U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

RIZIV-project voor de vergoeding van klinische psychologen/orthopedagogen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

woensdag, 2 oktober, 2019 - 12:49

Vanaf 1 april start de operationalisatie van de terugbetalingsmaatregel voor eerstelijnspsychologische/orthopedagogische zorg. De nieuwe rol van klinisch psycholoog / orthopedagoog maakt deel uit van deze hervorming binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen. Dit betreft een eerste stap die het hulp- en zorgsysteem zal uitwerken voor een specifieke groep van patiënten met psychische problemen zoals angst, depressie en alcoholproblemen.

Het doel is een nieuw preventief aanbod in de GGZ, in aanvulling op het bestaande en om de link hiervan te versterken, enerzijds met de eerstelijn (huisartsen, ...) en anderzijds met de netwerken die gespecialiseerd zijn in de...Lees meer

cover cahier 10

Cahier Buurtgerichte zorg

dinsdag, 1 oktober, 2019 - 15:02

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt passende hulp en zorg aan te bieden. Want de buurt is de uitgelezen plek voor de organisatie van nabije zorg en ondersteuning. Visie en werkpraktijken hierover krijgen vorm, en het beleid heeft opnieuw meer aandacht voor een buurtgerichte benadering in welzijn en zorg.

Dit cahier is de voorlopige synthese van visie, praktijken en projecten buurtgerichte zorg in Brussel. De acht functies van buurtzorgregie worden getoetst aan de praktijk van enkele inspirerende projecten en drie initiatieven van de ...Lees meer

Een bloem, een glimlach

donderdag, 26 september, 2019 - 15:23Een bloem en een glimlach is een fijne attentie om het gevoel van eenzaamheid te doorbreken

Op 1 oktober, Internationale Dag van de Ouderen, geven we een fijne attentie om het gevoel van eenzaamheid te doorbreken. Het is het tweede jaar dat deelnemers van de solidaire netwerken BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier en Bras dessus Bras dessous de straten, pleintjes en markten van de gemeentes Brussel, Elsene, Jette, Evere, Laken, Neder-Over-Heembeek, Vorst en Ukkel zullen aflopen om een bloemetje te geven aan passanten die het op hun beurt zullen overhandigen aan een eenzame oudere in hun buurt....Lees meer

Samen dak- en thuisloosheid vermijden - Lutter ensemble contre le sans-abrisme et l’absence de chez-soi

donderdag, 19 september, 2019 - 12:06

Wie in een residentiële voorziening verbleef en die verlaat, loopt een groot risico om thuisloos te worden. Dit voorkomen vraagt een intensieve intersectorale samenwerking. Het netwerk van betrokken actoren is groot. Dat biedt perspectief.

Rebecca Thys, Klaar De Smaele en Birger Blancke schreven er een artikel over op Sociaal.net: https://sociaal.net/achtergrond/samen-dak-en-thuisloosheid-vermijden .

Het CBCS zorgde voor de vertaling naar het Frans: https://www.cbcs.be/Lutter-ensemble-contre-le-sans-abrisme-et-l-absence-de-chez-soi

Toute personne qui a résidé dans un établissement résidentiel et le quitte court un grand risque de se retrouver sans abri. Prévenir cet état de fait requiert une...Lees meer

'Laagdrempelige ontmoetingsplekken zijn nodig'

woensdag, 18 september, 2019 - 11:49

Ontmoeting en samenwerking vormden de rode draad van de Open Inspiria "De dingen des levens" over psychische kwetsbaarheid in Brussel een plaats geven in de welzijns- en zorgsector. Ontmoeting voor diegenen die nood hebben aan zorg. Dat kan op informele plaatsen, in de buurt ... En samenwerken willen de actoren. Elkaar beter leren kennen.

