U bent hier

Thuiszorg

Professionele thuiszorg laat ouderen en zorgbehoevenden toe om langer thuis te blijven wonen

De Vlaamse overheid erkent uiteenlopende vormen van thuiszorg en ambulante ondersteuning. In Brussel bieden ook de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) steun.

Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

 • richten zich tot ouderen, chronische zieken, pas bevallen moeders, personen met een handicap of psychische problemen,
 • bieden persoonsverzorging, huishoudelijke hulp, psychosociale ondersteuning en schoonmaakhulp,
 • komen aan huis en worden per uur aangerekend.
   
 • meer info uit het Masterplan Woonzorg
 • meer info van het Agenschap Zorg & Gezondheid, van de Vlaamse Overheid

Diensten voor oppashulp

 • werken met vrijwilligers die overdag of ’s nachts bij iemand thuis gaan oppassen,
 • bieden gezelschap of toezicht bij afwezigheid of ter ondersteuning van de mantelzorger,
 • komen aan huis en worden per uur aangerekend.
   
 • meer info uit het Masterplan Woonzorg
 • meer info van het Agenschap Zorg & Gezondheid, van de Vlaamse Overheid

Diensten voor thuisverpleging

 • groeperen een aantal verpleegkundigen,
 • bieden verpleegkundige zorg aan zoals toedienen van medicatie, wondverzorging of palliatieve zorg,
 • komen aan huis.
   
 • meer info van het Agenschap Zorg & Gezondheid, van de Vlaamse Overheid

Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds

 • bieden individuele informatie, advies en ondersteuning aan zorgbehoevenden en hun mantelzorgers,
 • gaan in op vragen of problemen over thuiszorg, zorgverzekering, sociale of financiële situaties,  tegemoetkomingen, ziekte- en invaliditeitsverzekering …  
 • kunnen telefonisch gecontacteerd worden, organiseren zitdagen of komen op huisbezoek.
   
 • meer info van het Agenschap Zorg & Gezondheid, van de Vlaamse Overheid

Lokale dienstencentra 

 • zijn een ontmoetingsplaats van en voor elke oudere in de buurt,
 • zijn een trefpunt voor informatie, advies en vorming,
 • bieden uiteenlopende diensten aan en organiseren activiteiten.
 • In Brussel zijn er 19 erkende lokale dienstencentra. Zij vormen de spil van Buurtgerichte Zorg.
   
 • meer info uit het Masterplan Woonzorg
 • meer info van het Agenschap Zorg & Gezondheid, van de Vlaamse Overheid

Regionale dienstencentra

 • zijn bovenlokaal actief,
 • bieden informatie en vorming voor mensen die een beroep doen op thuiszorg, mantelzorgers en vrijwilligers,
 • geven advies over woningaanpassing, hulpmiddelen, personenalarmsystemen …
 • organiseren multidisciplinair overleg over individuele gebruikers.
   
 • meer info van het Agenschap Zorg & Gezondheid, van de Vlaamse Overheid

Verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

 • bieden ondersteuning en behartigen hun gemeenschappelijke belangen.
   
 • meer info van het Agenschap Zorg & Gezondheid, van de Vlaamse Overheid
 • In Vlaanderen en Brussel zijn zes erkende verenigingen.
  Om mantelzorgers in Brussel beter te ondersteunen, bundelen ze hun krachten in ‘Mantelzorg is OK’ (M-OK) 

Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)

 • optimaliseert de zorgverlening aan personen met een zorgnood in de regio,
 • organiseert het multidisciplinair overleg en de samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio.
   
 • meer info van het Agenschap Zorg & Gezondheid, van de Vlaamse Overheid
 • In Brussel is het Brussels Overleg Thuiszorg (BOT) erkend als SEL.

Begeleidingsdiensten voor personen met een handicap

 • stimuleren de zelfstandigheid van meerderjarige, zelfstandig wonende personen met een handicap,
 • bieden thuisbegeleiding om specifieke handicaps te ondersteunen,
 • krijgen hun erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH),
 • krijgen advies van een dienst ondersteuningsplan (DOP) om bij een (vermoeden) van handicap uit te zoeken wat de noden zijn en welke ondersteuning het beste past.
   
 • meer info van het Agenschap Zorg & Gezondheid, van de Vlaamse Overheid
Contact 

Olivia Vanmechelen

olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40

Voor thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg moet je bij Olivia zijn; ze volgt en ondersteunt Brusselse projecten en maakt verbindingen tussen diverse praktijken en beleid. Olivia heeft een brede kennis van en expertise in de (Brussels) welzijns- en zorgsector, over de taalgrenzen heen. Deze wendt ze aan om bij te dragen aan nieuw beleid, zowel in organisaties als bij de overheid.

Lees ook 

Biedt opvang en verzorging aan ouderen die thuis wonen maar niet meer volledig autonoom zijn. Het maakt mogelijk dat ouderen langer thuis blijven wonen.

Wonen
Zorg

Zorgbehoevende ouderen die niet meer thuis kunnen wonen, kunnen terecht in verschillende vormen van residentiële zorg, tijdelijk of permanent.

Wonen
Zorg