U bent hier

Brussel, gezond en wel?

Wat begon als een bescheiden ambitie om gegevens te verzamelen die belangrijk zijn om de context te begrijpen waarin de Brusselse zorg en ondersteuning vandaag, maar vooral ook morgen, zich ontwikkelt, groeide uit tot een omvangrijk rapport: ‘Brussel, gezond en wel? Een omgevingsanalyse van het Brusselse welzijns- en zorglandschap’.

Hierin maken we de staat op van de Brusselaar en zijn leef- en zorgomgeving: wat kenmerkt Brussel en zijn inwoners, hoe ziet het welzijns- en zorglandschap er anno 2018 uit, wat zijn de socio-demografische en beleidsontwikkelingen waar we rekeningen mee moeten houden en welke trends en tendensen zullen deze ontwikkelingen mee beïnvloeden? De actieradius die we met de analyse voor ogen hebben is het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Het antwoord op de vraag Brussel, gezond en wel? laten we aan de lezer over.

Dit rapport ‘Brussel gezond en wel?’ vormt het eerste deel van een drieluik dat kadert in de Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel - 2019.

Het tweede rapport ‘Van mens tot mens., Onderzoeksrapport over de ervaringen van gebruikers en professionals met de Brusselse welzijns- en zorgsector’ is de weerslag van een kwalitatief onderzoek bij burgers, gebruikers en professionals naar de toegankelijkheid van Brusselse welzijns- en zorgvoorzieningen.

Deze twee rapporten vormen samen de voedingsbodem voor de Staten-Generaal Welzijn en Zorg van 15 februari 2019. Op deze dag worden de resultaten voorgelegd en doorgesproken als opstap naar verbindende oplossingen voor Brussel. Het verslagboek van dit event zal het sluitstuk en derde deel vormen van het drieluik.

Het rapport ‘Brussel, gezond en wel’ omvat 3 onderdelen:

  • Deel 1 is een omgevingsanalyse met actuele cijfers en verwachte evoluties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit materiaal werd geordend volgens de DESTEP-methode, met in opeenvolgende hoofdstukken een beschrijving van de Demografische, (sociaal-)Economische, Socioculturele, Technologische (digitaal), Ecologische (omgeving) en Politieke (beleids)context en ontwikkelingen. Waar mogelijk maakten we ook de vergelijking met Vlaanderen en de stad Antwerpen als benchmark voor Brussel. Meer dan eens lopen dergelijke vergelijkingen wat mank bij gebrek aan eenduidige paramaters of leeftijdsafbakeningen.
  • Deel 2 beschrijft per doelgroep en beleidssector de belangrijke vaststellingen en uitdagingen aangaande de noden, het aanbod en de beleidsontwikkelingen.
  • Deel 3 benoemt trends en tendensen die in de samenleving, het werkveld en het beleid waargenomen worden en mee bepalend zullen zijn voor de zoektocht naar toekomstgerichte en toegankelijke zorg en ondersteuninG;

Het rapport (215 pagina's) werd voorgesteld op de Staten-Generaal Welzijn en Zorg op 15 februari.

Download het rapport 'Brussel, gezond en wel?'

Contact 
els.nolf@kenniscentrumwwz.be

Els legt verbanden tussen organisaties en sectoren, ondersteunt welzijnswerkers via intervisie en casussen, bijvoorbeeld in de groep Bruggenbouwer. Momenteel gaat er veel aandacht naar ondersteuning in het kader van de huidige personeelskrapte (Project Op Niveau). Ze ondersteunt ook o.a. het platform 'Regio-overleg Thuislozen Brussel". Dankzij de contacten op het terrein, heeft ze een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van Kenniscentrum WWZ.

Downloads 
Lees ook 
zaal staten-generaal

Het verslagboek van de Staten-Generaal Welzijn en Zorg

Kennis
Welzijn
Zorg
Tung

Brusselaars vertellen over hoe zij (min of meer) hun weg hebben gevonden naar een hulpverleningsdienst.

Welzijn
Zorg

Staten-Generaal Welzijn en Zorg roept op supercomplexiteit aan te pakken

Kennis
Welzijn
Zorg

Onderzoeksrapport over de ervaringen van gebruikers en professionals met de Brusselse welzijns- en zorgsector.

Kennis
Welzijn
Zorg
voorbeeld persona

Gebruikers in verhaal en beeld

Kennis
Welzijn
Zorg
voeten marokkaanse vrouw

Het doel is samen oplossingen te zoeken.

Welzijn
Zorg
rolstoel

Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel - 15 februari 2019: inschrijven kan tot 5 februari 2019.

Welzijn
Zorg
fototentoonstelling

De foto’s tonen Brussel in al zijn verscheidenheid opdat we niet vergeten dat we het voor echte mensen doen.

Kennis
Welzijn
Zorg
stadhuis

Samenwerken over sectoren en gemeenschappen heen .

Kennis
Welzijn
Zorg
man met tassen

Hoe een Brussels werkveld van nabijheidsdiensten waarborgen en ondersteunen?

Kennis
Wonen
Zorg
persoon op de rug gezien

De toegang tot zorg en hulpverlening waarborgen voor zeer kwetsbare maar omvangrijke groepen Brusselaars.

Kennis
Welzijn
Zorg
jongeren met gsm

Wat betekent de digitale vlucht vooruit voor de welzijns- en zorgsector?

Kennis
Welzijn
Zorg
keukengerief

Ook zelforganisaties getuigen van veel creativiteit en vindingrijkheid.

Kennis
Welzijn
Zorg
vrouw voor voordeur

Hoe een netwerk creëren dat de helden van het veld kan dragen?

Kennis
Welzijn
Zorg