U bent hier

De wereld is van iedereen

Vrijwilliger in de kijker: Houria: "In Schaarbeek deelde ik pannenkoeken rond bij alleenstaande ouderen. Dit heb ik overigens later ook aan mijn kinderen geleerd"

Houria Mekideche is een zeer actieve vrijwilligster, die zich in meerdere projecten volop engageert. Zo is ze gids in de vrouweneditie van het FMDO-project “twee (t)huizen, één gids”. FMDO staat voor Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties. Met dit project worden meisjes en vrouwen met een migratieachtergrond opgeleid tot interculturele gidsen in hun nieuwe stad.

Daarnaast leidt ze maar liefst 2 verenigingen: L’Asbl MICV (Maison Intercitoyenne Vivrensemble): We leven in wijken die bewegen, waarvan de inwoners veranderen. We hechten een groot belang aan culturele actie die lokaal is door dialoog en uitwisseling tussen gemeenschappen te promoveren. Maar ook door de ontwikkeling van een vrede-cultuur, met respect voor alle burgers en acties die interculturele ontmoeting en uitwisseling teweegbrengen.  Buurtcomité Het Dorp/Le Village: deze buurtvereniging rond het Daillyplein in Schaarbeek brengt mensen uit hun huis en stimuleert ontmoeting tussen de buren door verschillende activiteiten met als thema’s netheid, veiligheid en samenhorigheid.

 

Houria, hoe ben je in de vrijwilligerswereld terecht gekomen?

Als 5-jarig meisje uit Algerije, kwam ik samen met mijn moeder in België terecht. Hier in Schaarbeek zette ik de levenshouding van het “delen” – die ik van in mijn gemeenschap gewoon was – meteen verder. Jongeren respecteren ouderen en delen samen momenten. Wanneer ik kook maak ik vaak meer om met ouderen en kwetsbaren te delen. Bv. In Schaarbeek heb ik pannenkoeken gedeeld met ouderen. Ik leer dit ook aan mijn kinderen.

Al gauw sloot ik me dan ook als vrijwilligster aan bij het wijkcomité, dat allerlei activiteiten organiseert om de ontmoeting tussen buren te stimuleren. Ik organiseerde vooral activiteiten voor kinderen. Daarna ben ik secretaris en daarna voorzitter geworden van het wijkcomité "Het Dorp".  Met ons comité bereiken we 3500 families . Een positieve evolutie is duidelijk merkbaar in de wijk.

Met het MICV – sinds 2003 omgevormd naar een vzw - willen we nog verder gaan dan enkel buurtwerking. Overigens gaat het hier niet enkel om Schaarbeek, maar ook om Sint-Joost en Evere en alle anderen die zich aan ons willen toevoegen. Bedoeling is ook mensen te ondersteunen bij het zoeken naar werk of jongeren met studieproblemen meer structuur te bieden. Belangrijk is ook dat we die hulp aanbieden aan iedereen. Zonder onderscheid tussen de verschillende gemeenschappen en godsdiensten.  Sterker zelfs, we streven ernaar om de toenadering tussen de verschillende culturen en overtuigingen te bevorderen.

Dat die buurtactiviteiten meestal met “eten” te maken hebben, is geen toeval. Aan tafel komen mensen immers graag samen. Bovendien wordt alles gratis aangeboden. Zo kook ik regelmatig – alleen en in mijn  eigen keuken – een maaltijd voor zo’n 150 mensen. Op het moment van de maaltijd zelf bieden er zich spontaan mensen aan om te helpen, bij het tafeldekken, bedienen en afruimen. Het voedsel (kippen, pizza’s …) wordt ons geschonken door vrijgevige en solidaire plaatselijke handelaars. Op mijn aanraden en voor de eerste keer tijdens de ramadan, werd het breken van de vasten georganiseerd in een Syrische kerk.

Voor de christelijke gemeenschap hebben we een “Kerstmis-couscous” op poten gezet. Terwijl we voor de joodse gemeenschap een Sefardische (Noord-Afrikaanse joden) schotel « la dafina » hebben samengesteld. Altijd met de bedoeling, zo veel mogelijk volk – van verschillende culturen en religies – samen te brengen. Als stichtster/instructrice van het brei-atelier Pique-Aille, probeer ik ook – via brei- of knutselactiviteiten – mensen bij elkaar te brengen. Met deze ateliers bevorder ik waarden zoals gelijkwaardigheid, diversiteit en broederschap. Deze assen dragen bij aan de opwaardering van de levenskwaliteit van de mensen.

 

Waar haal je de motivatie om zo gedreven bezig te zijn met al die vrijwilligersactiviteiten? Je hebt immers ook nog een job als bio-esthéticienne.

