U bent hier

webinars: De gesMAAKte stad van de toekomst.

WEBINAR:

Schuif aan tafel en proef van de toekomst die niemand achterlaat

In deze smaakmakers-reeks serveren we verschillende luchtige gerechten zodat we samen van de transitie in Brussel kunnen proeven. De Brusselse welzijnssector draagt onmiskenbaar bij tot de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, ook de SDG’s  genoemd. Door jullie heerlijk te laten meekoken, komen we tot de juiste smaak. De kwaliteitsvolle basis ingrediënten zijn jullie, een nieuwe smaak te pakken krijgen doen we samen.

Donderdag 18 maart 2021 van 9.00-10.00 uur     

Ontbijt aan bed met koffiekoek en ontwaken met project Papillon  

Donderdag 22 april van 12.00-13.00 uur              

Lunchbabbel met soep op de stoep en Ilse Marien van de VUB over de digitale kloof

Donderdag 6 mei van 15.00-16.00 uur               

Koffieklets met gebak en Eric Corijn –VUB- over ecosysteemdenken en vermaatschappelijking  van de zorg

Donderdag 3 juni van 16.00-18.00 uur                 

Digestieve wandeling doorheen de duurzame voorbeeldwijk Tivoli 

Tijdens de smaakmakers bekijken we hoe iedereen op elk niveau een bijdrage kan leveren aan de realisatie van de SDG’s , hoe we er ons meer bewust van kunnen zijn, én hoe we er samen werk van maken om niemand achter te laten. Een goede maaltijd bestaat immers uit verschillende gangen. Elk onderdeel prikkelt andere smaakpapillen en voorziet in een evenwichtige opname van voedingstoffen die we nodig hebben.

 

Ons sterrenrestaurant “To leave no one behind” is geopend

Maak je keuze!

Ontbijt aan bed met koffiekoek en ontwaken met project Papillon 

Donderdag 18 maart 2021 van 9.00-10.00 uur        online  

Met het project Papillon serveren we je de nieuwe trend ‘van eigenDOM naar eigenSLIM’ en tonen we hoe je deze visie direct kan toepassen in de strijd tegen energiearmoede.

We kijken hoe het project Papillon met initiatiefnemer Stefan Goemaere van Samenlevingsopbouw heel concreet energiearmoede aanpakt en hoe we er zelf mee aan de slag kunnen gaan en deze trend door kunnen trekken naar onze eigen opdracht in de welzijnssector. Uit deze ervaringsuitwisseling proberen we een aanbeveling te formuleren voor  toegang tot duurzaam leven voor iedereen.

Hierbij werken aan SDG 1Geen armoede  SDG 3 goede gezondheid en welzijn  SDG 11 duurzame steden

“Hetgeen mij enorm stoort, is de wijdverbreide mythe dat mensen in armoede niet geïnteresseerd zijn in het klimaatdebat. In mijn werk zie ik elke dag dat dit pertinent onwaar is.” zegt Stefan Goemaere van project Papillon

Ik schrijf me in

Lunchbabbel met soep op de stoep en Ilse Marien van de VUB over de digitale kloof

Donderdag 22 april van 12.00-13.00 uur         online

We proeven van een soepje met acht ingrediënten. Sommige ingrediënten dreigen te dominant te worden. Stellen we andere verfijndere smaken meer op prijs? Volleerde koks krijgen de juiste smaak te pakken.

Hoe kunnen we de digitale ongelijkheid verkleinen, digitale competenties versterken en de grotere wordende groep van digitale afhakers aan boord houden?

Ilse Mariën licht de acht profielen van digitale ongelijkheid toe. Drie Brusselse organisaties delen hun digitale expertise met verschillende doelgroepen. We gaan dieper in op wat goed loopt, waar het moeilijk is en wat de noden van de verschillende doelgroepen zijn. We gaan met elkaar in gesprek en formuleren vervolgens noden voor de toekomst.

Hierbij werken we aan SDG 9 innovatie en internet voor iedereen  SDG 10 ongelijkheid  

 

Armoede leidt niet noodzakelijk tot digitale uitsluiting, wel komt er door corona een groeiende groep burgers in armoede terecht.” Uit het jaarboek 2020  Armoede en sociale uitsluiting.

