U bent hier

Pieter & Pauwel

Aanspreekpunt 
Jeroen.dries@kenniscentrumwwz.be
+32 498 10 97 11

Jeroen is onze creatieve architect in huis. Hij ontwikkelt nieuwe (woonzorg-)projecten. Binnen het kader van regelgevingen en subsidies puzzelt hij samen met partners om visie, functies, ontwerp en financiering op elkaar af te stemmen. Wil je een (erkend) woonzorgproject ontwikkelen dan is Jeroen de geknipte persoon om jou hierin te begeleiden.

Vernieuwing in de zorg voor ouderen en personen met een handicap

Sinds 2016 wordt er in het centrum van Neder-Over-Heembeek volop gebouwd aan het grote Pieter & Pauwelcomplex. Onder de nieuwe naam Lendrik wordt dit complex vanaf 2017 de thuisbasis voor het gemeenschapscentrum, de bibliotheek, het lokaal dienstencentrum voor senioren en zorgbehoevenden, een dagverzorgingscentrum voor zorgbehoevenden en een ADL-centrale (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) voor personen met een fysieke handicap. Lendrik wordt een centrale plek waar iedereen uit Neder-Over-Heembeek welkom is voor zorg, cultuur en dienstverlening.

Een lange voorgeschiedenis

De eerste ideeën voor wat toen het project Pieter & Pauwel heette, stonden  al in de Conceptnota ‘Een Vlaams Woon- en Zorgcentrum in Brussel’ (2004) en  in het Masterplan Woonzorgzones Brussel (2007). Tussen 2008 en 2012 bogen verschillende ministers en overheden zich over de financiering, de risico’s, de randvoorwaarden en mogelijke alternatieven. Vanaf 2012 werd het bouwheerschap in handen gegeven van de VGC en kon werk gemaakt worden van de vereiste vergunningen, subsidies en samenwerkingen.

  • Op vraag van de VGC zocht het Kenniscentrum een initiatiefnemer voor de exploitatie van het dagverzorgingscentrum, het lokaal dienstencentrum en de ADL-centrale. De keuze viel daarbij op ADO-Icarus omwille van haar vernieuwende visie op zelfstandig wonen en sociale integratie van personen met een handicap.
  • Voor de bouw koos de VGC voor de Design Build Finance-formule. Daarbij wordt de gekozen kandidaat tegelijk projectmanager, ontwerper, aannemer én voorfinancierder van het bouwproject. Hiervoor werd een gedetailleerd programma van eisen uitgewerkt.
  • Waar het aanvankelijk de bedoeling was om ook 70 aanleunwoningen te realiseren, werden de ambities teruggeschroefd. De Stad Brussel zal zelf woningen bouwen, waarvan een aantal voor senioren en vijf voor personen met een handicap. Die laatsten worden ondersteund door de ADL-centrale van ADO-Icarus.
  • In afwachting van de start van de bouwwerken, openden het gemeenschapscentrum en het dienstencentrum ADO-Icarus in 2013 een tijdelijke locatie. Hun positieve samenwerking is alvast een voorproefje van wat Lendrik belooft te worden.

Als alles volgens plan verloopt, is de opening voorzien begin 2018.

St-Pieter en Pauwelsstr., N-O-Heembeek