U bent hier

Kandidaatstelling en engagementsverklaring SDG Koploperprogramma 2022-2023

 
1 Begin 2 Voltooid

Omschrijving en motivatie

Agenda 2030 roept overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, verenigingen en burgers wereldwijd op om samen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s waar te maken. Ook onze organisatie kan dit kader gebruiken. Niet alleen passen de “people”-gerichte SDG’s in onze basiswerking, bovendien zijn de overige SDG’s een goede kapstok om duurzaamheid van onze organisatie op te valoriseren.

Om onze en andere Brusselse welzijnsorganisaties te ondersteunen in hun duurzaamheidsprogramma’s organiseren het Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg samen met IDEA Consult en CIFAL Flanders een aangepast SDG Koploperprogramma. Hierbij krijgt onze organisatie gedurende twee jaar begeleiding om een eigen SDG-actieplan te ontwikkelen, te linken met het bestaande meerjarenplan en uit te voeren.

Om alle burgers mee te krijgen en de inspanningen op vlak van duurzaamheid aangepast te maken voor kwetsbare Brusselaars vereist dat we als organisatie zelf het goede voorbeeld geven.

Meerwaarde van dit traject:

 • Begeleiding, met onder meer een SDG-nulmeting, ondersteuning bij opmaak van een actieplan en coaching bij de uitvoering ervan.
 • Deelname aan een lerend netwerk met de andere deelnemende Brusselse welzijnsorganisaties;
 • Gestructureerde ondersteuning gespreid over 2 jaar;
 • Unieke kans tot VN-certificering, met positieve uitstraling op het imago van de organisatie in Brussel.

SDG Pionier worden is geen vrijblijvend traject. Er wordt een inspanning gevraagd op diverse vlakken:

 • Een actieve deelname gedurende 2 jaar;
 • Monitoring volgens de gestandaardiseerde methode;
 • Een betrokkenheid van de volledige organisatie, inclusief het bestuur.
 • Een financiële bijdrage per jaar (* toe te passen volgens grootte van de organisatie) voor deelname aan het programma. Het programma loopt over twee jaar. Deze vergoeding is slechts een deel van de kost voor de tussenkomsten van IDEA Consult en CIFAL Flanders in het begeleidingstraject. Het grootste deel wordt gedekt door een subsidie van het Bruss-it-programma van de VGC. Tegenover deze financiële bijdrage staat een SDG-begeleiding door het Kenniscentrum WWZ en ondersteuning bij de instrumenten aangereikt door de Vlaamse Overheid.

*De prijs voor de begeleiding bedraagt op jaarbasis:

 • €50/jaar excl. BTW voor organisaties tot 5 werknemers (FTE);
 • €200/jaar excl. BTW voor organisaties tot 30 werknemers (FTE);
 • €800/jaar excl. BTW voor organisaties vanaf 31 werknemers(FTE).

Gezien het programma 2 jaar loopt, is de bijdrage voor twee boekjaren te voorzien (2022 en 2023).

Facturatiegegevens