U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

Feedback van de COVID-19-crisis in Brussel: een transversale en geïntegreerde evaluatie van Brusano

woensdag, 16 september, 2020 - 11:14

Tijdens de afgelopen zomermaanden maakte Brusano, de pluralistische en bicommunautaire dienst voor coördinatie en ondersteuning van professionelen in de Brusselse eerstelijnszorg , een transversale analyse van de bijzondere situatie die we meemaken.

"De pandemie en de manier waarop ze op verschillende niveaus is aangepakt (...) werpt de vraag...Lees meer

Telefonische hulp bij aanvraag gratis Railpass

maandag, 14 september, 2020 - 15:48

De regering heeft beslist om een gratis 12-treinritten-pass ter beschikking te stellen aan alle inwoners van België met het oog op het herstel van de Belgische economie en het promoten van het spoor als openbaar vervoer. Die pass kreeg de naam Hello Belgium Railpass . Tussen 5 oktober en eind maart kunnen hiermee elke maand twee treintrajecten worden afgelegd in eigen land. De spoorwegmaatschappij NMBS wil er alles aan doen opdat iedereen de kans krijgt om er de komende maanden op uit te trekken met deze railpass.

Tot uiterlijk 30 september kan elke inwoner van dit land...Lees meer

Projectoproep 2020 'outreachend bereiken van mensen in armoede'

vrijdag, 11 september, 2020 - 16:41

Gezinnen die in een kwetsbare positie leven, dreigen door COVID-19 zwaarder getroffen te worden. Verschillende problemen die samenhangen met hun situatie zoals armoede, eenzaamheid, isolement, een klein sociaal netwerk, beperkte financiële buffers, zwakke positie op de arbeidsmarkt, taalachterstand, onderwijsachterstand, energiearmoede, ... worden versterkt.

Een van de maatregelen uit het actieplan “mentaal welzijn” of “Zorgen voor morgen” wil het aanbod aan psychosociale bijstand op de 1ste lijn versterken. Eén van de belangrijkste aandachtspunten die door de Taskforce Kwetsbare Gezinnen naar voren werd geschoven, was het vergrote risico op isolement en het wegvallen van het al meer beperkte sociale...Lees meer

Projectoproep voor (kleine) investeringen naar aanleiding van de coronacrisis

vrijdag, 11 september, 2020 - 16:26

De coronacrisis heeft de maatschappij de afgelopen maanden voor bijzondere uitdagingen geplaatst. Vele organisaties moesten hun werking stilleggen of grondig aanpassen.

Om Vlaams-Brusselse organisaties te helpen een coronaproof heropstart of doorstart te maken, lanceert de Vlaamse minister voor Brussel, Benjamin Dalle, een projectoproep voor kleine investeringen tot maximaal 30.000 euro.

Het gaat om investeringen, inrichtingskosten of de aankoop van duurzaam materiaal zoals bijvoorbeeld het plaatsen van gordijnen of afscheidingswanden waardoor ruimtes worden opgedeeld, inrichtingskosten die het mogelijk maken om meer afstand te bewaren, het creëren van (meer) bruikbare buitenruimtes, het verbeteren van sanitaire voorzieningen, impactvolle informaticatoepassingen of het...Lees meer

Beeldbellen voor hulpverleners

woensdag, 26 augustus, 2020 - 16:36Naar een geschikte beeldbeltool voor hulpverleners in tijden van corona

Door de heropflakkeringen van COVID-19 zijn face-to-face contacten tussen hulpverlener en hulpvrager met een psychische kwetsbaarheid niet altijd mogelijk.

In een aantal situaties kunnen de noodzakelijke contacten verder gezet worden via beeldbellen. Maar sommige hulpverleners en hulpvragers beschikken niet altijd over de nodige infrastructuur (laptop, internet,…) of kennen de toepassingen van dit communicatiemiddel nog niet goed. HERMESplus biedt ondersteuning als ze niet over de mogelijkheden (infrastructuur of kennis) beschikken.

