U bent hier

Getuigenissen tijdens de coronacrisis

De Coronacrisis zorgt ook voor een grote omschakeling in het werk van de hulpverlener. Lees hier de getuigenissen van hoe zij omgaan met de nieuwe situatie.

Deel je verhaal

Indien jullie organisatie of een gekende organisatie wil getuigen over zijn nieuwe manier van werken door de coronacrisis, mogen jullie ons een seintje geven op info@kenniscentrumwwz.be.

Overige nuttige informatie

Info voor hulpverleners en -organisaties tijdens de coronacrisis:  bereikbaarheidwerken en hulpverlenen, elkaar helpen en ondersteuningsmaatregelen. In onze agenda nemen we ook virtuele activiteiten (livestream, webinars ...) op.

 

Straathoekwerkster in Brussel-Centraal

Zaila Van der Steen van Diogenes : "Er was niemand op straat, behalve daklozen"

Toen de corona-lockdown hen overviel, moesten de straathoekwerkers van Diogenes niet lang nadenken wat te doen.

Vrijwilligers maken mondmaskers

Dirk Broekaert (VGC): "Iedereen heeft ontzettend snel geschakeld"

Sinds 2008 is Dirk Broekaert algemeen directeur Cultuur, Jeugd en Sport bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). In februari 2020 werd hij ook tijdelijk waarnemend directeur Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Dr. Jo Butaye "De eerstelijnshulp heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens deze crisis"

Het wijkgezondheidscentrum Medikuregem groeide uit een groepspraktijk met drie zelfstandige artsen in Anderlecht. Die werken inmiddels al meer dan 40 jaar in de wijk. In 2008 werd de praktijk omgevormd tot een wijkgezondheidscentrum, met inmiddels 4.400 patiënten en 30 medewerkers.

teamfoto

Elke Van den Bergh (Zwanger in Brussel): "Er was veel verwarring, maar ook meer rust"

Zwanger In Brussel is een team van zes zelfstandige vroedvrouwen in Molenbeek, die Brusselse vrouwen begeleiden bij hun zwangerschap, hun bevalling, en het eerste jaar na de geboorte thuis.

Hans Meirlaan van LDC Miro: "Iedereen hier heeft de warme gezelligheid gemist"

LDC Miro in Vorst is één van de drie lokale dienstencentra van LD3 vzw. Gedurende 2,5 maand moesten zij hun deuren sluiten wegens de corona-pandemie.

InBrussel schoot onmiddellijk in actie.

Sofie Hoenkamp van InBrussel: "Voor mensen onderaan de arbeidsmarkt wordt het na de corona-crisis nog moeilijker"

Sinds 2012 begeleidt vzw InBrussel kwetsbare werkzoekenden die op eigen kracht moeilijk een job vinden.  Op jaarbasis begeleiden zij met 13 medewerkers 750 werkzoekenden.

Samen rond de tuintafel in Coronatijden.

Anne van Goidsenhoven van Beschut Wonen Nieuwe Thuis: "Onze bewoners verdienen een pluim"

In de twee woningen van Beschut Wonen Nieuwe Thuis in Ganshoren wonen 16 mensen met een psychiatrische problematiek. Half maart viel het dagelijks leven plots stil.

Voedselbedeling in Voyaach

Samenlevingsopbouw Brussel: "Deze crisis legt structurele problemen bloot"

Half maart, toen de corona-lockdown werd uitgevaardigd, moest Samenlevingsopbouw al zijn groepswerkingen noodgedwongen sluiten. Zij beseften meteen dat er ingrijpende maatregelen nodig waren.

Mina (rechts) "Ontzettend veel mensen worden getroffen."

Adib in de frontlijn: "Er heerst een grote onderlinge solidariteit"

Sinds 2015 richt de zelforganisatie ADIB (Action et Dialogue Bruxelles) zich tot kwetsbare mensen in Molenbeek. Door de lock down half maart viel hun dagelijkse werking stil, maar zij bleven niet bij de pakken zitten.

studenten aan het werk

Frontlijn: "Als student hebben zij meestal geen toegang tot sociale bijstand in België"

Brusselse zelforganisaties staan mee in de frontlijn. Edwige Abena over de precaire situatie van studenten met Afrikaanse roots.

straathoekwerker drinkt koffie

Bram Van De Putte van Diogenes:"Heel wat tijd en energie in de zoektocht naar thuislozen die mogelijk in gevaar zijn"

Omdat met COVID-19 de overlevingsstrategieën om aan voldoende voedsel en geld te komen niet meer werken, is de situatie op zeer korte tijd drastisch veranderd.

bellen

Elkaar ontmoeten was niet meer mogelijk

Alle antennes van Het BuurtPensioen dragen er vandaag toe bij, om deze moeilijke tijden samen te overbruggen.

Senioren van Ithaca: "Door corona is er een tekort aan contacten"

Sinds voorjaar 2018 wonen er negen senioren in Ithaca, een groepswoning in Neder-over-Heembeek dat beheerd wordt door Abbeyfield Belgium. Jacqueline Desprets, een van de bewoners, vertelt over samenleven voor en tijdens corona.

Buiten bij Minor Ndako

Minor-Ndako: "Wij moesten meteen heel onze werkorganisatie omgooien"

Minor-Ndako begeleidt elk jaar meer dan 300 kwetsbare kinderen en jongeren. Stein en Wannes werken in de leefgroep Koala te Dilbeek als begeleider van 11 kleuters en lagere schoolkinderen. Toen de corona-lockdown begon, gingen zij met drie kinderen samen in quarantaine.

cover cahier 14

Cahier Veerkracht in coronatijden

Dit cahier is een tijdsdocument, een getuigenis uit het voorjaar van 2020. Elk verhaal getuigt van grote veerkracht, maar ook van dieperliggende maatschappelijke problemen die een structurele aanpak vergen.