U bent hier

Hulpverlening

Samenwerkingbarometer tussen twee sectoren

Elke samenwerking vertrekt vanuit impliciete of expliciete verwachtingen en ambities. Enkele centrale doelen voor de intersectorale samenwerking in Brussel zijn: verbetering van de dienstverlening voor de cliënt, meer efficiëntie in de hulpverlening, een grotere flexibiliteit bij organisaties, verhoogde deskundigheid van hulpverleners, toename van tevredenheid bij cliënten en hulpverleners. Als deze doelen niet gehaald worden, moet de samenwerking worden bijgestuurd.

Verbindende oplossingen voor Brussel

‘Brussel is een supercomplexe stad die permanent in beweging is en waarin een diversiteit aan kwetsbare bewoners steeds onzichtbaarder dreigt te worden. We roepen Vlaanderen op om verantwoordelijkheid te blijven opnemen voor het welzijn van de Brusselaar door de eigenheid van Brussel te erkennen, een beleid op maat van Brussel te voeren en de Brusselse welzijns- en zorgsector hiertoe de nodige ruimte en gepaste handvaten te bieden. Kortom: hoog tijd voor een volwaardig Vlaams-Brussels welzijnsbeleid met Brussel-eigen oplossingen ten dienste van de Brusselaar.’

Cahier Samenwerken werkt

Cahiers 3: Samenwerken werkt

Intersectoraal samenwerken is vandaag een ingeburgerd begrip in het landschap van welzijn, wonen en zorg. Hulpverleners uit verschillende sectoren werken samen om kwetsbare cliënten te begeleiden in alle domeinen van het leven. Veel mensen hebben immers een combinatie van problemen, wat expertise vergt op verschillende terreinen. Eén hulporganisatie alleen kan daar geen afdoend antwoord op bieden. Om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te verbeteren, is samenwerking noodzakelijk.