U bent hier

Une Saint Valentin chaleureuse

Ce dimanche 14 Février nous avons mis l'amité dans les réseaux d'entraide à l'honneur.  Pour ce faire une 30-taine de participants ont livré un croissant chaud, des mots doux et une papote sympa au domicile de 300 aînés.  

Nous espérons avec cette action réchauffer les coeurs et ainsi contribuer à un quartier convivial!

Aimeriez-vous rejoindre un des réseaux d'entraide?  Cela vous ferait plaisir d'avoir une petite visite pour une papote trottoir?  Jettez un coup d'oeil à la carte de Bruxelles, il y a surement un réseau d'entraide dans votre coin.  Contactez-nous, faisons connaissance!

Cette action se fait en collaboration avec les maison de quartier bruxelloises et grâce au soutien du CPAS et la Ville de Bruxelles.

Et les croissants?  Ils ont été préparé avec amour par:

 • Bakkerij De Kimpe

Brusselsesteenweg 80, Tervuren

 • Boulangerie Le Cristal

Rue Blaes 237, Brussel

 • Boulangerie Tarzoutt

Rue de la Carpe 4, Molenbeek St-Jean

 

Et le délicieu jus de pomme nous a été généreusement offert par be.Source.

Contact 

Mina Bouhajra

mina.bouhajra@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 414 15 85

Mina ondersteunt de burenhulpnetwerken van het BuurtPensioen. De partners en deelnemers van de burenhulpnetwerken kunnen bij haar terecht voor informatie, advies en een grote dosis energie en enthousiasme. Ze zet haar schouders onder bijeenkomsten van de buren en zoekt samen met hen naar oplossingen om het netwerk duurzaam uit te bouwen.

Saida Rian

saida.rian@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 414 15 85

Saida kreeg het verenigingsleven met de paplepel ingegeven. In haar gezin in de Marollen stonden burenhulp, zorgen voor elkaar en vrijwilligerswerk centraal. Als medewerker van Het BuurtPensioen ondersteunt ze de burenhulpnetwerken. Dit doet ze altijd in nauwe wisselwerking met de partners en deelnemers. Ze helpt de lokale netwerken om een hechtere groep te worden met een sterke groepsidentiteit.

Lees ook 

Pens(i)onsQuartier est un réseau d’entraide entre voisins.

Zorg

Cherchez une antenne près de chez vous.

Welzijn
Zorg
Kennis
Vrijwilligers

Derde partijen

Buurthuizen Brussel

Overheidsdienst

De Buurthuizen van Brussel

 • zijn ontvangst- en vrijetijdsruimten op het grondgebied van de gemeente die aan de inwoners van de Stad Brussel het volgende bieden:
  • sociale activiteiten
  • buurt- en nabijheidsdiensten
  • socioculturele activiteiten
 • bieden aan de inwoners van de Stad Brussel een polyvalente, dichtbij gelegen onthaalruimte aan, waarbij aan iedereen de kans geboden wordt om aan uitwisseling te doen, een band te scheppen rond activiteiten, workshops, bezoeken of ook nog projecten van sociale aard.
 • hebben als opdracht om de strijd aan te binden tegen het isolement van iedere persoon die wenst deel te nemen aan het maatschappelijke en culturele leven van de buurt en het begunstigen/versterken van de sociale samenhang in de buurt.
 • willen een ruimte zijn die openstaat voor iedereen, met een bijzondere aandacht voor vrouwen en de leeftijdscategorie van 30 tot 75 jaar.

OCMW Brussel

Overheidsdienst

OCMW Brussel...

 • kan u alle inlichtingen verschaffen die nodig zijn om uw rechten te doen gelden en u naar de gepaste diensten te oriënteren.
 • kan de formaliteiten vervullen die nodig zijn om uw maatschappelijke rechten in orde te brengen (inschrijving bij een ziekenkas, recht op werkloosheidsuitkering, enz.).
 • kan een psychologische, morele of opvoedkundige begeleiding verzekeren om u toe te laten uw moeilijkheden te boven te komen.
 • kan beschikkingen treffen die van aard zijn om een tewerkstelling te verschaffen als u een gewerkte periode dient te rechtvaardigen om het volle genot te verkrijgen van bepaalde maatschappelijke uitkeringen; het kan ook zelf als werkgever optreden.
 • kan u een concrete hulp toestaan onder de meest gepaste vorm: schuldbemiddeling, toekennen van een materiële hulp (kleren, meubelen, enz.), toekennen van het leefloon of het equivalent leefloon, financiële voorschotten (op werkloosheidsuitkeringen, ziekenkasvergoedingen, op het pensioen, alimentatie, gehandicaptenuitkering, RIZIV, enz.).
 • kan u bijstaan op het vlak van woongelegenheid, met name voor het samenstellen van een huurwaarborg of ook nog via de verhuring van inschakelings- of transitwoningen, aangepaste woningen voor gehandicapten.
 • kan eveneens instellingen of diensten creëren van sociale aard (rust- en verzorgingstehuizen, tehuizen voor kinderen, enz.). Het kan ook de voogdij over minderjarigen verzekeren of ten minste de hoede, het onderhoud en de opvoeding van de minderjarige kinderen die aan hem werden toevertrouwd.
 • is ook bevoegd in zake de dringende medische hulpverlening. Het biedt hulp aan iedere persoon die zich op het grondgebied van de Stad Brussel bevindt, buiten de openbare weg of een openbare plaats, en waarvan de toestand, ten gevolge van een ongeval of een ziekte, dringende gezondheidszorgen behoeft.

Stad Brussel

Overheidsdienst

Stad Brussel...

 • heeft verschillende diensten, subsidies en projecten voor verenigingen.
 • heeft afhankelijk van het type handicap en de erkenning ervan verschillende diensten die tussenkomen, al naargelang de gevraagde ondersteuning.
 • laat de senioren in de Stad Brussel gebruikmaken van verschillende diensten voor hulp in hun dagelijks leven.