U bent hier

Reflectietool Bouwen aan Cultuursensitieve Zorg

Hoe cultuursensitief is het beleid in jouw organisatie?

Wil je werken aan cultuursensitieve zorg in jouw organisatie? Dan is het belangrijk een beleid hier rond uit te werken. VIVO en het Agentschap Integratie en Inburgering ontwikkelden de Reflectietool Bouwen aan Cultuursensitieve Zorg. Deze tool kan je helpen je diversiteitsbeleid vorm te geven.  Met de reflectietool onderzoek je hoe ver je al staat op het vlak van cultuursensitieve zorg en welke stappen je nog kan zetten. Dit doe je aan de hand van de 4 organisatiedomeinen: Identiteit van je organisatie, Medewerkers, Aanbod en Doelgroep. Je maakt een actieplan op voor elk van de domeinen.

Download hier de tool:

Naar de tool

Heb je nood aan hulp en begeleiding bij de tool? Of wens je een vorming Cultuursensitieve zorg voor je organisatie ? Neem even contact met ons op en we kijken wat we voor je kunnen betekenen!

Ontdek het instructiefilmpje van de tool
Ontdek het instructiefilmpje van de tool
Contact 

Cynthia van Thiel

cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 48

Cynthia is geïntrigeerd door de superdiversiteit in Brussel. Die beperkt zich niet enkel tot de ruime verscheidenheid aan herkomst in Brussel, maar eveneens de diversiteit in gender, sociale klasse, handicap, seksuele oriëntatie ... Aan de hand van het kruispuntdenken geeft ze duiding over discriminatie en sociale uitsluitingsmechanismen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor organisaties met vragen over cultuursensitieve zorg.

Lees ook 
cultuursensitieve zorg diversiteit

Wil je je cultuursensitieve vaardigheden verbeteren?

Welzijn
Zorg

Reflectietool voor divers-sensitieve projecten en acties.

Welzijn

Cultuursensitieve zorg heeft als doel de zorg voor mensen van vreemde origine in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te optimaliseren

Zorg

Derde partijen

Vivo

Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit...

  • is het opleidingsinstituut voor de social-profitsector.
  • ontstond vanuit de nood aan één stem bij vragen naar samenwerking met Vlaamse overheden en andere partners
  • is een koepelorganisatie die de belangen behartigt van de Vlaamse en federale sectoren. Ze doen dit zowel voor vzw's en commerciële instellingen als voor openbare diensten.

Agentschap Integratie en Inburgering - bon regio Brussel

Het Agentschap Integratie en Inburgering voert het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. Hun dienstverlening vertrekt vanuit de noden en vragen van zowel burgers, diensten als het beleid. Het regiohuis ondersteunt lokale besturen, diensten en voorzieningen.