U bent hier

Automatisch ga je anderen in hokjes stoppen. Het goede nieuws is dat je jezelf daarin kunt remmen

Workshop kruispuntdenken op de Gezondheidsmeeting

16 maart 2017

“Het is heel moeilijk om expert te zijn in alle mogelijke aspecten van de identiteit van iemand: in alle andere culturen, in genderverschillen enz. In een zeer diverse samenleving is dit onmogelijk. Automatisch ga je anderen in hokjes stoppen. Maar het goede nieuws is dat je jezelf daarin kunt remmen. Je kan jezelf aanleren de neiging te onderdrukken om het plaatje voor iemand anders in te vullen.
Hoe maken onze posities op de sociale assen van afkomst, gender en klasse (en... en…) ons meer of minder kwetsbaar voor vormen van discriminatie en uitsluiting? Kruispuntdenken houdt altijd een machtsanalyse in.”


Sarah Scheepers, Ella vzw

Lees ook 
gezondheidsmeeting 2017

Buiten de grenzen kunnen treden: het is een permanente vraag. De indeling tussen mensen, organisaties, sectoren en communautaire grenzen tegengaan.

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg
Kennis
Vrijwilligers

Vormingstraject inclusie en diversiteit binnen de woonzorgvoorzieningen

Lees meer
verhaal