U bent hier

LD3 vzw zoekt een buurt- en ouderenwerker (m/v/x)

LD3 vzw is een sociaal-democratische onderneming en heeft als opdracht het bouwen van participatieve, zorgzame wijken in Brusselse buurten opdat iedereen succesvol ouder wordt.

LD³ is actief in Vorst en Brussel Stad, met drie lokale dienstencentra (Het Anker, Miro en Forum). Daarnaast ontwikkelt ze twee activiteiten in sociale economie: buurtrestaurant Het Anker en klus- en facilitydienst Ou(t)ils. Meer info op www.ld3.be.

Functie:

Onthaal van ouderen en buurtbewoner. Een laagdrempelig en warm "buurthuis" in de wijk uitbouwen teneinde mensen met elkaar in verbinding te brengen.
Toelichting van het aanbod van het LDC en inschrijvingsmodaliteiten teneinde ouderen optimaal te informeren over hun mogelijkheden. Bv. mondelinge toelichting programmablad, flyers en affiches, beheer registratiemap.
Sociaal infopunt:
Organisatie van een algemeen, breed infopunt teneinde ouderen individueel te ondersteunen. Doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten.
Animatie, activiteiten: vorming, recreatief en diensten enz.
Creatieve en toegankelijke activiteiten op maat organiseren, teneinde kansen inzake gezondheid, participatie, fysieke, financiële en sociale zekerheid te optimaliseren.
Aanbod maaltijden:
Organisatie van het restaurantgebeuren (via catering) teneinde een gezellig samenzijn te garanderen in het lokaal dienstencentrum.
Buurtgericht werk:
Inzetten van talenten actief in de wijk teneinde iedereen die in dezelfde wijk succesvol te helpen ouder worden.
Opzetten, uitvoeren en evalueren van samenwerkingsovereenkomsten met lokale en bovenlokale partners teneinde via samenwerking een zorgzame wijk te realiseren.
Kassa, maaltijden, dranken en registratie: 
Bijhouden van een dagkassa en een inkomsten- en inschrijvingsfiche (maaltijden en activiteiten) teneinde de boekhouding en de jaarregistratie goed voor te bereiden.
Overleg: o.a. teamoverleg LD3, teamoverleg LDC, werkgroep programmatie.
Daarnaast kunnen nog een aantal ondersteunende rollen worden gedefinieerd in functie van de specifieke talenten bvb. aansturing tijdelijke medewerkers, stagiairs.

Vereiste kerncompetenties

Flexibiliteit:

 • Is in staat verschillende taken te combineren
 • Is in staat zich aan te passenaan een divers publiek
 • Is flexibel in werplaats en werktijd
 • Is bereid te switchen van taken, inte zpringen waar nodig
 • Is in staat agenda om te gooien, past zich aan aan wijzigende omstadigheden

Openheid:

 • Benadert iedereen op dezelfde manier
 • Heeft geen vooroordelen, is niet vooringenomen
 • Is open in de communicatie, naar anderen en over zichzelf (mening durven delen)

Klantgerichtheid: 

 • Is alert
 • Kan goed observeren
 • Kan aandacht bij klanten houden
 • Kan op gepast moment tussenkomen (en durft dit ook)
 • Anticipeert voor dingen uit de hand dreigen te lopen
 • Heeft aandacht voor de wensen en behoeften van de bezoekers
 • Past het aanbod aan voor de bezoekers én aan de toekomstige bezoekers
 • Past houding en taal aan voor het divers publiek
 • Gaat respectvol om met iedereen

Eigenaarschap:

 • Neemt verantwoordelijkheid op, binnen eigen grenzen en binnen grenzen organisatie, stelt zich eerst de vraag “wat kan ik zelf doen?”
 • Heeft respect voor collega’s en bezoekers
 • Denkt mee om oplossingen te vinden voor problemen/uitdagingen
 • Signaleert knelpunten, doet voorstellen om kwaliteit te verbeteren
 • Is alert voor maatschappelijke ontwikkelingen (kijkt verder dan de muren van het centrum)
 • Neemt initiatief, wacht niet af (binnen organisatiekader)

