U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

Organisaties bijzonder jeugdhulp en vzw Solentra: subsidies opvang, begeleiding en integratie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)

woensdag, 10 juni, 2020 - 09:56

De Vlaamse Regering kent voor het jaar 2020 subsidies toe voor een totaal bedrag van 12,58 miljoen euro aan organisaties voor bijzondere jeugdzorg en vzw Solentra voor het jaar 2020 in het raam van de vluchtelingencrisis. Het gaat om de continuering van plaatsen voor de begeleiding en opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; residentiële buffercapaciteit voor de begeleiding en opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW); plaatsen CBAW die rechtstreeks toegankelijk zijn voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die een voldoende mate van autonomie en zelfstandigheid bezitten en het aanbod van vzw Solentra voor het organiseren...Lees meer

Personen met een handicap ervaren nog te veel drempels om te stemmen, blijkt uit onderzoek Unia

dinsdag, 2 juni, 2020 - 15:11

Nog te veel personen met een verstandelijke handicap of een psychische kwetsbaarheid kunnen hun stemrecht niet ten volle uitoefenen. Dat blijkt uit een onderzoek van Unia na de verkiezingen van 2018 en 2019. Unia ging praten met personen met een handicap zelf, hun families en professionals uit de sector.

Het onderzoek brengt verschillende hindernissen aan het licht en benadrukt de rol van familie en professionals bij de participatie van personen met een handicap. Je stem uitbrengen is een basisrecht en kunnen stemmen is onmisbaar voor de inclusie en de gelijke behandeling van personen...Lees meer

Kijkbuisstages: de digitale kijkstages

dinsdag, 2 juni, 2020 - 13:29

bijeenander.brussels wil de Kijkstages digitaliseren en omvormen tot ‘Kijkbuisstages’.

We geven organisaties de kans zich virtueel voor te stellen aan een aantal geïnteresseerde partners. Na de voorstelling krijgen de aanwezigen de kans om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen, het wederzijdse kennismakingsaspect staat hierbij voorop. Deze virtuele ontmoeting wordt gemodereerd door een collega van het Kenniscentrum WWZ of Bru-stars, we nemen hierbij ook de technische en organisatorische kant van de zaak voor onze rekening.

Op een later tijdstip volgt er meer informatie. We willen nu wel al weten of je als gastorganisatie geïnteresseerd en bereid zou...Lees meer

Het welzijnswerk en de lokale dienstencentra zetten de deuren weer op een kiertje…

woensdag, 20 mei, 2020 - 11:49

De covid-19 maatregelen kwamen hard aan voor heel wat hulpvragers en gebruikers van welzijnsvoorzieningen. Senioren konden niet meer terecht in hun vertrouwde lokale dienstencentrum, welzijnswerkers mochten hulpvragers niet meer ontvangen, groepsactiviteiten met mensen in armoede werden noodgedwongen stopgezet. Waar ze konden bleven de organisaties in de weer voor hun gebruikers: er vonden stoepbezoeken plaats, er werden telefoonrondes georganiseerd of maaltijden aan huis gebracht…

In het spoor van de exitmaatregelen van de federale veiligheidsraad en de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg, treedt stilaan een versoepeling in voor de Vlaamse welzijnsorganisaties:

Binnen het Welzijnswerk (CAW, Samenlevingsopbouw en Verenigingen waar...Lees meer
Cover cahier 13

Cahier Wonen met zorg, deel 2

maandag, 27 april, 2020 - 15:57

In 2008 kreeg het Kenniscentrum WWZ van de Vlaamse overheid de opdracht om de ontwikkeling van woonzorgprojecten in Brussel te faciliteren, met bijzondere aandacht voor ouderen en personen met een beperking. Deze opdracht was heel veelzijdig: buurten analyseren, noden detecteren, gebruikers bevragen, gepaste percelen vinden, mogelijke initiatiefnemers zoeken, inhoudelijke input geven, sectoren met elkaar verbinden, een eenduidig concept defi niëren, schetsen ontwerpen, haalbaarheidsstudies maken, ontwerpers aanstellen, subsidiedossiers schrijven, aannemers contacteren, werfvergaderingen bijwonen, toekomstige bewoners samenbrengen, het openingsfeest vorm geven. Een gevarieerde opdracht die we steeds met veel overtuiging aanpakten.

Dit cahier stelt zes projecten voor, waarbij het...Lees meer

cover cahier 12

Cahier Wonen met zorg

maandag, 27 april, 2020 - 15:45

Steeds meer ouderen kiezen ervoor om zolang mogelijk zelfstandig te wonen. Dat kan, mits voldoende ondersteuning door hun netwerk, thuiszorg en andere diensten. Ook personen...Lees meer

straathoekwerker drinkt koffie

Bram Van De Putte van Diogenes:"Heel wat tijd en energie in de zoektocht naar thuislozen die mogelijk in gevaar zijn"

vrijdag, 17 april, 2020 - 11:20

Artikel n.a.v. een open gesprek met Bram Van De Putte van DIOGENES – 28-03-2020

door Greta Leire, Coördinatrice Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad

Aan het woord is Bram Van de Putte, halftijds straathoekwerker en halftijds coördinator van het project “Metro-Liens” binnen Diogenes vzw .

Betrokkenheid op z’n best

Bij de opstart van het project in 2012 werd snel duidelijk dat er naast het straathoekwerk door het team van Métro-Liens, een ongelooflijke opportuniteit en kracht aan te boren is in de semi-publieke ruimten en de sociale context. Zo kwam...Lees meer