U bent hier

Hartverwarmende Valentijn

Het BuurtPensioen wordt zelfstandig

Sinds 1 januari 2022 is Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier officieel een zelfstandige vzw. Het burenhulpnetwerk maakt dus niet langer deel uit van het Kenniscentrum WWZ. De verzelfstandiging ging ook gepaard met een naamsverandering. De vzw heet vanaf nu Accolage.
We verwelkomen je graag op onze nieuwe website www.accolage.be.

Depuis le 1er janvier 2022, Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier est officiellement une asbl indépendante. Le réseau d'entraide ne fait donc plus partie de Kenniscentrum WWZ. L'indépendance s'est également accompagnée d'un changement de nom. L'association à but non lucratif s'appelle désormais Accolage. 
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site web www.accolage.be 

Op zondag 14 februari 2021 hebben we vriendschap in de burenhulpnetwerken Het BuurtPensioen in de kijker gezet.  Een 30-tal deelnemers verspreid over de verschillende netwerken verrasten 300 buurtbewoners die eveneens lid zijn van het netwerk met een warme croissant en gezellige babbel.  

Op die manier wensen we de harten van eenzame ouderen verwarmen en zo bijdragen tot een warme buurt.  

Wil je meedoen in het burenhulpnetwerk in je eigen buurt?  Zou je het fijn vinden dat iemand bij jou langs komt voor een stoepbabbel?  Er is vast en zeker een netwerk niet ver weg.  Neem een kijkje op de kaart en contacteer ons voor een eerste kennismaking. 

Deze actie vindt plaats in samenwerking met de Brusselse buurthuizen, dankzij de steun van OCMW Brussel en Stad Brussel

En de lekkere croissants?  Die werden met liefde gebakken door:

Bakkerij De Kimpe

Brusselsesteenweg 80, Tervuren

 

Boulangerie Le Cristal

Rue Blaes 237, Brussel

 

Boulangerie  Tarzoutt

Rue de la Carpe 4, Molenbeek St-Jean

 

De heerlijke appelsap werd gedoneerd door be.Source 

Lees ook 

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Zorg
Vrijwilligers

Zoek een antenne in je buurt

Zorg
Kennis

Derde partijen

Partner

Buurthuizen Brussel

Overheidsdienst

De Buurthuizen van Brussel

 • zijn ontvangst- en vrijetijdsruimten op het grondgebied van de gemeente die aan de inwoners van de Stad Brussel het volgende bieden:
  • sociale activiteiten
  • buurt- en nabijheidsdiensten
  • socioculturele activiteiten
 • bieden aan de inwoners van de Stad Brussel een polyvalente, dichtbij gelegen onthaalruimte aan, waarbij aan iedereen de kans geboden wordt om aan uitwisseling te doen, een band te scheppen rond activiteiten, workshops, bezoeken of ook nog projecten van sociale aard.
 • hebben als opdracht om de strijd aan te binden tegen het isolement van iedere persoon die wenst deel te nemen aan het maatschappelijke en culturele leven van de buurt en het begunstigen/versterken van de sociale samenhang in de buurt.
 • willen een ruimte zijn die openstaat voor iedereen, met een bijzondere aandacht voor vrouwen en de leeftijdscategorie van 30 tot 75 jaar.

OCMW Brussel

Overheidsdienst

OCMW Brussel...

 • kan u alle inlichtingen verschaffen die nodig zijn om uw rechten te doen gelden en u naar de gepaste diensten te oriënteren.
 • kan de formaliteiten vervullen die nodig zijn om uw maatschappelijke rechten in orde te brengen (inschrijving bij een ziekenkas, recht op werkloosheidsuitkering, enz.).
 • kan een psychologische, morele of opvoedkundige begeleiding verzekeren om u toe te laten uw moeilijkheden te boven te komen.
 • kan beschikkingen treffen die van aard zijn om een tewerkstelling te verschaffen als u een gewerkte periode dient te rechtvaardigen om het volle genot te verkrijgen van bepaalde maatschappelijke uitkeringen; het kan ook zelf als werkgever optreden.
 • kan u een concrete hulp toestaan onder de meest gepaste vorm: schuldbemiddeling, toekennen van een materiële hulp (kleren, meubelen, enz.), toekennen van het leefloon of het equivalent leefloon, financiële voorschotten (op werkloosheidsuitkeringen, ziekenkasvergoedingen, op het pensioen, alimentatie, gehandicaptenuitkering, RIZIV, enz.).
 • kan u bijstaan op het vlak van woongelegenheid, met name voor het samenstellen van een huurwaarborg of ook nog via de verhuring van inschakelings- of transitwoningen, aangepaste woningen voor gehandicapten.
 • kan eveneens instellingen of diensten creëren van sociale aard (rust- en verzorgingstehuizen, tehuizen voor kinderen, enz.). Het kan ook de voogdij over minderjarigen verzekeren of ten minste de hoede, het onderhoud en de opvoeding van de minderjarige kinderen die aan hem werden toevertrouwd.
 • is ook bevoegd in zake de dringende medische hulpverlening. Het biedt hulp aan iedere persoon die zich op het grondgebied van de Stad Brussel bevindt, buiten de openbare weg of een openbare plaats, en waarvan de toestand, ten gevolge van een ongeval of een ziekte, dringende gezondheidszorgen behoeft.

Stad Brussel

Overheidsdienst

Stad Brussel...

 • heeft verschillende diensten, subsidies en projecten voor verenigingen.
 • heeft afhankelijk van het type handicap en de erkenning ervan verschillende diensten die tussenkomen, al naargelang de gevraagde ondersteuning.
 • laat de senioren in de Stad Brussel gebruikmaken van verschillende diensten voor hulp in hun dagelijks leven.