U bent hier

Werkgroep Gekleurde Wijsheid

Dé oudere bestaat niet. Elk van ons liep een ander parcours en is uniek.

De werkgroep Gekleurde Wijsheid werd recent opgericht en verenigt een aantal socio-culturele (zelf)organisaties en welzijnsorganisaties vanuit een gedeelde belangstelling voor senioren. De werkgroep heeft als doelstellingen:

·De Brusselse senioren in al hun diversiteit erkennen en waarderen.
·De Brusselse senioren een stem geven via verhalen, activiteiten, onderzoek... Niet alleen voor hen werken, maar ook mét hen.
·Senioren laten kennismaken met laagdrempelige welzijnsactoren zoals de lokale dienstencentra, het BOp, Cultuurvuur, IC, Sankaa, ….
·Linken leggen tussen de werkgroep en onderzoek over (Brusselse) senioren
·Signalen doorgeven die kunnen aanzetten tot verbetering van de hulpverlening, zowel aan het werkveld als aan het beleid.

Wat doen we?

We kiezen elk jaar een thema waarmee we de Brusselse senioren in al hun diversiteit in de kijker willen zetten.  In 2021 was het thema ‘Gekleurde wijsheid’, naar de naam van de groep. De film Gekleurde Wijsheid werd gelanceerd en op 1 oktober, de internationale dag van de senioren, organiseerden we een Themadag voor en met Brusselse senioren.

In 2022 willen we de film verder promoten. Zo werd er een activiteit georganiseerd op 21 juni ism GC De Rinck waar de film werd getoond en de deelnemers achteraf in gesprekstafels elkaar beter konden leren kennen.

Wie zijn de leden?

Sankaa, Kenniscentrum WWZ, Brussels Ouderenplatform, Cultuurvuur, EVA BXL, Internationaal Comité vzw, FMDO vzw, BrOes Expertisecentrum Dementie, De Overmolen, Chinese Senioren in België, VOEM vzw, VUB Agogische Wetenschappen, Vief vzw

 

Contact 
cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 48

Cynthia is geïntrigeerd door de superdiversiteit in Brussel. Die beperkt zich niet enkel tot de ruime verscheidenheid aan herkomst in Brussel, maar eveneens de diversiteit in gender, sociale klasse, handicap, seksuele oriëntatie ... Aan de hand van het kruispuntdenken geeft ze duiding over discriminatie en sociale uitsluitingsmechanismen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor organisaties met vragen over cultuursensitieve zorg.

Lees ook 

Een portret van 9 Brusselse ouderen in al hun diversiteit

Zelforganisaties voor Etnisch Culturele Minderheden zijn opgericht door Belgen van vreemde origine en spelen in op de noden en de dynamiek van hun...

Welzijn