaar hun vraag om het nieuws over de gratis pass zo ruim mogelijk te verspreiden én uw netwerk op uw beurt te sensibiliseren om mensen te helpen bij de aanvraag.

(Foto door Anna Shvets via Pexels)