U bent hier

Het ideale scenario is dat we elkaars complementariteit erkennen en naar een win-winsituatie zoeken

Denkmoment samenwerking zelforganisaties - welzijnssector

18 september 2017

“Wat ik vooral belangrijk vind, is dat we weg moeten van het of-verhaal en meer naar een en-verhaal evolueren. Het ideale scenario is dat we elkaars complementariteit erkennen en samen naar een win-winsituatie zoeken. Een noodzakelijke voorwaarde is het (stilaan) opbouwen van een vertrouwensband. Dat is niet in een-twee-drie klaar. Het vereist een langdurige investering met een oprechte intentie om elkaar beter te leren kennen en de mogelijkheden van een samenwerking af te toetsen. Een samenwerking die start op voet van gelijkwaardigheid. Het ergert me alsmaar meer dat diversiteit en interculturalisering worden geassocieerd met het inboeten aan kwaliteit en professionaliteit. De grootste bekommernis zou moeten zijn hoe we de sociale ongelijkheid verkleinen voor iedereen en dit op structurele wijze.”

Anissa El Bdiuouni, Minderhedenforum

Lees ook 
gezondheidsmeeting 2017

Buiten de grenzen kunnen treden: het is een permanente vraag. De indeling tussen mensen, organisaties, sectoren en communautaire grenzen tegengaan.

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg
Kennis
Vrijwilligers

Vormingstraject inclusie en diversiteit binnen de woonzorgvoorzieningen

Lees meer
verhaal