U bent hier

Medewerker Intersectorale Actie

Of het nu gaat over kwalitatieve zorg, thuisloosheid bestrijden, multiproblem aanpak, inclusie of doorverwijzing, geen enkele organisatie kan de noden van de hedendaagse cliënt en de complexiteit van dossiers alleen aanpakken. Intra- én intersectoraal samenwerken is een must geworden. Maar hoe doe je dat? Hoe werk je over organisaties en sectoren heen aan een gemeenschappelijke ambitie? Hoe erken je elkaar in elkaars expertise? Liggen de belangen transparant op tafel? Hoe geef je een deel van je autonomie op in ruil voor de samenwerking? Hoe houd je de externe effecten van de samenwerking in het oog? Hoe communiceer naar de stakeholders (bv. overheid, de cliënt, je raad van bestuur, collega's)? De medewerker intersectorale actie begeleidt deze samenwerkingen. 

We willen intersectorale samenwerking in Brussel stimuleren door in te zetten op begeleidingen, maar ook door het creëren van een community van hulpverleners, welzijns- en gezondheidswerkers die elkaar kennen. Ontmoeten legt de basis voor vertrouwen. Via de bruggenbouwersmethodiek brengen we op regelmatige basis hulpverleners samen voor casusbespreking en expertisewissel over de sectoren heen. De jaarlijkse kijkstages geven de kans om een dagje bij elkaar mee te draaien. In het najaar organiseren we de intersectorale netwerkdag, waar ontmoeten centraal staat. 

Waarvoor kan je bij Els, de medewerker intersectorale actie, terecht?

 • Aftoetsen van een idee Bv. je werkt in een lokaal dienstencentrum en je wilt meer samenwerken rond geestelijke gezondheid in je buurt. De medewerker intersectorale actie kan je wegwijs geven in het gebruik van de sociale kaart en je tips geven rond intersectoraal, buurtgericht werken. 
 • Om organisaties te leren kennen waarmee u ervaringen kan uitwisselen
  Bv. Je werkt in een kinderdagverblijf waar ook kinderen welkom zijn die extra zorg nodig hebben. Je wil graag meer informatie over bepaalde handicaps, hoe je best met die kinderen omgaat, wat een juiste aanpak is. 
  De intersectorale netwerker pluis uw vraag verder uit en brengt u in contact met de geschikte zorgpartner.
 • Om samen een concreet project uit te werken of een samenwerking uit te bouwen Bv. je werkt rond arbeidshandicap en je wil beter samenwerken met werkgevers. De intersectorale netwerker zoekt mee naar een passende aanpak en brengt u in contact met geschikte partners.
 • Je bent een Vlaamse organisatie, maar wil in Brussel een werking uitbouwen. De medewerker zoekt samen met jouw de juiste aanpak en de geschikte partners. 
 • Nood aan intersectorale casusbespreking en expertise-uitwisseling: ga naar Bruggenbouwers.
 • Nood aan simpelweg mensen ontmoeten: houd de datum van de jaarlijkse intersectorale netwerkdag in het oog!

Onze huidige projecten:

 • Dubbele diagnose: partners vinden elkaar
 • Intersectoraal in de gevangenis van Vorst 
 • Magenta @ Brussel 
 • Coördinerend overleg inclusieve kinderopvang 
 • Bruggenbouwers
 • De intersectorale netwerkdag: september '21

 

Contact 
els.nolf@kenniscentrumwwz.be

Els kent de Brusselse welzijnssector goed en heeft een veelzijdige en generalistische blik. Ze legt verbanden tussen organisaties en sectoren, ondersteunt welzijnswerkers via intervisie en casussen, bvb in de groep Bruggenbouwer. Momenteel gaat er veel aandacht naar ondersteuning in het kader van de huidige personeelskrapte (Project Op Niveau). Ze ondersteunt ook o.a. het platform 'Regio-overleg Thuislozen Brussel". Dankzij de contacten op het terrein, heeft ze een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van het Kenniscentrum. Met een open, creatieve blik zoekt ze...

Lees ook 

Ook dringend nood aan deugddoende ontmoeting tussen hulpverleners? Kom naar de intersectorale netwerkdag 'Ontmoeting centraal' op 20 oktober 2020.

Agenda
Kijkstages Bij een ander

Hoe gaat het er op een ander aan toe? Kom het te weten dankzij de kijkstages

Welzijn
Zorg
cover cahier

Hoe komt een kwalitatieve samenwerking tot stand? Welke vuistregels leiden tot een positief verhaal? Welke modellen bestaan er?

Welzijn
Zorg
Wonen in Brussel

Het overlegplatform van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Welzijn
Zorg

Thuislozen hebben nood aan een dak boven hun hoofd, maar ook hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, personen met een handicap, OCMW’s

Welzijn
samenwerken

Reflectie rond de beleidsevoluties en de tendensen.

Welzijn

Bruggenbouwers

Samenwerking leidt tot verandering.