U bent hier

Residentiële zorg

Zorgbehoevende ouderen die niet meer thuis kunnen wonen, kunnen terecht in verschillende vormen van residentiële zorg

Het Vlaams Woonzorgdecreet voorziet vier vormen van residentiële zorg voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen. In Brussel bieden ook de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) steun.

Woonzorgcentra 

 • werden vroeger – en in Brussel nu nog – rusthuizen genoemd,
 • bieden permanente opvang en verzorging aan 65+ers,
 • kunnen een bijkomende erkenning krijgen als rust- en verzorgingstehuis (RVT) voor zwaar zorgbehoevenden.
   
 • meer info uit het Masterplan Woonzorg
 • meer info van het Agenschap Zorg & Gezondheid, van de Vlaamse Overheid

Assistentiewoningen 

 • zijn volledig aangepaste en vellige huurwoningen voor 65+ers,
 • hebben een oproepsysteem om hulp in te roepen,
 • bieden meestal ook ondersteunende diensten en zorg aan.
   
 • meer info uit het Masterplan Woonzorg
 • meer info van het Agenschap Zorg & Gezondheid, van de Vlaamse Overheid

Centra voor herstelverblijf 

 • bieden opvang aan mensen die herstellen na een operatie in een ziekenhuis, een zware aandoening of een ongeval,
 • stellen geen leeftijdsvoorwaarden,
 • bieden maximum dertig dagen opvang, eventueel eenmaal verlengbaar,
 • stimuleren zelfstandigheid, zodat de zorgbehoevende nadien weer naar huis kan.
   
 • meer info uit het Masterplan Woonzorg
 • meer info van het Agenschap Zorg & Gezondheid, van de Vlaamse Overheid

Centra voor kortverblijf

 • zijn een tussenschakel tussen thuis blijven wonen met zorgondersteuning, en permanent verblijf in een woonzorgcentrum,
 • bieden verzorging en opvang aan ouderen voor maximum twee maanden,
 • bieden een oplossing in crisissituaties of wanneer er tijdelijk geen mantelzorg is.
   
 • meer info uit het Masterplan Woonzorg
 • meer info van het Agenschap Zorg & Gezondheid, van de Vlaamse Overheid
Extra info 

Interessante links

- Residentiële zorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de regio Halle-Vilvoorde:  www.home-info.be

Lees ook 

Biedt opvang en verzorging aan ouderen die thuis wonen maar niet meer volledig autonoom zijn. Het maakt mogelijk dat ouderen langer thuis blijven wonen.

Wonen
Zorg

Professionele thuiszorg laat ouderen en zorgbehoevenden toe om langer thuis te blijven wonen. Het voorkomt vaak een opname in een voorziening.

Zorg