U bent hier

Onbegrensde ontmoetingen

Gelegenheden om elkaar intersectoraal te ontmoeten rond een gezamenlijk thema

Het Kenniscentrum WWZ organiseert gelegenheden om elkaar intersectoraal te ontmoeten rond een gezamenlijke thema. Zo gaven we vorm aan “Het denkmoment samenwerking zelforganisaties en welzijnssector” i.s.m. met de Odisee-hogeschool, organiseerden we een workshop over kruispuntdenken op de Gezondheidsmeeting, liepen we een diversiteitstraject met een woonzorgcentrum, brachten we partners samen over duurzame netwerking, enz.

Het delen van expertise staat centraal: theoretische expertise én ervaringskennis, formele praktijken en informele praktijken. Verhalen van mensen als kans om je eigen visie te bevragen. Daarbij proberen we ook altijd de verhalen van Brusselaars naar boven te brengen. Buiten de grenzen kunnen treden: het is een permanente vraag in onze sector. We zien op het terrein continue bewegingen om de indeling tussen mensen, organisaties, sectoren en communautaire grenzen tegen te gaan. De volgende jaren blijven we daarop inzetten!

Vrijwilligers dragen bij op zoveel domeinen; het zijn actieve burgers die onmisbaar zijn

Internationale Dag Vrijwilligerswerk

Het beleid moet meer belang hechten aan de uitbouw van netwerken, dan aan kortetermijnresultaten

Intersectoraal Netwerkmoment

Het gaat niet louter om nationaliteiten of kleur binnen te halen, maar wel om mensen zichzelf te laten zijn

Vormingstraject inclusie en diversiteit binnen de woonzorgvoorzieningen

Het ideale scenario is dat we elkaars complementariteit erkennen en naar een win-winsituatie zoeken

Denkmoment samenwerking zelforganisaties - welzijnssector

Mensen die door de oorlog hun land verlaten, zijn ontworteld

Filmvertoning Kotosa, LDC Het Anker

Automatisch ga je anderen in hokjes stoppen. Het goede nieuws is dat je jezelf daarin kunt remmen

Workshop kruispuntdenken op de Gezondheidsmeeting