U bent hier

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg zoekt een content-maker (m/v/x)

Organisatiebeschrijving:

Het Kenniscentrum WWZ ...

 • zet zich in voor een beter welzijn, vernieuwende woonvormen en toegankelijke zorg voor alle Brusselaars, met extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Het vrijwilligerswerk krijgt hierin een bijzondere plaats.
 • bouwt expertise op en stelt die ter beschikking van het werkveld en het beleid, stimuleert innovatie en projectontwikkeling, ondersteunt welzijnswerkers, initiatiefnemers en zorgvoorzieningen en investeert in de uitbouw van een toekomstgericht beleid.
 • werkt steeds samen met en in opdracht van organisaties.
 • stimuleert verbinding tussen doelgroepen en werkvormen, tussen sectoren en beleidsdomeinen, tussen Welzijn, Wonen en Zorg

Kenniscentrum WWZ is ...

 • Constructief-kritisch: met een open, reflectieve geest en een onderzoekende houding kijken we voorbij evidenties.
 • Verbindend: met respect voor diversiteit aan culturen, standpunten en invalshoeken streven we naar betrokkenheid en medezeggenschap om gedragenheid te bekomen.
 • Inspirerend: door onze gedeelde gedrevenheid zetten we aan tot reflecteren, experimenteren, handelen en creëren.
 • Daadkrachtig: we zoeken doelgericht naar oplossingen en hebben de overtuigingskracht en de durf om veranderingen teweeg te brengen; we staan er!
 • Betrouwbaar: we zijn bekwaam en geloofwaardig door te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen.

Profiel:

 • Als content maker heb je een heel goed zicht op de content die in de organisatie beschikbaar is, op de “productieprocessen” en op de interne en externe samenwerkingen.
 • Je hebt een gezonde mix van operationele en strategische taken. Je kan inhoud aangeleverd door je collega’s verwerken tot een heldere wervende en aantrekkelijke boodschap/content en toetst je ideeën af aan het strategisch communicatieplan.
 • Je staat in voor de externe en interne communicatie met het oog op een vlotte informatiedoorstroming naar en van medewerkers en doelgroepen en het ondersteunen van interactie.
 • Je doet aan visieontwikkeling, planning, operationele uitwerking op het vlak van informatie en communicatie.
 • Je begeleidt het team in de stappen van het communicatieplan.
 • Je krijgt de kans om het communicatieluik verder mee uit te bouwen en te experimenteren met nieuwe kanalen.
 • Je gebruikt je creatieve pen en grafische kennis om ideeën om te zetten in originele (visuele) content.
 • Je zet tekstueel de puntjes op de i en waakt over de kwaliteit van artikels en publicaties.

Takenpakket:

 • Je staat in voor het maken van de publicaties van het Kenniscentrum WWZ.
 • Je houdt de website boeiend met relevante content en ondersteunt hierbij de betrokken collega’s.
 • Je staat in voor de sociale media (Facebook, MeWe, Twitter, LinkedIn) en je stuurt nieuwsbrieven uit.
 • Kennis, artikels en onderzoek van het Kenniscentrum WWZ vorm je om tot aantrekkelijke, toegankelijke materie op onze website, sociale media,, evenementen, overleg en andere dragers.
 • Je waakt over een eenvormige, coherente communicatie van de organisatie.
 • Je introduceert nieuwe communicatietools die de interne organisatie vlotter doen verlopen.

Kerncompetenties:

 • Je toont verantwoordelijkheid voor de opdrachten en eigen resultaatgebieden maar ook die van de organisatie.
 • Je bent flexibel en kan je gedragsstijl aanpassen om de gestelde doelen te bereiken.
 • Je respecteert de waarden van de organisatie.
 • Je werkt graag in teamverband aan een gezamenlijk resultaat.

Om de communicatie te versterken is het belangrijk dat je:

 • gepassioneerd bent door alles wat met communicatie te maken heeft;
 • een analytische geest hebt, aangevuld met een goede portie creativiteit;
 • communicatief bent en uitstraling weet te geven aan een organisatie;
 • de doelstellingen van de organisatie kan vertalen naar de media en het bredere publiek;
 • relevante informatie kan selecteren en een boodschap toegankelijk en begrijpelijk kan formuleren;
 • overtuigingskracht hebt richting collega’s en directie;
 • initiatiefrijk en zelfstandig bent;
 • klantgericht bent;
 • timemanagement hanteert, hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden en ordelijk werkt;
 • een goede netwerker bent; 
 • een vlotte pen hebt;
 • oog hebt voor een verzorgde vormgeving;
 • in staat bent tot taal-, spelling- en stijlcontrole;
 • het content management system beheerst om de inhoud van de website aan te passen;
 • actieve kennis hebt van sociale media.

Vaktechnische competenties:
Je hebt inzake opleiding en ervaring

 • minimum een bachelordiploma of ervaring die gelijkwaardig is;
 • relevante ervaring in de sector of in een vergelijkbare functie;
 • affiniteit met de Brusselse welzijnssector.

Kennis van de volgende zaken is een pluspunt

 • Photoshop
 • Indesign
 • CMS
 • Videobewerking

Aangaande talenkennis

 • Je spreekt, begrijpt, leest en schrijft correct Nederlands.
 • Je hebt actieve kennis van het Frans.

Aanbieding:

 • een contract van onbepaalde duur (vanaf 1 oktober 2020) voor een jobtijd van minstens 50%;
 • een loon volgens barema’s van PC 329;
 • een flexibele werkomgeving;
 • leuke, gezellige, maar ook zeer gedreven collega’s.

Geintereseerd:
stuur  je CV en motivatiebrief via e-mail naar Narges.ghiasloo@kenniscentrumwwz.be 
Telefoon: 02 211 02 40
Kenniscentrum WWZ vzw. Lakensestraat, 76 bus 2 - 1000 Brussel.

Vacature_content-maker_KenniscentrumWWZ_2020.pdf

 

Reageren voor: 
dinsdag, 7 juli, 2020 - 00:00