U bent hier

Lutgardis

Aanspreekpunt 

Herwig Teugels

herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40

Herwig is de man met het helikopterzicht, of beter: het girafperspectief: wijds kijken maar met de voeten op de grond. Het helpt hem bij het maken van de strategische keuzes. Hij wordt door partners vaak gevraagd om advies. Zijn jarenlange ervaring in het Brussels werkveld boezemt vertrouwen in. Als spelverdeler van het team haalt hij de potentie bij medewerkers naar boven, met oog voor voldoende uitdaging en ambitie.

Jeroen Dries

Jeroen.dries@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 43

Jeroen is onze creatieve architect in huis. Hij ontwikkelt nieuwe (woonzorg-)projecten. Binnen het kader van regelgevingen en subsidies puzzelt hij samen met partners om visie, functies, ontwerp en financiering op elkaar af te stemmen. Wil je een (erkend) woonzorgproject ontwikkelen dan is Jeroen de geknipte persoon om jou hierin te begeleiden.

De renovatie van de Sint-Lutgardisschool in Oudergem maakte het mogelijk om op dezelfde locatie een aantal voorzieningen te realiseren: een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum, een kinderdagverblijf, een jeugdhuis, lokalen voor de Chiro, 6 sociale woningen voor ouderen en 54 koopwoningen. Van in het begin was het plan om alle werken te financieren met de winst op de verkoop van de koopwoningen.

Een lange voorbereidingsperiode
Al in 2007 onderzocht vzw Lutgardisscholen de financiering van de noodzakelijke verbouwing van hun school. De voorbereidingen waren erg complex.

  • Om het onbebouwde deel te kunnen ontwikkelen, moest de bodem gesaneerd worden. De goedkeuring daarvoor duurde meer dan 2 jaar.
  • Het eerste stedenbouwkundig attest werd omwille van de vele bezwaren ingetrokken. De congregatie van de broeders Maristen van België, eigenaar van de schoolsite, droeg in 2012 haar eigendom over aan het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
  • De complexe regelgeving voor de VIPA–financiering en de erkenning van het dagverzorgingscentrum bemoeilijkten de financiering van het geheel.
  • De ouders en de ouderraad van de school maakte zich zorgen over de werken. In ruil voor een deel de speelplaats, kreeg de school een vernieuwd speelterrein dat nu veel aantrekkelijker is voor de kinderen. De vrees voor overlast tijdens de bouwwerken werd opgevangen door de inrichting van de werf aan te passen, en de grote werken tijdens de vakanties uit te voeren.

Er was van in het begin veel overleg nodig om alle functies op elkaar af te stemmen.

  • Het jeugdhuis mocht niet te dicht bij de woningen wegens mogelijke lawaaihinder.
  • De lokalen van de Chiro moesten in verbinding staan met de speelplaats om er buiten de schooltijden gebruik van te kunnen maken.
  • Het kinderdagverblijf wordt gedeeld met de school en heeft een afgeschermde buitenruimte.
  • Het lokaal dienstencentrum en het dagverzorgingscentrum moesten dicht bij elkaar liggen en dicht bij de woningen. Het lokaal dienstencentrum krijgt een centrale rol in de wijkwerking en in de samenwerkingsverbanden op de site. De huurwoningen worden verhuurd door een sociaal verhuurkantoor en het OCMW neemt de uitbating van het dagverzorgingscentrum op zich.

Op 2 september 2013 werden de stedenbouwkundige aanvraag en de milieuvergunning ingediend. Deze werd in 2014 verkregen.

De verbouwing gebeurde in fasen:

In januari 2019 kon de site volgde de officiële opening van de site.

Zandgroeflaan, 1170 Oudergem