U bent hier

Voor mij is het BuurtPensioen als een grote familie

Het BuurtPensioen wordt zelfstandig

Sinds 1 januari 2022 is Het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier officieel een zelfstandige vzw. Het burenhulpnetwerk maakt dus niet langer deel uit van het Kenniscentrum WWZ. De verzelfstandiging ging ook gepaard met een naamsverandering. De vzw heet vanaf nu Accolage.
We verwelkomen je graag op onze nieuwe website www.accolage.be.

Depuis le 1er janvier 2022, Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier est officiellement une asbl indépendante. Le réseau d'entraide ne fait donc plus partie de Kenniscentrum WWZ. L'indépendance s'est également accompagnée d'un changement de nom. L'association à but non lucratif s'appelle désormais Accolage. 
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site web www.accolage.be 

José (65j) van de Antenne Brussel Noordwijk trekt haar plan

“Ik heb ooit een operatie gehad en sindsdien kan ik heel moeilijk ademen. Ik slaap met een apparaat. Maar ik kan mijn plan trekken en ik ken veel buren. Als we elkaar zien groeten we elkaar altijd, we doen een praatje, en we gaan samen naar het buurthuis. Het doet me goed om buiten te komen en anderen te ontmoeten. Voor mij is Het BuurtPensioen als een grote familie.”

Lees ook 
BuurtPensioen

Lees hier de verhalen van onze vrijwilligers en medewerkers

Kennis

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Zorg
Vrijwilligers