U bent hier

Minor-Ndako zoekt een teamverantwoordelijke voor werking ‘Meza’ (m/v/x)

Minor-Ndako vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Integrale Jeugdhulp. We bieden aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. Minor-Ndako richt zich tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.
‘Meza’ is een nieuw op te richten residentiële werking ‘veilig verblijf’ in de regio Leuven. Er zullen 6 meisjes (niet begeleide minderjarigen) verblijven tussen 14 en 18 jaar, die slachtoffer zijn van mensenhandel. Binnen de setting van ‘veilig verblijf’ brengen de inwoners een deel van hun traject uitsluitend binnen de leefgroep door, stapsgewijs wordt gewerkt naar re-integratie in de maatschappij. De focus van de werking ligt op huiselijkheid en een positief leefklimaat. De werking wordt gedragen door een team van 7 begeleiders, een psychopedagoog, een teamverantwoordelijke en een logistiek medewerker.

Functie:
Leiding van het team

 • Je geeft leiding aan een team van 7 begeleiders (wekelijks teamoverleg, functioneringsgesprekken, …)
 • Je leidt de teamvergadering, bewaakt en stuurt het teamproces.
 • Je hebt aandacht voor de groepsdynamiek en geeft het groeitraject van het team mee vorm.
 • Je neemt een actieve rol op in de aanwerving en het onthaal van nieuwe medewerkers, dit in samenwerking met de personeelsverantwoordelijke.

Leiding van de dagelijkse werking

 • Je geeft vorm aan de dagelijkse werking, volgens onze pedagogische principes. De focus ligt hierbij op een therapeutisch klimaat. Je ondersteunt je team hierin via coaching op de werkvloer.
 • Je organiseert het thuisonderwijs, de dag- en vrijetijdsbesteding: het geheel is gericht op reguliere doorstroming. Je doet dit samen met een leerkracht, je team en vrijwilligers.
 • Je bouwt samen met het team aan een herstelgericht en positief leefklimaat: er is aandacht voor het samenleven, een aangenaam levensritme en warme basiszorg. Het leefklimaat vormt het warme nest waar de jongeren op adem kunnen komen.

Coördinatie van de individuele trajecten van de jongeren

 • Je werkt nauw samen met de begeleiders, de psychopedagoog, voogd en partnerorganisaties.
 • Je neemt deel aan het trajectoverleg en bewaakt de afstemming met het groepsgebeuren.
 • Je bewaakt de fasen binnen het individueel traject en volgt de verslaggeving op. • Je organiseert de opnames binnen de opnamevoorwaarden.
 • Een belangrijk aandachtspunt zijn de contacten met de context en familie van de jongeren (in België en transnationaal). Onveilige contacten worden verbroken, steunende contacten worden waar mogelijk hersteld.

Praktische coördinatie

 • Je zorgt dat de basiszorgen goed geregeld zijn en stemt hiervoor af met de logistiek (poets- en tuinhulp).
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de administratie (kassa, registraties, mutualiteit, …).
 • Je draagt zorg voor de personeelsthema’s (evenwichtig uurrooster, verlof, vervangingen, vorming, …). Je krijgt hiervoor ondersteuning van de personeelsverantwoordelijke.

Samenwerking en ondersteuning

 • Je werkt samen met de psychopedagoog. Jullie vormen samen de leidinggevende tandem van Meza.
 • Je onderhoudt de ketensamenwerking met lokale partners, binnen en buiten jeugdzorg.
 • Je neemt deel aan het permanentiesysteem. • Je neemt deel aan interne vormingsdagen, supervisie en intervisie, werkgroepen, personeelsdagen.
 • Er is supervisie voorzien voor jou als teamverantwoordelijke en je neemt deel aan een intervisie met andere teamverantwoordelijken

Profiel:

 • Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding.
 • Je bent opgeleid binnen een pedagogische richting of je hebt ervaring in die richting.
 • Kennis of ervaring met “Institutionele Pedagogie” en een “positief leefklimaat” zijn een meerwaarde.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in het werken met jongeren, bij voorkeur in een leidinggevende positie. Ervaring in het werken met meisjes, met niet-begeleide minderjarigen of met slachtoffers van mensenhandel is een pluspunt.
 • Je kan goed organiseren en delegeren en hebt een duidelijke visie over hoe je een leefgroep aanstuurt en structureert.
 • Je kan een team richting geven, aansturen en goed laten samenwerken.
 • Je bent bij voorkeur vertrouwd met onze werkkaders geweldloos verzet en herstelgericht werken.
 • Je bent een geboren coach en kan je pedagogische visie goed overbrengen aan je teamleden.
 • Je bent zeer sterk in communiceren.
 • Je bent stressbestendig. • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je kan je voldoende uitdrukken in het Frans en Engels.
 • Je kan vlot werken met de computer en administratieve taken schrikken je ook niet af.
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring, bij voorkeur ook leidinggevende ervaring.
 • Je bent bereid te werken binnen een flexibel uurrooster, waarvan minstens één avond per week.
 • Je bezit een rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen

Aanbod:

 • Contract onbepaalde duur – Voltijdse tewerkstelling
 • De unieke kans om een volledig nieuwe werking rond een maatschappelijk relevant thema (mensenhandel) op de kaart te zetten
 • Verloning volgens barema B1b P.C. 319.01 – Tussenkomst woon-werkverkeer – Fietsvergoeding•
 • Oog voor het welzijn van medewerkers: intervisie, supervisie, zorgteams, …
 • Een intern vormingstraject
 • Mogelijkheid tot telewerken 

Bijkomende informatie: 

 • Plaats tewerkstelling: regio Leuven
 • Indiensttreding: ten laatste begin januari 2022
 • De WHY van MEZA

Geinteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae t.a.v. yves.tits@minor-ndako.be
We voorzien in de sollicitatieprocedure een 1ste gesprek in de daaropvolgende week.
Voor bijkomende, inhoudelijke vragen kan u terecht bij brecht.dierickx@minor-ndako.be
Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap

 

Reageren voor: 
woensdag, 20 oktober, 2021 - 00:00