U bent hier

Ouderen

Cahier Het BuurtPensioen groeit

Cahier 4: Het BuurtPensioen groeit

Het BuurtPensioen is een lokaal netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven. Ze gaan bij elkaar op bezoek, zorgen voor gezelschap, brengen iets mee van de winkel, geven een lift, enz. Het BuurtPensioen is gebaseerd op solidariteit en wederkerigheid: iedereen kan hulp vragen, iedereen geeft, en iedereen draagt bij volgens zijn eigen mogelijkheden. Elkaar helpen doorbreekt voor veel ouderen hun sociale isolement. Ze krijgen een plaats in de samenleving waar zij nog iets betekenen.

Taskforce Woonzorg Vlaanderen

Hervorming en vernieuwing van het regelgevend kader voor de woonzorg in Vlaanderen

Minister Vandeurzen riep in 2015 de Taskforce Woonzorg in het leven om het regelgevend kader voor de woonzorg in Vlaanderen te hervormen en te vernieuwen. De krijtlijnen voor dit nieuwe beleid werden vastgelegd in de visienota ‘Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en integraal. Visie en veranderagenda’.

Masterplan Woonzorg Brussel

De vergrijzing stelt het beleid voor grote uitdagingen, ook in Brussel. Hoe kunnen en willen we het welzijn en de zorg van ouderen in deze grootstad blijven waarborgen of verbeteren? Moeten we verder investeren in residentiële zorg of vraagt de Brusselse context om eigen accenten en prioriteiten? En staat de Vlaamse woonzorg klaar om dit op te vangen?

Terranova

Terranova is een dagverzorgingscentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het ligt op de campus van de hogeschool HUB. Voor studenten die een zorgopleidingen volgen, is Teranova een ideale plek om stage te lopen. Voor de ouderen zijn dat extra helpende handen.

Pieter & Pauwel

Dit complex met de nieuwe naam Lendrik wordt de thuisbasis voor het gemeenschapscentrum, de bibliotheek, het lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en een ADL-centrale voor mensen met een handicap. Dit wordt dé centrale plek in Neder-Over-Heembeek voor zorg, cultuur en dienstverlening.

Forum Casa Viva

In het voorjaar van 2018 opende hier een solidair woonproject met 12 woningen van verschillende grootte. De bewoners zijn heel divers: jong en oud, met of zonder kinderen, autochtoon, Zuid-Europees, Marokkaans, Afrikaans, Centraal-Aziatisch … een afspiegeling van de buurt. Op het gelijkvloers opende op 31 januari 2020 het lokaal dienstencentrum Forum.

Het Anker

Lokaal dienstencentrum Het Anker bouwt aan een zorgzame wijk en richt zich vooral tot maatschappelijk kwetsbare buurtbewoners, ouderen en zorgbehoevenden. Hun gebouw is al langer aan renovatie toe. Boven de lokalen van het dienstencentrum komt ook een groepswoning voor drie ouderen.

  

Aksent

Het gebouw van Lokaal Dienstencentrum Aksent in Schaarbeek was in 2012 dringend toe aan renovatie. In het nieuwe gebouw wordt de benedenverdieping voorbehouden voor het dienstencentrum. Op de bovenverdieping komen vier appartementen voor ouderen en twee studio’s voor minderjarige vluchtelingen, in de hoop dat die bewoners iets kunnen betekenen voor elkaar.