U bent hier

Stad met een complexe structuur

Samenwerken over sectoren en gemeenschappen heen

Geen enkele organisatie staat in een zorg- en ondersteuningslandschap op zich. Er zijn andere welzijns-en zorgvoorzieningen die vóór jouw organisatie met de cliënt aan de slag zijn gegaan, er zijn er die erna de cliënt een aanbod reiken, en nog andere werken simultaan. Netwerken is cruciaal geworden. Een moderne organisatie moet zich veel meer dan vroeger in een continuüm van dienst- en zorgverlening plaatsen. Onderlinge verbanden staan centraal en worden gevoed door onderling overleg, goede samenwerkingsafspraken, cliëntgerichte benadering of complementair aanbod. Dit veronderstelt mature organisaties die weten waar ze goed in zijn, inzien waarin ze kunnen verbeteren, aangeven wat hun grenzen zijn, en durven erkennen waar anderen beter in zijn en ze hen nodig hebben. Dit is al uitdagend op zich. Maar des te meer in Brussel omwille van een kwetsbaardere bevolking en een complexe staatsstructuur

Zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap zijn wat gemeenschapsaangelegenheden betreft, actief op het Brussels grondgebied, elk met een eigen beleid, regelgeving en institutioneel vehikel. De Vlaamse Gemeenschap treedt via decreten op als wetgevende macht, terwijl de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de coördinerende instantie vormt op vlak van gemeenschapsaangelegenheden en unicommunautaire Vlaamse openbare en privé-instellingen. De Franstalige tegenhanger - Franse Gemeenschapscommissie (Commission Communautaire Française of Cocof) - treedt in Brussel op als inrichtende macht in culturele aangelegenheden, onderwijs- en persoonsgebonden materies die uitsluitend tot de Franse Gemeenschap behoren.

Eigenlijk kunnen alle Brusselaars gebruik maken van alle gemeenschapsvoorzieningen in Brussel

De Vlaamse Gemeenschap richt zich traditioneel tot de Nederlandstalige Brusselaars, terwijl de Franse Gemeenschap zich voornamelijk tot de Franstalige bevolking richt, maar eigenlijk kunnen alle Brusselaars gebruik maken van alle gemeenschapsvoorzieningen in Brussel. Door de aanwezigheid van grote aantallen Brusselaars van niet-Belgische oorsprong, doen ook veel anderstalige inwoners beroep op de gemeenschapsinstellingen.

In Brussel is nog een derde gemeenschapsinstelling in het leven geroepen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), bevoegd voor personen en instellingen die niet exclusief tot één gemeenschap willen of kunnen behoren. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie regelt gemeenschapsaangelegenheden die niet uitsluitend tot de ene of de andere gemeenschap behoren, zoals het toezicht op de OCMW’s, het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen.

Intersectoraal samenwerken is vandaag een ingeburgerd begrip in het landschap van welzijn en zorg. In Brussel betekent dit samenwerken over sectoren en gemeenschappen heen. Hoe verbindingen leggen tussen sectoren, tussen de taalgemeenschappen en tussen organisaties, ten voordele van de Brusselaar en de cliënt? Hoe kunnen we daarin innovatief zijn?

Zoek samen met o.a. Valentine Lebacq (Begeleid Wonen Brussel), Annick Dermine (Huis voor Gezondheid; Bruzel) en David Hercot (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) naar oplossingen in de thematische werkgroep Hoe komen tot verbindende oplossingen in Brussel over de sectoren en over de taalgrenzen heen?' op de Staten-Generaal Welzijn en Zorg.

Contact 
els.nolf@kenniscentrumwwz.be

Els legt verbanden tussen organisaties en sectoren, ondersteunt welzijnswerkers via intervisie en casussen, bijvoorbeeld in de groep Bruggenbouwer. Momenteel gaat er veel aandacht naar ondersteuning in het kader van de huidige personeelskrapte (Project Op Niveau). Ze ondersteunt ook o.a. het platform 'Regio-overleg Thuislozen Brussel". Dankzij de contacten op het terrein, heeft ze een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van Kenniscentrum WWZ.

Extra info 

De Staten-Generaal Welzijn en Zorg 2019 is volzet.

 

Lees ook 
zaal staten-generaal

Het verslagboek van de Staten-Generaal Welzijn en Zorg

Kennis
Welzijn
Zorg
Tung

Brusselaars vertellen over hoe zij (min of meer) hun weg hebben gevonden naar een hulpverleningsdienst.

Welzijn
Zorg

Staten-Generaal Welzijn en Zorg roept op supercomplexiteit aan te pakken

Kennis
Welzijn
Zorg

Een omgevingsanalyse van het Brusselse welzijns- en zorglandschap.

Kennis
Welzijn
Zorg

Onderzoeksrapport over de ervaringen van gebruikers en professionals met de Brusselse welzijns- en zorgsector.

Kennis
Welzijn
Zorg
voorbeeld persona

Gebruikers in verhaal en beeld

Kennis
Welzijn
Zorg
voeten marokkaanse vrouw

Het doel is samen oplossingen te zoeken.

Welzijn
Zorg
rolstoel

Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel - 15 februari 2019: inschrijven kan tot 5 februari 2019.

Welzijn
Zorg
fototentoonstelling

De foto’s tonen Brussel in al zijn verscheidenheid opdat we niet vergeten dat we het voor echte mensen doen.

Kennis
Welzijn
Zorg
man met tassen

Hoe een Brussels werkveld van nabijheidsdiensten waarborgen en ondersteunen?

Kennis
Wonen
Zorg
persoon op de rug gezien

De toegang tot zorg en hulpverlening waarborgen voor zeer kwetsbare maar omvangrijke groepen Brusselaars.

Kennis
Welzijn
Zorg
jongeren met gsm

Wat betekent de digitale vlucht vooruit voor de welzijns- en zorgsector?

Kennis
Welzijn
Zorg
keukengerief

Ook zelforganisaties getuigen van veel creativiteit en vindingrijkheid.

Kennis
Welzijn
Zorg
vrouw voor voordeur

Hoe een netwerk creëren dat de helden van het veld kan dragen?

Kennis
Welzijn
Zorg