U bent hier

Forum zoekt een verantwoordelijke voor haar Lokaal Dienstencentrum (m/v/x)

LD3 vzw is een collectief van drie lokale dienstencentra en een project sociale economie. De organisatie bouwt participatieve, zorgzame wijken in Brusselse buurten opdat iedereen succesvol ouder wordt. Forum ontwikkelt haar opdracht als LDC in Brussel-Stad, meer bepaald in de wijken Anneessens, Stalingrad en Marollen. Het dienstencentrum is gelegen in Muggenstraat, hartje Anneessens, en huist er in hetzelfde gebouw als de bewoners van Casa Viva.

Gezocht profiel:
Voor deze vacature is LD3 vzw op zoek naar een getalenteerde operationeel verantwoordelijke die hoofdzakelijk volgende taken op zich zal nemen:

 • coördinatie en uitvoering van de dagelijkse operationele werking van het dienstencentrum teneinde een kwalitatief aanbod aan bezoekers te realiseren, o.a. het sociaal aanspreekpunt, activiteitenaanbod
 • ondersteuning van het team teneinde een kwalitatieve werking en een gemotiveerde equipe te bekomen
 • uitbouw van het lokaal dienstencentrum, aan de hand van de meerjarenplanning, wat onder meer inhoudt:
 • verdere voorbereiding van meerjarenplan 2023 – 2025
 • uitbouw van zorgzame wijken (informele zorg in combinatie met professionele zorg) in Anneessenswijk, Stalingrad en Marollen
 • aanbod (diensten/activiteiten)‘op maat’ verder uitbouwen, binnen- en buitenshuis
 • samenwerkingsverbanden met lokale en bovenlokale partners uitbouwen, het lokale netwerk verder opbouwen en onderhouden teneinde het aanbod voortdurend afgestemd te houden op de noden van de doelgroep
 • omkadering van de groepsdynamiek van bewoners casa viva
 • Vrijwilligerswerking uitbouwen
 • opvolging van de administratieve verplichtingen in het kader van het Woonzorgdecreet
 • bijdragen aan de organisatieontwikkeling (kwaliteitstraject, thematische werkgroepen, programmatievergaderingen, teams)
 • aansturing van tijdelijke medewerkers (schoonmaak en buurt-en ouderenwerker)

Vereiste kerncompetenties:

 • Flexibiliteit: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgevingen, taken, verantwoordelijkheden of mensen
 • Openheid: onbevooroordeeld open staan voor de omgeving
 • Klantgerichtheid: onderzoeken wensen en behoeften van de ‘klanten’ en hiernaar handelen, rekening houdend met visie en missie van LD3
 • Eigenaarschap: individuele verantwoordelijkheid voor het ‘eigen’ leerproces, de eigen resultaatgebieden en die van de organisatie
 • Integriteit: op een professionele en correcte en oprechte manier handelen

Vereiste functiespecifieke competenties:

 • Coachen: stimuleren en motiveren van teamleden, vrijwilligers, bezoekers
 • Netwerken: vanuit verschillende belangen relaties aangaan, onderhouden en aanwenden om doelstellingen te realiseren

Vereiste vaktechnische competenties:

 • Minimum bachelor of gelijkwaardig door ervaring
 • Taal: uitstekende kennis van het Nederlands en Frans, zowel schriftelijk als mondeling zich vlot kunnen uitdrukken.
 • Kennis van Office-toepassingen

Troeven:

 • Kennis van een andere taal dan NL/FR
 • Kennis van de Brusselse context en haar uitdagingen
 • Ervaring in het sociaal werk, opbouwwerk en/of projectwerk
 • Ervaring met/in ouderen(zorg)
 • Ervaring in een leidinggevende/coachende functie
 • Snelle indiensttreding mogelijk

Plaats in de organisatie

Je bent leidinggevende van het Forum-team (1 buurt- en ouderenwerker, verschillende doelgroepmedewerkers) en werkt nauw samen met de directeur van LD3 vzw. De organisatie LD3 stelt een diverse équipe van ongeveer 30 mensen te werk.

Arbeidsvoorwaarden:
LD3 vzw biedt u een voltijdse functie en een salaris conform het barema b1a van paritair comité 329.01 (0 jaar anciënniteit : 2.921 euro bruto – 10 jaar anciënniteit: 3.429 euro bruto), met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding, werk-GSM of tussenkomst in GSM-abonnement.
Indiensttreding voorzien eind november 2021.

Geinteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae aan Karen De Clecq met de vermelding ‘sollicitatie LDC Forum’. De sollicitatiegesprekken vinden in principe plaats op 26/10/2021. Indien u meer info wenst, check even onze website http://(www.ld3.be) of voor concrete vragen: via Ingrid Pecquet  ingrid@ld3.be Het jaarverslag 2020, het organogram, documentatie over het Casa Viva-project of andere relevante info kan worden opgevraagd via karen@ld3.be  Aarzel zeker ook niet om het LDC eens binnen te lopen om er de sfeer op te snuiven.
Plaats van tewerkstelling: Muggenstraat 5, 1000 - Brussel.
LD3 voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst of handicap.

Reageren voor: 
zondag, 24 oktober, 2021 - 18:00