U bent hier

Het Begijnenhuis - Molenbeek

 

Wat

Een ontmoetingsplek in de buurt, waar bewoners van alle rang en stand elkaar beter leren kennen en samen activiteiten doen.

Aanpak

Omgevingsanalyse

 • Hogeschoolstudenten gingen op pad in de buurt, praatten met de inwoners, en brachten in kaart welke voorzieningen er waren op vlak van welzijn, zorg en mobiliteit.

Start buurtcomité met bewoners

 • Er werden samen activiteiten opgezet zoals couscous-avonden, modeshows, rommelmarkten, een speelstraat.
 • Bewoners en organisaties engageerden zich om ouderen en zorgbehoevenden hierbij te betrekken.

Opzetten partnerschappen in de buurt

 • Er werden gezamenlijke acties opgezet met partners in de buurt zoals LDC Het Begin, Familiehulp - cado Noah, begeleidingsdienst De Lork, Brede School, Cario, wijkgezondheidscentrum, jeugdwerking, zelforganisatie AdiB, jeugdkoor, de ouderenraad, enzovoort.

Start Begijnencollectief

 • Het collectief staat in voor de financiën, het beheer en het onderhoud van Het Begijnenhuis.
 • De werking zelf wordt gedragen door de buurtbewoners.

Opening Het Begijnenhuis

 • In aanwezigheid van de eerste minister was er een feest ter bevordering van de samenhorigheid in de buurt.

Leerpunten

 • Hoe meer het initiatief in handen is van de buurt, hoe beter. Aankomen in een buurt en zeggen ‘wij komen hier iets voor jullie doen’ leidt tot mislukking. De bewoners en het buurtcomité moeten de dragers zijn, anders lukt het niet.
 • Veel buurtbewoners zijn enthousiast, maar hebben geen agenda of onthouden geen afspraken. Je moet hen telkens weer bellen, mailen, sms’en en nog eens opbellen. Dat vraagt veel energie, maar het loont.
 • Maak goede afspraken, werk met duidelijke engagementen.
 • Werk met sleutelfiguren uit de buurt.

Acties

Kennismaking met de buurt

“Bij mijn start trok ik meteen de buurt in. Uit de groep mensen die elk jaar de barbecue organiseerden, groeide het buurtcomité. De vroegere schooldirecteur van Sint-Karel gaf me een fichebak vol contactgegevens. Ik leerde de heemkundige kring kennen, praatte met mensen in het sociaal restaurant, ontmoette Mohamed die op straat iedereen kent. Ik hoorde heel vaak: ‘We zijn wel een buurt, maar we durven elkaar nauwelijks begroeten of in de ogen te kijken’.

Iedereen wilde graag een ontmoetingsplek in de buurt, maar ook: ergens goede koffie kunnen drinken, huiswerkklasjes, geen zwerfvuil of hondenpoep op straat. Dat hebben we samen allemaal aangepakt.”

Een open campus

“Zonnelied is een voorziening  voor personen met een beperking. Toen we onze lokalen ter beschikking stelden als ontmoetingsplek voor de buurt, kwam er al snel een koor repeteren en deden jongerenwerking Atouts Jeunes en een buurtschooltje hier activiteiten. De Lork sloot aan bij ons wandelclubje, samen met haar bewoners die ook een mentale beperking hebben.”

Een nieuw buurthuis

“Het café op de hoek stond leeg – dat was het voormalige ‘schuiloord’ van de broers Abdeslam! We mochten het gebruiken zonder huur te betalen, maar moesten het zelf renoveren. We vonden projectsubsidies en giften om samen met de buurtbewoners het gelijkvloers op te knappen – plafond, verwarming, sanitair. Geld inzamelen in de buurt lukte niet. Veel mensen halen hier met moeite het einde van de maand. De buurt koos als nieuwe naam Het Begijnenhuis en iedereen kan aansluiten bij het buurtcomité. Paradoxaal genoeg hebben die aanslagen veel positiefs teweeg gebracht.”

Een open huis waar iedereen welkom is

Ook organisaties zijn welkom, op voorwaarde dat hun activiteiten openstaan voor iedereen en een meerwaarde zijn voor de buurt. Atouts Jeunes geeft taallessen. Er zijn huiswerkklassen. Een groep Marokkaanse vrouwen organiseert workshops en ontmoeting. Een chocolatier wil iets met chocolade komen doen en een kinesist bood aan om elke week massage te geven.

“Je kan hier zomaar binnenstappen, iets vragen, even blijven, een koffie drinken, en elke week is er buurtpermanentie. Mensen krijgen hulp bij het invullen van hun belastingbrief, een aanvraag voor een sociale woning, een oplossing voor buren die hun vuilzak voor andermans deur zetten, enzovoort. Wie we niet kunnen helpen, zetten we op weg naar o.a. het OCMW, de mutualiteit of het CAW. Zo verlagen we de drempel naar professionele diensten. Ook organisaties zijn welkom, op voorwaarde dat hun activiteiten openstaan voor iedereen en een meerwaarde zijn voor de buurt. Atouts Jeunes geeft taallessen. Er zijn huiswerkklassen. Een groep Marokkaanse vrouwen organiseert workshops en ontmoeting. Een chocolatier wil iets met chocolade komen doen en een kinesist bood aan om elke week massage te geven. Anderen zijn bezig met composteren en er is een verdeelpunt voor bio-groenten. Families die klein behuisd zijn, kunnen hier familiefeestjes houden. Er startte een antenne van Het BuurtPensioen. We proberen voortdurend nieuwe dingen.”

Sociale inclusie

“Zonnelied en De Lork willen Het Begijnenhuis ook in het weekend open houden. Mits genoeg begeleiding kunnen hun bewoners een handje helpen: koffie zetten, een pintje tappen of eten opdienen. Het zou fijn zijn mochten ze hier op zondag met hun familie komen en mee deelnemen aan het leven in de wijk. Veel buurtbewoners voelen zich eenzaam, ook ouderen zouden naar hier kunnen komen om elkaar te ontmoeten.”

Extra info 

Waar

Begijnenstraat in Sint-Jans-Molenbeek, wijk Karreveld, een zeer diverse en kansarme buurt.

Wie

Zonnelied vzw is een voorziening voor volwassenen met een mentale en/of meervoudige beperking.

Het Begijnenhuis zet in op

bloem sociale netwerken samenwerken toeleiding detectie buurtanalyse beleidsadvies kracht en talenten informeren en sensibiliseren

Hoe donkerder de kleur, hoe meer er wordt op ingezet.
Klik op het bloemblad voor meer informatie over deze functie.

Timing

Gestart in 2016, opening Het Begijnenhuis in mei 2018

Meer weten?

Jan Hertecant www.zonneliedvzw.be

Steun van

De Vlaamse Gemeenschap, VGC, KBS, gemeente Molenbeek, Nationale Loterij, Cap 48

Lees ook 
cover cahier 10

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt passende hulp en zorg aan te bieden.

Zorg
De acht functies van buurtzorgregie

De acht functies van buurtzorgregie

Zorg
kassa

Samen met buurtbewoners bouwen aan een zorgzame buurt waar iedereen zijn talenten kan inzetten en waardig ouder kan worden.

Zorg
mensen aan tafel

Thuisbegeleiding voor ouderen: medewerkers in de sociale economie bezoeken senioren thuis, helpen hen in het dagelijks leven en doen zo werkervaring op.

Welzijn
Zorg
overleg

Mensen met een migratieachtergrond opleiden tot zorgambassadeur.

Zorg
mijn buurt

Is alles aanwezig in je buurt?

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg