U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

Nieuw voor Brusselse hulp- en zorgverleners: de communicatiegids

woensdag, 4 maart, 2020 - 10:18

Hoe moet je reageren als een familielid wil tolken voor een anderstalige hulpvrager? Hoe werk je met een telefoontolk? En wat is het verschil tussen een sociaal tolk en een intercultureel bemiddelaar?

Als hulp-of zorgverlener is Brussel kom je in contact met een heel divers publiek. Soms bots je daarbij op communicatiedrempels of ontstaan er misverstanden. Op de nieuwe website www.communicatiegids.be vind je informatie en instrumenten om vlotter met anderstalige hulpvragers te communiceren. Je leest er bijvoorbeeld hoe je een taalniveau inschat, welke hulpmiddelen je kan inzetten en wanneer je welk hulpmiddel het...Lees meer

els en bruggenbouwers

'Zorgen kan je niet in strakke kaders'

donderdag, 13 februari, 2020 - 09:39

"Empathie, muren slopen, uit de ivoren toren komen en bruggen bouwen." Dat was de samenvatting van het panelgesprek tijdens de viering van 10 jaar Bruggenbouwers. Niet alleen gaf het kort maar krachtig weer wat er dient te gebeuren. Het geeft eveneens de krachtlijnen van de eerste tien jaar perfect weer. En daar hebben de Bruggenbouwers zin in. Alle handen gingen in de lucht na de vraag: "Wie wil er nog tien jaar bijdoen?"

Bruggen bouwen vraagt tijd. In Antwerpen spreken ze al sinds 1995 over de Oosterweelverbinding en het werk is nog niet af. Het gaat...Lees meer

Soep voor de buren in antenne Brussel-Centrum

maandag, 3 februari, 2020 - 10:38

Eind januari hebben de deelnemers van Het BuurtPensioen antenne Brussel Centrum lekkere soep klaargemaakt voor bewoners van de torens in de Grootsermentstraat.

Het is het intentie om dit zeker 1 maal per maand te doen. De sfeer was echt fijn!

Geïnteresseerd om meer te weten over de antenne Brussel Centrum?

Geef zeker een seintje aan Saïda via volgend nummer 0490 49 39 20Lees meer

Schrijf jouw organisatie in voor de vrijwilligersmarkt op 25 november 2021

woensdag, 22 januari, 2020 - 11:25Zoek jij vrijwilligers?

Staat jouw organisatie open voor vrijwilligers die geen of beperkt Nederlands spreken of het Nederlands willen oefenen? Op onze gezellige markt brengen we kandidaat-vrijwilligers (nieuwkomers en anderstaligen) en organisaties samen voor een eerste kennismaking bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk.

Voor wie:

Organisaties die nieuwe vrijwilligers zoeken en tijd en moeite willen steken in versterking van hun vrijwilligers. Deelname is gratis maar let op, de plaatsen zijn beperkt.

Schrijf je organisatie in

Praktisch:

Donderdag 18 november 2021: 10u tot 12u |...Lees meer

IFG blijft strijd tegen tekort aan verpleegkundigen en zorgkundigen ook in 2020 aangaan

dinsdag, 21 januari, 2020 - 13:52

Het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten is een Fonds voor bestaanszekerheid van het Paritair Comité 330 dat gecoördineerd wordt door FeBi vzw met als doel:

het tekort aan verpleegkundigen en zorgkundigen op te vangen. kansen te bieden aan lager geschoolde werknemers in de sector om zich om te scholen met behoud van basisloon . tewerkstelling in de sector te bevorderen.

Dit doet het middels de organisatie van drie projecten, die ook in 2020 verlengd worden. Hieronder een korte samenvatting van deze acties. Meer informatie hier: https://bit.ly/2FQpwD6 .

Opleidingsproject voor verpleegkundigen Dit opleidingsproject maakt...Lees meer

vrouwen aan de bar

Samenwerken in tijden van persoonsvolgende financiering werkt

dinsdag, 17 december, 2019 - 15:08

Het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG) is het overlegplatform van de Vlaams erkende sector voor personen met een handicap en hun samenwerkingspartners. Het overleg zet zich in om de situatie voor personen met een beperking in Brussel op te volgen, te analyseren en te verbeteren.

Het BROG tracht de ambities van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap waar te maken in de Brusselse grootstedelijke context. Personen met een handicap hebben het recht op toegang en participatie op alle aspecten van het maatschappelijk leven. Waar mogelijk werken de leden intersectoraal en leggen ze actief...Lees meer

Geslaagde studievoormiddag over Handistreaming

maandag, 16 december, 2019 - 09:59

Op 21 oktober 2016 heeft het Brusselse Parlement de ordonnantie Handistreaming aangenomen. Deze ordonnantie verplicht om de handicapdimensie te betrekken in alle beleidslijnen, door de instanties die bevoegd zijn voor hun uitwerking, uitvoering en evaluatie. De doelstelling van deze ordonnantie is dat de verantwoordelijken bij elke politieke beslissing automatisch rekening houden met personen met een handicap en de ...Lees meer

cover cahier 11

Cahier Diversiteit in de Brusselse zorg- en welzijnssector

vrijdag, 13 december, 2019 - 09:58

De samenleving verandert, ook de welzijns-, woon- en zorgsector. Diversiteit is het nieuwe normaal. Steeds meer deelnemers en zorgbehoevenden zijn van vreemde origine, net zoals het personeel dat voor de begeleiding en de zorg instaat. Steeds meer organisaties stellen zich de vraag hoe ze met die toenemende diversiteit moeten omgaan.

Verschillen tussen mensen zijn waardevol. Mensen in hokjes steken of herleiden tot hun cultuur, doet afbreuk aan wie ze zijn. Diversiteit dwingt ons om na te denken over gelijkenissen en verschillen, over vooroordelen en sociale rechtvaardigheid, over discriminatie en participatie, over privileges en het loslaten ervan. Diversiteit...Lees meer

Coöperatief wonen maakt het mogelijk betaalbaar wonen te garanderen

woensdag, 11 december, 2019 - 15:50

Op de tweede inspiratiedag coöperatief wonen daagden 50 deelnemers op, voor alweer een boeiende dag over het coöperatief woonmodel, met deze keer aandacht voor de financiële aspecten, in bijzonder de betaalbaarheid, eigen aan het model.

Ter introductie van deze dag las Karel Lootens (Wooncoop) enkele fictieve krantenkoppen voor die we hopelijk binnen enkele jaren als waar mogen lezen, uit de weekendeditie van onze trouwe krant. De wooncoöperatie is ondertussen gemeengoed geworden en de overheid heeft ogen en oren voor wat ooit een randverschijnsel was. Dat hebben we alvast onthouden van deze ludieke doch oprechte opwarmer....Lees meer