"Terwijl meer dan een derde van de Brusselaars psychische klachten heeft, doet amper zeven procent een beroep op professionele diensten voor hulp", stelde Els Nolf van het Kenniscentrum WWZ vast. Hoe komt dit, vroeg ze zich af. "Intussen is er ook een...Lees meer

sprekers

'Communiceer als een oen'

woensdag, 11 september, 2019 - 14:29

Persoonsgerichte zorg. Dat is de aanbeveling die naar voor kwam op de trefdag Cultuursentieve zorg in de residentiële ouderenzorg. Als je rekening wil houden met ouderen met een migratieachtergrond moet je rekening houden met hun wensen en verlangens, maar eigenlijk moet je dat doen voor iedereen. Alle ouderen en het personeel.

Een breed gezelschap van mensen uit het beleid, de woonzorg, zelforganisaties en het middenveld, de sector integratie & inburgering en ervaringsdeskundigen verzamelden hartje Brussel op de zolder van de Markten om te reflecteren over de keuzemogelijkheden en de kwaliteit van de residentiële zorg voor ouderen...Lees meer

Kom eens naar La Caravane

dinsdag, 10 september, 2019 - 09:03

Brusselse ouderen uit hun isolement en eenzaamheid halen. Dat is het doel van La Caravane: een door Brussel trekkende caravan die kopjes koffie, gebak en een goede babbel aanbiedt. Tot 13 september staat het project in op het Jef Mennekensplein in Molenbeek. Het project is van Be.Source in samenwerking met Het BuurtPensioen, Mobitwin, Hestia van het Rode Kruis, Zonnelied en LDC Het Begin, Atout Jeunes.

Wie het BuurtPensioen, het netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven, beter wil leren kennen, kan ook nog terecht op volgende plaatsen:

Zondag 15/9 nemen ze deel aan de rommelmarkt...Lees meer

Slechts kleine groep verenigingen zit vooraan op trein van digitalisering

woensdag, 4 september, 2019 - 11:07

Een ruime meerderheid van de verenigingssector in ons land vindt digitalisering belangrijk, maar een groot deel van hen geeft aan eigenlijk niet goed mee te zijn. Zo hebben vrijwel alle verenigingen tegenwoordig een website, maar slechts twee op de tien gebruiken digitale tools voor fundraising. Het verenigingsleven is vragende partij om ondersteund te worden in de digitale transformatie. De Koning Boudewijnstichting wil aan deze vraag tegemoet komen, en liet als startpunt een stand van zaken opmaken: hoe digitaal werken verenigingen in België al? Meer hierover vind je op de website van de Koning Boudewijnstichting: https://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2019/20190620NDdigital

Lees meer

TIP: Gratis adverteren in Google

donderdag, 8 augustus, 2019 - 14:11

Wist je dat veel grote bedrijven graag hun steentje bijdragen aan een betere wereld? Zo biedt Google sommige diensten gratis aan voor non-profit organisaties. Zoals onder andere: gratis adverteren in Google (Google Ad Grants).

Voorwaarde Belangrijkste voorwaarde: dat jullie organisatie een geregistreerde en erkende liefdadigheids- of non-profitorganisatie is. En dus in het bezit is van een VZW erkenning ).

Gratis adverteren Google Ad Grants is de non-profitversie van AdWords, het online advertentieprogramma van Google. Als organisatie krijg je hier $ 10.000 advertentietegoed per maand, gratis en voor niets, om jullie missie en initiatieven...Lees meer

De bestuursakkoorden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

vrijdag, 26 juli, 2019 - 16:07

Sinds midden juli is er een nieuwe regering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Groen, Open VLD en One.brussels slaan de handen in elkaar met PS, Ecolo en Défi. De nieuwe ploeg ambieert onder meer 15.000 woningen aan sociale voorwaarden, en de uitbreiding van het jongerengarantieplan naar alle werklozen. Wie het hele akkoord wil lezen kan dit hier downloaden .

Dit betekent ook dat het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is samengesteld. Kindvriendelijkheid (een stad op maat van een kind is goed voor iedereen), participatie (zowel met burgerbewegingen, middenveld als kansengroepen), meertaligheid (Nederlands bij...Lees meer