U bent hier

Intersectoraal

Intersectorale studiedag / journée d'étude transversale

Français - voir dessus

Elk jaar organiseert de Brusselse dak -en thuislozensector de Week van de Thuislozenzorg met een boeiende studiedag met actuele thema’s.

Elk jaar organiseert het Kenniscentrum WWZ een intersectorale ontmoetingsdag.

Eén keer om de drie jaar laten we die samen vallen. Dit jaar is het weer zover, rond het thema "Het einde van een begeleiding. Loslaten, hoe doe je dat?"

Bruggenbouwers

Bruggenbouwer is het intersectoraal leerplatform. Deelnemers komen uit de thuislozensector, sector personen met een handicap, geestelijke gezondheidszorg en enkele uit aanbelendende sectoren. Het is een combinatie van kennismaking, inhoud, casusbespreking, expertisedeling en vernieuwing. Talloze korte en langere intersectorale samenwerking ontsproten reeds in de schoot van dit platform. Door elkaar te kennen wordt samenwerken vanzelfsprekend. 

Wat doen we?

- 4 à 6 wekelijkse bijeenkomsten met zo'n 10 tot 20 deelnemers.

Structurele oplossingen en vooroordelen ontkrachten

Het cahier Veerkracht in coronatijden bundelt getuigenissen en good practices, maar ook structurele problemen in Brussel die corona heeft blootgelegd. Zo is er ook in tijden van telewerk grote vraag naar ontmoeting. We boden een Zoom-antwoord op die vraag tijdens onze online intersectorale netwerkdag ‘Ontmoeting centraal’ op 20 oktober 2020. We brachten verslag uit over het coronacahier, stelden een boek voor, en formuleerden concrete acties om coronaproblemen op te lossen.  

Cahier Samenwerken werkt

Cahiers 3: Samenwerken werkt

Intersectoraal samenwerken is vandaag een ingeburgerd begrip in het landschap van welzijn, wonen en zorg. Hulpverleners uit verschillende sectoren werken samen om kwetsbare cliënten te begeleiden in alle domeinen van het leven. Veel mensen hebben immers een combinatie van problemen, wat expertise vergt op verschillende terreinen. Eén hulporganisatie alleen kan daar geen afdoend antwoord op bieden. Om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te verbeteren, is samenwerking noodzakelijk.