U bent hier

Woonzorg

Staten Generaal Woonzorg Brussel 2012

Wat zijn de woonzorgnoden van de Nederlandstalige Brusselaars? Hoe kunnen de Vlaams erkende woonzorgactoren in Brussel hierop een performant antwoord bieden tegen 2020? Welke zijn de kritische succesfactoren om dit doel te bereiken? Dit waren de kernvragen waarop de Vlaamse overheid een antwoord wenste te vinden tijdens de Staten-Generaal Woonzorg Brussel van 13 december 2012.

Nog meer bouwprojecten

Sinds haar ontstaan speelde het Kenniscentrum een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe woonvormen voor zorgbehoevenden in Brussel. Met telkens nieuwe partners werden nieuwe projecten bedacht, ontwikkeld en gerealiseerd. Het uitgangspunt was altijd dat ouderen de kans krijgen zolang mogelijk thuis te blijven wonen.

Taskforce Woonzorg Vlaanderen

Hervorming en vernieuwing van het regelgevend kader voor de woonzorg in Vlaanderen

Minister Vandeurzen riep in 2015 de Taskforce Woonzorg in het leven om het regelgevend kader voor de woonzorg in Vlaanderen te hervormen en te vernieuwen. De krijtlijnen voor dit nieuwe beleid werden vastgelegd in de visienota ‘Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en integraal. Visie en veranderagenda’.

i-mens

i-mens plant aan de Kanaalzone in Anderlecht een woonzorgcentrum met 105 woningen, 6 plaatsen kortverblijf, een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum voor 10 zorgbehoevenden, 25 assistentiewoningen en een kinderdagverblijf. De bouwaanvraag werd eind 2016 ingediend.

Begijnenstraat II

Zonnelied vzw biedt diensten aan voor personen met een meervoudige handicap of met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Op dezelfde locatie zijn verschillende woonzorgprojecten, zoals een nursingunit, aanleunwoningen, een dagcentrum, een collectieve autonome dagopvang ... allemaal diensten om zwaar zorgbehoevenden zo goed mogelijk bij te staan.