U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

screenshot webinar

‘Breek de muren van je woonzorgcentrum wagenwijd open’

dinsdag, 6 oktober, 2020 - 14:44

Wie hoopte kant en klare recepten te vinden was eraan voor de moeite tijdens het webinar ‘Hefbomen voor meer cultuursensitieve zorg in de woonzorgcentra’. Wel leerden de deelnemers dat dit een proces is van lange adem om tot een juiste cultuur te komen en dat je in de loop van dit traject af te rekenen krijgt met heel wat verborgen invloeden.

“Hoe de residentiële ouderenzorg aanzetten tot meer diversiteit en cultuursensitiviteit?” Het is een vraag die velen bezighoudt. In tijden van corona is het moeilijk alle geïnteresseerden op één plaats samen te krijgen, maar de webinar...Lees meer

1 oktober 2020 – Internationale dag voor senioren

woensdag, 30 september, 2020 - 09:56

Deze donderdag 1/10/2020 zullen deelnemers van de burenhulpnetwerken Het BuurtPensioen bloemen uitdelen in verschillende wijken van de gemeente/stad. Deze bloemen zullen als attentie gegeven worden aan ouderen die ze tegenkomen in de straten en aan jongeren die het op hun beurt aan een oudere uit hun buurt zullen overhandigen. Het objectief is om het grote publiek te sensibiliseren over de eenzaamheid bij heel wat ouderen en hoe een kleine handeling het verschil kan maken. Bovendien willen we bij de ouderen de burenhulpnetwerken Het BuurtPensioen en Bras dessus Bras dessous beter bekend maken.Lees meer

Overzicht subsidiemaatregelen COVID-19 door Brulocalis

dinsdag, 29 september, 2020 - 10:25

De COVID-19-epidemie heeft een belangrijke impact op de subsidies. Brulocalis, de vereniging van stad en gemeenten van Brussel, lijst op zijn website de verschillende maatregelen op die door de verschillende subsidiërende instanties beslist werden.

Het overzicht vindt u op de website van Brulocalis: https://www.brulocalis.brussels/nl/subsides/maatregelen-covid-19.html

Foto door CDC via Pexels Lees meer

Feedback van de COVID-19-crisis in Brussel: een transversale en geïntegreerde evaluatie van Brusano

woensdag, 16 september, 2020 - 11:14

Tijdens de afgelopen zomermaanden maakte Brusano, de pluralistische en bicommunautaire dienst voor coördinatie en ondersteuning van professionelen in de Brusselse eerstelijnszorg , een transversale analyse van de bijzondere situatie die we meemaken.

"De pandemie en de manier waarop ze op verschillende niveaus is aangepakt (...) werpt de vraag...Lees meer

Telefonische hulp bij aanvraag gratis Railpass

maandag, 14 september, 2020 - 15:48

De regering heeft beslist om een gratis 12-treinritten-pass ter beschikking te stellen aan alle inwoners van België met het oog op het herstel van de Belgische economie en het promoten van het spoor als openbaar vervoer. Die pass kreeg de naam Hello Belgium Railpass . Tussen 5 oktober en eind maart kunnen hiermee elke maand twee treintrajecten worden afgelegd in eigen land. De spoorwegmaatschappij NMBS wil er alles aan doen opdat iedereen de kans krijgt om er de komende maanden op uit te trekken met deze railpass.

Tot uiterlijk 30 september kan elke inwoner van dit land...Lees meer

Projectoproep 2020 'outreachend bereiken van mensen in armoede'

vrijdag, 11 september, 2020 - 16:41

Gezinnen die in een kwetsbare positie leven, dreigen door COVID-19 zwaarder getroffen te worden. Verschillende problemen die samenhangen met hun situatie zoals armoede, eenzaamheid, isolement, een klein sociaal netwerk, beperkte financiële buffers, zwakke positie op de arbeidsmarkt, taalachterstand, onderwijsachterstand, energiearmoede, ... worden versterkt.