Integriteit:

 • Stelt zich loyaal op naar organisatie, collega’s
 • Is eerlijk
 • Staat achter de kernwaarden van de organisatie
 • Oordeelt/veroordeelt niet

Functiespecifieke competenties

Empathie:

 • Luistert actief: beluisteren van een verhaal zonder eigen interpretatie (vanuit standpunt van de betrokkene)
 • Is aandachtig
 • Handelt empowerend (vertrekkend vanuit de leefwereld en capaciteiten van de gesprekspartner)

Samenwerken
Met collega's:

 • Vanuit open communicatie
 • In lijn met het organisatiedoel
 • Heeft goed zicht op het functioneren van anderen (talenten, expertise)
 • Is loyaal aan teamafspraken

Met externe partijen:

 • Deelt kennis en info
 • Ziet win-win, dient wederzijdse belangen, legt agenda’s open op tafel, is eerlijk rond doelen
 • Heeft respect voor afspraken
 • Geeft feedback: lerende houding
 • Respecteert professioneel kader

Ondernemen:

 • Durft een idee te uiten
 • Houdt vinger aan de pols
 • Toont initiatief, ontwikkelt acties en test uit
 • Schaaft kennis bij (bvb. door vormingen te volgen)

Emotionele weerbaarheid:

 • Haalt bij conflict, de angel eruit
 • Is stressbestendig
 • Maakt dingen bespreekbaar
 • Creëert open klimaat
 • Kan externaliseren, voelt zich niet altijd (direct) persoonlijk aangevallen
 • Vindt zich in de ethische code
 • Toont realiteitszin in verwachtingen
 • Kent zichzelf
 • Houdt emotionele afstand

Vereiste vaktechnische competenties:

 1. In bezit zijn van een bachelordiploma
 2. Uitstekende kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, goede kennis van het Frans
 3. Kennis van office-toepassingen

Extra troeven: 

Kennis van een andere taal dan NL/FR

Kennis van de Brusselse context en haar uitdagingen

Rijbewijs B

Indiensttreding mogelijk op 1/10/20

Plaats in de organisatie

De organisatie stelt een diverse équipe van een 25-tal mensen te werk, verspreid over de verschillende deelwerkingen. Je gaat aan de slag in LDC Forum en LDC Miro en werkt nauw samen met de respectievelijke collega’s. Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijken.

Arbeidsvoorwaarden en troeven

LD3 vzw biedt u een 80% werkvolume (30,4u) met een contract van onbepaalde duur en een salaris conform het barema B1c van paritair comité 329.01 (0 jaar anciënniteit : 2314 euro bruto - 10 jaar anciënniteit: 3000 euro bruto), met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding. Je werkt in Brussel, de locaties zijn vlot bereikbaar met openbaar vervoer. Je gaat aan de slag in een fijne werkomgeving, met vernieuwde infrastructuur en met een team van gedreven collega’s.
Selectieprocedure:
Indien u interesse heeft en voldoet aan de voorwaarden voor een geco-contract, stuur je CV en motivatiebrief aan Karen DE CLERCQ met de vermelding ‘sollicitatie buurt- en ouderenwerker’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 15/09/2020. Indien u meer info wenst, check even onze website www.ld3.be of voor concrete vragen: Karen De Clercq via karen@ld3.be. Aarzel zeker ook niet om het LDC eens binnen te lopen om er de sfeer op te snuiven.

Voorwaarden voor Geco contract:

 • Gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende het jaar dat de aanstelling vooraf gaat;
 • OF één dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn indien je +40 jaar bent;
 • OF reeds werken binnen een GECO-contract.

Plaats van tewerkstelling:

De Merodestraat 449 1190 - Vorst en Muggenstraat 5 1000 - Brussel
De arbeidstijd wordt verdeeld tussen deze twee werkplaatsen

LD3 voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst of handicap.

 

Reageren voor: 
donderdag, 10 september, 2020 - 00:00