U bent hier

Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg zoekt een polyvalent administratief medewerker (m/v/x)

Deeltijdse functie (minstens 19/38)

Het Kenniscentrum WWZ vzw zoekt een polyvalent administratief medewerker in vervangingscontract (wegens zwangerschapsverlof).

Organisatiebeschrijving:
Het Kenniscentrum WWZ ...

 • zet zich in voor een beter welzijn, vernieuwende woonvormen en toegankelijke zorg voor alle Brusselaars, met extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Het vrijwilligerswerk krijgt hierin een bijzondere plaats.
 • bouwt expertise op en stelt die ter beschikking van het werkveld en het beleid, stimuleert innovatie en projectontwikkeling, ondersteunt welzijnswerkers, initiatiefnemers en zorgvoorzieningen en investeert in de uitbouw van een toekomstgericht beleid.
 • werkt steeds samen met en in opdracht van organisaties.
 • stimuleert verbinding tussen doelgroepen en werkvormen, tussen sectoren en beleidsdomeinen, tussen Welzijn, Wonen en Zorg.

Kenniscentrum WWZ is …

 • Constructief-kritisch: met een open, reflectieve geest en een onderzoekende houding kijken we voorbij evidenties.
 • Verbindend: met respect voor diversiteit aan culturen, standpunten en invalshoeken streven we naar betrokkenheid en medezeggenschap om gedragenheid te bekomen.
 • Inspirerend: door onze gedeelde gedrevenheid zetten we aan tot reflecteren, experimenteren, handelen en creëren.
 • Daadkrachtig: we zoeken doelgericht naar oplossingen en hebben de overtuigingskracht en de durf om veranderingen teweeg te brengen; we staan er!
 • Betrouwbaar: we zijn bekwaam en geloofwaardig door te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen.

Profiel:

Als polyvalent administratief medewerker ondersteun je de werking optimaal

 • Je zet zelfstandig alle nodige stappen om een goede werking mogelijk te maken.
 • Je ondersteunt de medewerkers in hun administratieve opdrachten en beantwoordt hun vragen i.k.v. personeelsbeleid.
 • Je neemt deel aan de teamvergaderingen, vormingsmomenten en interne overlegmomenten.
 • Je werkt onder directe leiding van de directeur van Kenniscentrum WWZ vzw.

Takenpakket:

Financiën

 • ondersteuning bij het verwerken van inkomende en uitgaande facturen/debetnota’s/kasstukken;
 • bijstaan directie bij dossiers voor subsidies;
 • ondersteuning bij opstellen begroting;
 • bijhouden kasboekhouding;
 • opvolgen van betalingsopdrachten;
 • begrotingsopvolging;
 • contacten met boekhoudkantoor.

Personeelsbeleid

 • opvolgen tijdsregistratie in werktijd.be;
 • voorbereiden loonadministratie;
 • contacten onderhouden met het sociaal secretariaat;
 • opvolging sociale maribel en GECO;
 • organisatie van interne informatiedoorstromingsmomenten i.k.v. het vormingsbeleid van de organisatie;
 • aanvragen en opvolgen van vormingspremie.

Varia

 • zelfstandig correspondentie opstellen;
 • vergaderingen, events en vormingsdagen organiseren;
 • verzekeringsportefeuille beheren;
 • inlichtingen geven m.b.t. rechten en plichten van de medewerkers;
 • voorbereiden, versturen en opvolgen van wettelijke formaliteiten;
 • ondersteuning bij voorbereiden RvB en AV.

Gedragscompetenties:

 • je houdt je aan de waarden en de cultuur van de organisatie en neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen;
 • je bent gericht op detailinformatie, zonder het einddoel uit het oog te verliezen;
 • je onderzoekt de wensen en behoeften van de collega’s en de directie en handelt hiernaar, je houdt rekening met de kosten en baten voor de organisatie en draagt bij aan de kwaliteit van het werk van anderen;
 • je bent flexibel;
 • je stelt duidelijke grenzen en communiceert deze helder en resoluut, zonder daarmee de relatie met de anderen te schaden.

Vaktechnische competenties:
Je hebt inzake opleiding en ervaring

 • minimum een bachelordiploma of ervaring die gelijkwaardig is;
 • relevante ervaring in de sector of in een vergelijkbare functie;
 • je kan vlot overweg met Microsoft Office.

Aangaande talenkennis

 • Je spreekt, begrijpt, leest en schrijft correct Nederlands.
 • Bijkomende kennis Frans is een pluspunt.

Aanbieding:

 • een vervangingscontract van bepaalde duur (vanaf 1 september 2020 t.e.m. 12 februari 2021) voor een jobtijd van minimum 50%;
 • een loon volgens barema A1 van PC 329;
 • maaltijdcheques van 6 euro per 7,6 uren;
 • een flexibele werkomgeving;
 • leuke, gezellige, maar ook zeer gedreven collega’s

Geintereseerd:
stuur  je CV en motivatiebrief via e-mail naar Narges.ghiasloo@kenniscentrumwwz.be 
Telefoon: 02 211 02 40
Kenniscentrum WWZ vzw. Lakensestraat, 76 bus 2 - 1000 Brussel.

 

 

Reageren voor: 
vrijdag, 10 juli, 2020 - 00:00