U bent hier

Minor-Ndako zoekt een psychopedagoog voor werking ‘Meza’ (m/v/x)

Minor-Ndako vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Integrale Jeugdhulp. We bieden aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. Minor-Ndako richt zich tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.
‘Meza’ is een nieuw op te richten residentiële werking ‘veilig verblijf’ in de regio Leuven. Er zullen 6 meisjes (niet-begeleide minderjarigen) verblijven tussen 14 en 18 jaar, die slachtoffer zijn van mensenhandel. Binnen de setting van ‘veilig verblijf’ brengen de inwoners een deel van hun traject uitsluitend binnen de leefgroep door, stapsgewijs wordt gewerkt naar re-integratie in de maatschappij. De focus van de werking ligt op huiselijkheid en een positief leefklimaat. De werking wordt gedragen door een team van 7 begeleiders, een psychopedagoog, een teamverantwoordelijke en een logistiek medewerker.

Functie:
Therapeutische begeleiding van de jongeren

 • Je geeft individuele en groepstherapie aan de jongeren van de werking.
 • Je gaat actief aan de slag met de individuele therapeutische trajecten van de jongeren. Je werkt hierin samen met de begeleider en de teamverantwoordelijke.
 • Je neemt deel aan het trajectoverleg: jouw invalshoek is de inhoudelijke verdieping, het psychologisch welzijn, de risico-taxatie en het gehele hulpverleningstraject.
 • Je hebt aandacht voor de doorstroom en nazorg: je bewaakt mee de duur van het veilig verblijf, zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.

Samenwerking

 • Je werkt samen met de teamverantwoordelijke. Jullie vormen samen de leidinggevende tandem van Meza.
 • Je bouwt relevante externe samenwerkingen uit.
 • Je oefent een signaalfunctie uit ten aanzien van directie rond het psychologisch welzijn van de jongeren en begeleiders
 • Je neemt deel aan het psychologenoverleg.
 • Je neemt deel aan verplichte vormingsdagen, supervisie, intervisie, werkgroepen, personeelsdagen, …
 • Je neemt deel aan het permanentiesysteem

Ondersteuning van het begeleidersteam

 • Je ondersteunt begeleiders op de werkvloer in het zorg dragen voor de psychologische noden van de jongeren. Je organiseert supervisie voor de begeleiders waar nodig.
 • Je geeft mee vorm aan de dagelijkse werking, volgens onze pedagogische principes. Je bouwt samen met het team aan een herstelgericht en positief leefklimaat: er is aandacht voor het samenleven, een aangenaam levensritme en warme basiszorg. Het leefklimaat vormt het warme nest waar de jongeren op adem kunnen komen. Jij bewaakt hierbij het therapeutisch klimaat.
 • Je neemt deel aan de teamvergaderingen.
 • Je neemt een actieve rol op in de aanwerving en het onthaal van nieuwe medewerkers, dit in samenwerking met de team- en personeelsverantwoordelijke.

Profiel:

 • Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding.
 • Je hebt een masterdiploma in een psycho-pedagogische richting en volgde een bijkomende therapieopleiding.
 • Je werkt diverssensitief en hebt kennis/ervaring in traumahulpverlening of bent bereid je hierin bij te scholen.
 • Je hebt ervaring in het werken met jongeren van verschillende leeftijden. Ervaring in het werken met meisjes, met niet-begeleide minderjarigen of met slachtoffers van mensenhandel is een pluspunt.
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring, bij voorkeur ook leidinggevende ervaring
 • Je bent bij voorkeur vertrouwd met onze werkkaders geweldloos verzet en herstelgericht werken.
 • Je bent zeer sterk in communiceren.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je kan je voldoende uitdrukken in het Frans en Engels.
 • Je kan vlot werken met de computer.
 • Je bent bereid tot het volgen van vorming, opleiding en bijscholing.
 • Je bent bereid te werken binnen een flexibel uurrooster, waarvan minstens één avond per week.
 • Je bezit een rijbewijs B en over een eigen wagen.

Aanbod:

 • Contract onbepaalde duur – Voltijdse tewerkstelling
 • De unieke kans om een volledig nieuwe werking rond een maatschappelijke relevant thema (mensenhandel) op de kaart te zetten.
 • Verloning volgens barema L1 P.C. 319.01 – Tussenkomst woon-werkverkeer – Fietsvergoeding
 • Oog voor het welzijn van medewerkers: intervisie, supervisie, zorgteams, …
 • Een intern vormingstraject
 • Mogelijkheid tot telewerken

Bijkomende informatie:
Plaats tewerkstelling: regio Leuven
• Indiensttreding: ten laatste begin januari 2022
De WHY van MEZA

Geinteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae t.a.v. yves.tits@minor-ndako.be 
We voorzien in de sollicitatieprocedure een 1ste gesprek in de daaropvolgende week.
Voor bijkomende, inhoudelijke vragen kan u terecht bij brecht.dierickx@minor-ndako.be
Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

Reageren voor: 
woensdag, 20 oktober, 2021 - 00:00