U bent hier

Woonzorg

Nog meer bouwprojecten

Sinds haar ontstaan speelde het Kenniscentrum een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe woonvormen voor zorgbehoevenden in Brussel. Met telkens nieuwe partners werden nieuwe projecten bedacht, ontwikkeld en gerealiseerd. Het uitgangspunt was altijd dat ouderen de kans krijgen zolang mogelijk thuis te blijven wonen.

Taskforce Woonzorg Vlaanderen

Hervorming en vernieuwing van het regelgevend kader voor de woonzorg in Vlaanderen

Minister Vandeurzen riep in 2015 de Taskforce Woonzorg in het leven om het regelgevend kader voor de woonzorg in Vlaanderen te hervormen en te vernieuwen. De krijtlijnen voor dit nieuwe beleid werden vastgelegd in de visienota ‘Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en integraal. Visie en veranderagenda’.

Begijnenstraat II

Zonnelied vzw biedt diensten aan voor personen met een meervoudige handicap of met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Op dezelfde locatie zijn verschillende woonzorgprojecten, zoals een nursingunit, aanleunwoningen, een dagcentrum, een collectieve autonome dagopvang ... allemaal diensten om zwaar zorgbehoevenden zo goed mogelijk bij te staan.

Wonen met ondersteuning

Sinds 1 juli 2016 startte de Vlaamse Overheid met een nieuw financieringsmodel voor personen met een beperking. Deze nieuwe financiering wordt niet langer aangestuurd door het aanbod van voorzieningen, maar door de vraag van de cliënten. De overheid wil hiermee personen met een beperking zo optimaal mogelijk de regie over hun leven in eigen handen geven. De erkenningen gebeuren door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).