U bent hier

Beperking

Passerelles

Bataclan asbl is een dienst voor thuisbegeleiding, vrijetijdsbesteding en permanente vorming voor mensen met een handicap. Die begeleiding gebeurt altijd in samenwerking met andere partners. Daarom investeert Laurent Dupont, directeur van Bataclan, intensief in netwerking. Naar analogie met het project Bruggenbouwer startte hij in Franstalig Brussel met Passerelles.

De VAPH-sector is veel flexibeler geworden

De sector personen met een handicap is altijd een motor geweest van intersectorale samenwerking. De drijfveer was steeds om de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking zo gewoon mogelijk te integreren in het dagelijks leven, en enkel wanneer het niet anders kan door te verwijzen naar gespecialiseerde hulp. Het systeem Rechtstreeks Toegankelijke Hulp was een belangrijke hefboom om dit mogelijk te maken. Tegelijkertijd had deze vernieuwende aanpak zijn weerslag op de sector personen met een handicap, zowel voor de cliënten, de hulpverleners als de organisaties.

Een samenwerking opbouwen vraagt tijd en toewijding

Om personen met een handicap de regie over hun eigen leven in handen te geven, publiceerde Vlaams minister Jo Vandeurzen in 2010 zijn Perspectiefplan 2020. In 2012 richtte hij de Diensten Ondersteuningsplan (DOP) op om samen met mensen met een (vermoeden van) handicap na te denken over hun toekomst en over de ondersteuning of aanpassingen die nodig zijn om een kwaliteitsvol leven te leiden. DOP bespreekt samen met hun cliënten welke personen en diensten hen daarbij kunnen helpen.

Het doet nadenken over je eigen werking

“Wij begeleiden mensen met een arbeidshandicap om werk te vinden. Bruggenbouwer is een ideaal platform om de sociale sector in Brussel te leren kennen. Elke bijeenkomst vindt plaats bij een andere partner, ik leer nieuwe organisaties kennen, we wisselen informatie uit. Dat je elkaar kent, maakt het contact veel gemakkelijker. Zo verwijzen de thuislozensector of de geestelijke gezondheidszorg cliënten naar ons door.

Elke samenwerking is anders

“Wij ondersteunen personen met een handicap om zelfstandig te wonen. Vaak hebben onze cliënten veel problemen tegelijk: ze zoeken een woning of werk, hun inkomen is laag, ze moeten een school vinden voor hun kinderen … je kan al die problemen niet tegelijk aanpakken. We doen dit stap voor stap, samen met de mensen. Als we met hulpverleners of andere mensen uit hun eigen netwerk kunnen samenwerken, zullen we die kans zeker grijpen.

Elke samenwerking is anders

“Wij ondersteunen personen met een handicap om zelfstandig te wonen. Vaak hebben onze cliënten veel problemen tegelijk: ze zoeken een woning of werk, hun inkomen is laag, ze moeten een school vinden voor hun kinderen … je kan al die problemen niet tegelijk aanpakken. We doen dit stap voor stap, samen met de mensen. Als we met hulpverleners of andere mensen uit hun eigen netwerk kunnen samenwerken, zullen we die kans zeker grijpen.

Afgestudeerd en nu?

Leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs (BUSO) zijn het vaak beu om begeleid te worden. Na hun schoolloopbaan willen ze op eigen benen staan, zonder bemoeienis van leerkrachten of ouders. Maar zelfstandig leven als meerderjarige is vaak moeilijker dan gedacht.