U bent hier

Het BuurtPensioen doet mee met digisenior

Het BuurtPensioen wordt zelfstandig

Sinds 1 januari 2022 is Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier officieel een zelfstandige vzw. Het burenhulpnetwerk maakt dus niet langer deel uit van het Kenniscentrum WWZ. De verzelfstandiging ging ook gepaard met een naamsverandering. De vzw heet vanaf nu Accolage.
We verwelkomen je graag op onze nieuwe website www.accolage.be.

Depuis le 1er janvier 2022, Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier est officiellement une asbl indépendante. Le réseau d'entraide ne fait donc plus partie de Kenniscentrum WWZ. L'indépendance s'est également accompagnée d'un changement de nom. L'association à but non lucratif s'appelle désormais Accolage. 
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site web www.accolage.be 

Van 20 mei tot en met 24 juni hebben de leden van het netwerk Het BuurtPensioen elke week de gelegenheid om deel te nemen aan het project "Digisenior - een netwerk voor en door senioren".

 

Dit proefproject wordt gefinancierd door de VGC - Connecting Brussels en heeft een dubbele doelstelling :
- senioren kennis laten maken met bepaalde internetinstrumenten
- digitale buddy's en peer helpers aan te wijzen die de leden van het BuurtPensioen-netwerk kunnen bijstaan

Om de sessies te begeleiden, hebben we de medewerking van Sara van Digibeta. Vorige week leerden de deelnemers van Het BuurtPensioen het gebruik van de smartphone. Online beveiliging en Facebook komen de volgende weken aan bod.

 

Contacteer Marie van Het BuurtPensioen voor meer informatie

Lees ook 
Groepsfoto deelnemers Het BuurtPensioen

Dit zijn burenhulpnetwerken waar talenten van mensen worden ingezet om elkaar te helpen met kleine dagelijkse zorgen.

Welzijn
Zorg
Kennis
Vrijwilligers

Zoek een antenne in je buurt

Zorg
Kennis