U bent hier

Het BuurtPensioen speelt een cruciale rol in het welzijnsbeleid

Het BuurtPensioen wordt zelfstandig

Sinds 1 januari 2022 is Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier officieel een zelfstandige vzw. Het burenhulpnetwerk maakt dus niet langer deel uit van het Kenniscentrum WWZ. De verzelfstandiging ging ook gepaard met een naamsverandering. De vzw heet vanaf nu Accolage.
We verwelkomen je graag op onze nieuwe website www.accolage.be.

Depuis le 1er janvier 2022, Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier est officiellement une asbl indépendante. Le réseau d'entraide ne fait donc plus partie de Kenniscentrum WWZ. L'indépendance s'est également accompagnée d'un changement de nom. L'association à but non lucratif s'appelle désormais Accolage. 
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site web www.accolage.be 

"Mensen kunnen iets betekenen voor elkaar", weet Olivia Vanmechelen van het Kenniscentrum WWZ

“Het uitgangspunt dat ‘ouderen en mensen met zorgnoden ondersteund moeten worden om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen’ wordt in het welzijnsbeleid steeds dominanter als centraal beleidsconcept. Het gaat er daarbij niet alleen om dat mensen goede zorg krijgen, maar ook dat ze zich goed voelen, zich omringd weten door hun naasten, zich zinvol kunnen inzetten voor anderen en een betekenisvol leven leiden. Er bestaan ook in Vlaanderen heel wat initiatieven die inzetten op wat men tegenwoordig ‘sociaal gewaardeerde rollen’ noemt. Het gaat telkens om vrijwilligerswerk waar ook kwetsbare mensen de kans krijgen hun competenties en talenten in te zetten.

De kracht van Het BuurtPensioen bestaat erin dat mensen iets kunnen betekenen voor elkaar, zich gewaardeerd voelen, dat ze een plek hebben waar ze zich thuis voelen, dat ze anderen kunnen helpen. De nood aan formele zorg gaat daardoor niet verminderen – mensen gaan elkaars rug niet wassen. Het gaat erom dat mensen zorgzaam zijn voor elkaar. Of zoals ze het zelf vaak uitdrukken: ‘Wij zijn een grote familie’. Daarmee vervullen initiatieven als Het BuurtPensioen een cruciale rol in het welzijnsbeleid.”

Lees ook 
BuurtPensioen

Lees hier de verhalen van onze vrijwilligers en medewerkers

Kennis

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Zorg
Vrijwilligers