U bent hier

Download het rapport 'Van mens tot mens'

Fijn dat je interesse toont in het onderzoeksrapport 'Van mens tot mens'. Graag hadden we vrijblijvend nog enkele gegevens van jullie geweten zodat we een zicht hebben op welke organisaties dit rapport gebruiken.

Het Kenniscentrum WWZ leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na en stelt zich middels huidige Privacy Policy (http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy) (externe link) tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.