Ze hebben enkele laptops die we via de hulpverlener ter beschikking kunnen stellen voor hulpvragers...Lees meer

Het Kenniscentrum WWZ werkt aan een nieuwe situatieanalyse personen met een handicap

dinsdag, 25 augustus, 2020 - 16:43

Personen met een handicap die nood hebben aan gespecialiseerde zorg en ondersteuning kunnen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een persoonsvolgend budget aanvragen.

Zo een budget krijg je niet direct, je moet eerst een aanvraagprocedure doorlopen en dan wordt jouw aanvraag op een wachtlijst geplaatst. In Vlaanderen wachten er 15.932 personen op zo een budget, in Brussel slechts 153 personen. Zo een budget is wel essentieel om de nodige zorg en ondersteuning te kunnen krijgen van bijvoorbeeld een persoonlijk assistent of gespecialiseerde zorgaanbieder.

Bruzz heeft hierover een artikel geschreven waar ze cijfers combineren met verhalen...Lees meer

cover cahier 14

Cahier Veerkracht in coronatijden

donderdag, 20 augustus, 2020 - 11:54

Op 14 maart 2020 ging België in lockdown om de corona-pandemie in te dijken. Zorg- en welzijnsorganisaties vingen meteen noodsignalen op van kwetsbare groepen zoals thuislozen, mensen zonder wettig verblijf, mensen in armoede, psychisch kwetsbaren, alleenstaande ouderen en ouders. Van dag op dag schakelden veel organisaties over op noodhulp, van voedselbedeling tot telefoonrondes, van huisbezoeken en onderwijssteun voor kinderen tot medische zorg voor daklozen en veel meer.

De Brusselse sectoren welzijn en zorg toonden in deze crisis een grote flexibiliteit, betrokkenheid en engagement. Er werden tientallen initiatieven genomen, burgers, middenveld en overheid werkten vlot samen. Duizenden Brusselaars in nood...Lees meer

Rondleiding 2020

dinsdag, 18 augustus, 2020 - 09:59

Wie meer te weten wil komen over wat het Kenniscentrum WWZ allemaal voor jullie kan doen, krijgt van ons een Rondleiding.

We vertellen alles over de Staten-Generaal Welzijn en Zorg en de opvolging ervan. Welk parcours legde Het BuurtPensioen af? Wat is nu buurtgerichte zorg en wat een zorgzame buurt? Hoe zorg je voor verbinding in een superdivers Brussel? Wat mag en kan een vrijwilliger? Welke interessante woonprojecten en -vormen bestaan er? Wat doen wij met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?

Kom te weten waar het Kenniscentrum WWZ zich mee bezig hield en houdt en volg...Lees meer

deelnemers van de actie

Sensibiliseringsactie: Thé au Balcon

donderdag, 30 juli, 2020 - 14:55

Na een aantal knutsel- en kookateliers waarbij deelnemers van de burenhulpnetwerken over heel Brussel meer dan 250 koekjes bakten, 50 hoelahoep-ringen schilderden en een groot bingo-spel maakten was het eindelijk zo ver.

De leuke bende mocht de straat op om samen met artiesten de buurtbewoners uit te nodigen deel te nemen aan de participatieve animatie. Hierbij werd hartelijk gezongen " J'aide mon voisin, mon voisin, ma voisine. J'aide mon voisin, ma voisine du coin! " Daar draaide de hele sensibilseringsactie rond: heel wat mensen zijn nog steeds thuis opgesloten omv corona-maatregelen. Laat hen weten dat je er bent, dat...Lees meer

Overzicht van coronamaatregelen voor mensen met een handicap

dinsdag, 28 juli, 2020 - 12:35

De voorbije maanden schreef Onafhankelijk Leven heel wat nieuwsberichten over de coronacrisis, de steeds veranderende richtlijnen en steunmaatregelen voor mensen met een handicap. Op hun website vind je een compleet overzicht van artikels die nog steeds actueel zijn: https://www.onafhankelijkleven.be/zelf-aan-de-slag/overzicht-van-coronamaatregelen .Lees meer