Een van de maatregelen uit het actieplan “mentaal welzijn” of “Zorgen voor morgen” wil het aanbod aan psychosociale bijstand op de 1ste lijn versterken. Eén van de belangrijkste aandachtspunten die door de Taskforce Kwetsbare Gezinnen naar voren werd geschoven, was het vergrote risico op isolement en het wegvallen van het al meer beperkte sociale...Lees meer

Projectoproep voor (kleine) investeringen naar aanleiding van de coronacrisis

vrijdag, 11 september, 2020 - 16:26

De coronacrisis heeft de maatschappij de afgelopen maanden voor bijzondere uitdagingen geplaatst. Vele organisaties moesten hun werking stilleggen of grondig aanpassen.

Om Vlaams-Brusselse organisaties te helpen een coronaproof heropstart of doorstart te maken, lanceert de Vlaamse minister voor Brussel, Benjamin Dalle, een projectoproep voor kleine investeringen tot maximaal 30.000 euro.

Het gaat om investeringen, inrichtingskosten of de aankoop van duurzaam materiaal zoals bijvoorbeeld het plaatsen van gordijnen of afscheidingswanden waardoor ruimtes worden opgedeeld, inrichtingskosten die het mogelijk maken om meer afstand te bewaren, het creëren van (meer) bruikbare buitenruimtes, het verbeteren van sanitaire voorzieningen, impactvolle informaticatoepassingen of het...Lees meer

Beeldbellen voor hulpverleners

woensdag, 26 augustus, 2020 - 16:36Naar een geschikte beeldbeltool voor hulpverleners in tijden van corona

Door de heropflakkeringen van COVID-19 zijn face-to-face contacten tussen hulpverlener en hulpvrager met een psychische kwetsbaarheid niet altijd mogelijk.

In een aantal situaties kunnen de noodzakelijke contacten verder gezet worden via beeldbellen. Maar sommige hulpverleners en hulpvragers beschikken niet altijd over de nodige infrastructuur (laptop, internet,…) of kennen de toepassingen van dit communicatiemiddel nog niet goed. HERMESplus biedt ondersteuning als ze niet over de mogelijkheden (infrastructuur of kennis) beschikken.

Ze hebben enkele laptops die we via de hulpverlener ter beschikking kunnen stellen voor hulpvragers...Lees meer

Het Kenniscentrum WWZ werkt aan een nieuwe situatieanalyse personen met een handicap

dinsdag, 25 augustus, 2020 - 16:43

Personen met een handicap die nood hebben aan gespecialiseerde zorg en ondersteuning kunnen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een persoonsvolgend budget aanvragen.

Zo een budget krijg je niet direct, je moet eerst een aanvraagprocedure doorlopen en dan wordt jouw aanvraag op een wachtlijst geplaatst. In Vlaanderen wachten er 15.932 personen op zo een budget, in Brussel slechts 153 personen. Zo een budget is wel essentieel om de nodige zorg en ondersteuning te kunnen krijgen van bijvoorbeeld een persoonlijk assistent of gespecialiseerde zorgaanbieder.

Bruzz heeft hierover een artikel geschreven waar ze cijfers combineren met verhalen...Lees meer

cover cahier 14

Cahier Veerkracht in coronatijden

donderdag, 20 augustus, 2020 - 11:54

Op 14 maart 2020 ging België in lockdown om de corona-pandemie in te dijken. Zorg- en welzijnsorganisaties vingen meteen noodsignalen op van kwetsbare groepen zoals thuislozen, mensen zonder wettig verblijf, mensen in armoede, psychisch kwetsbaren, alleenstaande ouderen en ouders. Van dag op dag schakelden veel organisaties over op noodhulp, van voedselbedeling tot telefoonrondes, van huisbezoeken en onderwijssteun voor kinderen tot medische zorg voor daklozen en veel meer.

De Brusselse sectoren welzijn en zorg toonden in deze crisis een grote flexibiliteit, betrokkenheid en engagement. Er werden tientallen initiatieven genomen, burgers, middenveld en overheid werkten vlot samen. Duizenden Brusselaars in nood...Lees meer