U bent hier

Het enige dat we aan de deelnemers vragen: dat ze het graag doen

Het BuurtPensioen wordt zelfstandig

Sinds 1 januari 2022 is Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier officieel een zelfstandige vzw. Het burenhulpnetwerk maakt dus niet langer deel uit van het Kenniscentrum WWZ. De verzelfstandiging ging ook gepaard met een naamsverandering. De vzw heet vanaf nu Accolage.
We verwelkomen je graag op onze nieuwe website www.accolage.be.

Depuis le 1er janvier 2022, Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier est officiellement une asbl indépendante. Le réseau d'entraide ne fait donc plus partie de Kenniscentrum WWZ. L'indépendance s'est également accompagnée d'un changement de nom. L'association à but non lucratif s'appelle désormais Accolage. 
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site web www.accolage.be 

Eliane en Martine coördineren de werking van de antennes Laken en Brussel Centrum

Eliane: “Mensen spreken ons vaak gewoon aan. Zij herkennen ons van de foto op de affiche van Het BuurtPensioen. We zeggen altijd dat iedereen welkom is om deel te nemen. Ik vind dat hartje op die affiches en folders heel aantrekkelijk. Dat toont dat wat we doen recht uit het hart komt. Dat is eigenlijk het enige dat we aan de deelnemers vragen: dat ze het graag doen.”

Martine: “Er gebeurt al heel veel. Verschillende mensen hebben graag dat er iemand op bezoek komt om wat gezelschap te hebben. Dan drinken we een koffie en praten over koetjes en kalfjes. Het belangrijkste is dat ze een middag niet alleen zijn. Iemand anders is al twee keer bij iemand een matras gaan omdraaien. Er zijn mensen die boodschappen doen. Er is een mevrouw die een dochtertje met autisme heeft dat in een instelling verblijft en in het weekend naar huis komt. Dat vervoer is duur en dan springen wij soms in om een lift te geven.”

Lees ook 
BuurtPensioen

Lees hier de verhalen van onze vrijwilligers en medewerkers

Kennis

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Zorg
Vrijwilligers