Mijn belangrijkste motivatie: mijn kinderen zien slagen in het leven en hen het goede voorbeeld geven. Ik ben dan ook enorm fier dat mijn oudste zoon werkt als kinesist, mijn dochter advocate is en mijn jongste zoon met succes bezig is aan zijn studies van burgerlijk ingenieur. De appel valt niet ver van de boom, mijn jongste zoon is ook voorzitter van een vzw “ outside de box’, een project van universiteitsstudenten van verschillende faculteiten. Ze helpen bedrijven om innovatieve oplossingen aan te bieden via een open geest en vele creatieve tools.

Mijn levensvisie: de wereld is van iedereen. Iedereen heeft recht op respect, men moet open staan voor iedereen, niemand mag bevoordeeld worden. Ik doe dit vrijwilligerswerk niet om dankbaarheid te krijgen, want dan hou je het niet vol. Mensen helpen, maakt me gelukkig en ik leer er ook bij.  In mijn In mijn leven heb ik veel personen geholpen.  Door deze ervaring heb ik anderen kunnen redden en zelfs mijn moeder. Uiteraard is een goede gezondheid de basis van alles. Daarom is doen wat je gelukkig maakt en bezig zijn enorm belangrijk.

 

Elke mistoestand die je op je pad tegen komt, lijk je te willen aanpakken. Heb je nog andere projecten op het oog?

Wat me meteen opviel hier  – reeds zoveel jaren terug – is dat de mensen mekaar niet groeten. “Dag zeggen” is nochtans een kleine moeite. Dank zij de buurtwerking is er wel een evolutie merkbaar, maar het kan nog beter. Ik organiseer activiteiten om sociale linken, solidariteit en tolerantie tussen burgers van alle culturen en overtuigingen  te verbeteren. We gaan verder met acties op te zetten die een goede sociale cohesie, een betere dialoog en meer intergenerationele en interculturele ontmoetingen bevorderen. Daarom wil ik meer «  wijk-aperitieven » organiseren, ook op andere plaatsen in de wijk en daarbuiten. Ook weer gratis, waarbij ik dan ook op de naburige handelaars reken.

Graag wil ik ook de wijk “groener” en “properder” maken en dit op een mooie, uniforme manier. Momenteel doet iedereen zo maar wat op zijn eentje, zonder veel samenhang. We zijn ook begonnen met het sensibiliseren van de mensen ivm inbraken en kleine criminaliteit (stelen van handtassen en halskettingen …). We delen stickers uit met de melding “de buren waken/les voisins surveillent” en met een afbeelding van een oog en het logo van het comité en de vzw MICV. De mensen kunnen die dan onder hun deurbel plakken. Maar we wensen dat nog uit te breiden en grotere stickers voorzien.

Een nieuw project, dat ik opstart in Vorst: vegetarische kooklessen die ik zal geven, gebaseerd op de Kabylische keuken (Algerije). In de nabije toekomst zou ik ook graag over een eigen lokaal kunnen beschikken om kinderen met leerproblemen te helpen leren studeren. Maar daartoe en ook om de nodige leerkrachten er te kunnen bij betrekken, is er geld nodig …

 

Heb je nog andere specifieke wensen ivm de evolutie van de buurt/maatschappij?

Mensen zouden mekaar meer respect dienen te tonen. Wat ook de angst voor mekaar zou verminderen. Meer jeugdhuizen en betere ondersteunende structuren voor de jongeren. Een betere samenwerking tussen de verschillende verenigingen in de vrijwilligerswereld. Vooral met het oog op het leren van mekaar.

 

Hoe zou je jezelf omschrijven?

Ik zie mezelf als een geëngageerde burger. Ik heb ook nagedacht over wat het vrijwilligerswerk voor mij betekent. Ik doe het omdat het me gelukkig maakt en meer mens. Ik wil attent zijn voor de noden van de anderen. Ik heb veel energie en creativiteit, die ik ten volle wil inzetten ten dienste van de gemeenschap.

 

Interview: Anton Bulinckx

Forograaf: Sofie De Mot

Lees ook 

Paul Steinbrück, mede-oprichter van Pool is Cool. Een initiatief dat momenteel volledig uit vrijwilligers bestaat.

Lees meer
verhaal

Mensen met een beperking, fysiek of mentaal, vallen vaak uit de boot. Werken met hen is geen evidentie. Maar is dit wel zo?

Lees meer
verhaal

“Vrijwilligerswerk, wie heeft dat woord uitgevonden”, zegt Frans waarbij Nika aanvult dat je als je sociaal bent, interesse hebt in de ander en...Lees meer

verhaal

Wil jij ook een vrijwilliger in de kijker stellen? Wij komen langs voor een interview en foto’s

Vrijwilligers