Ik schrijf me in

Koffieklets met gebak en Eric Corijn –VUB- over ecosysteemdenken en vermaatschappelijking  van de zorg

Donderdag 6 mei van 15.00-16.00 uur         online

Zout, zuur, zoet, bitter en pittig. Alle smaken in de juiste verhoudingen bepalen net datgene wat we tot topkeuken uitroepen. Het bittere pittige van de koffie en het zoete smeuïge van dat taartje geven ons een gigantische energieboost.

De zoektocht naar dat verloren evenwicht vinden we in ecosysteem denken. Een holistische aanpak waarbij alle actoren een evenwaardige rol toebedeelt krijgen. De coronacrisis toont andermaal hoe verstoord ons ecosysteem is en stelt onze scheefgegroeide relatie met de natuur op scherp . De drang om terug te keren naar het “oude normaal” is groot en lijkt gemakkelijk. Niets is minder waar. Het antwoord ligt vermoedelijk in een gestructureerde krachtenbundeling van ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Een goede herstelplanning gaat over een gemengde economie waar duurzame wijken met nabije zorg het nieuwe normaal worden. Eric Corijn noemt het ook “leveld playing field” of het meerschalig denken.

Eric Corijn geeft een introductie over ecosysteemdenken. Vanuit een aantal stellingen gaan we met de Brusselse welzijnssector hierover in gesprek. We staan open voor innovatie, zoeken ankerpunten en bekijken vanuit de sociale bril de voor- en nadelen van vermaatschappelijking van de zorg.

 

Hierbij werken we aan SDG 3 goede gezondheid en welzijn  SDG 8 waardig werk  SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen

“Is een versterking van die eerste lijn niet de beste remedie tegen overbelasting van de dure specialistenklinieken?”, schrijft Eric Corijn in een opinie voor Knack op 03/01/21

Ik schrijf me in

Digestieve wandeling doorheen de duurzame voorbeeldwijk Tivoli 

Donderdag 3 juni van 16.00-18.00 uur           ter plaatse

We mogen opnieuw op stap! Een wandeling doorheen de “duurzaamste wijk van de wereld” zal ons dubbel deugd doen. Post corona breekt aan en velen hebben geproefd van een ander ritme, de voor en nadelen van het téléwerken en minder verkeer onderweg. We snakken allemaal naar dat nabije groen in de wijk. Wandelen en fietsen zijn nooit eerder zo populair geweest. De 15’ wijken vinden wereldwijd ingang. Nabije zorg en opvang, sociale centra ter preventie, kinderopvang en scholen, winkels en diensten willen we liefst dichtbij. Duurzame wijken groeien gestaag, ook in verloederde delen van de stad. 

Tivoli GreenCity is een grootschalig project van citydev.brussel. Tivoli GreenCity, een wijk in de Brusselse deelgemeente Laken, mag zich de duurzaamste wijk ter wereld noemen. We nemen jullie graag mee op stap in deze wijk. Met onze sociale bril op de neus luisteren we naar Isabelle Pennemans van Citydev en naar de ervaring van enkele bewoners om in deze voorbeeld wijk te wonen. Wat zijn de uitschieters om tot duurzaamste wijk uitgeroepen te worden? Hoe is het sociaal vangnet opgebouwd? Zijn er nabijheidsdiensten of gemeenschappelijke ruimtes? Hoe verliep het participatieproces? Hoe wordt het sociale netwerk uitgebouwd?

“De wijk weerspiegelt de corebusiness van citydev.brussels: een nieuwe wijk creëren die past in haar stedelijke omgeving en die harmonieus samengaat met de productieactiviteiten van greenbizz.brussels. Dit in vele opzichten duurzame project zet ook in op sociale gemengdheid en omvat openbare voorzieningen met een plein, twee crèches en winkels.” zegt Isabelle Pennemans van Citydev

De ervaring van de bewoners om in deze "wijk van de toekomst" te wonen laten we ruim aan bod komen, want mensen zijn geen stenen die je zomaar bij elkaar legt. Het pleidooi van Eric Corijn in de smaakmaker van 6 mei benadrukt het belang van samenwerking tussen burgers, overheid en private sector op wijkniveau. We zoomen graag in op de evolutie naar de 15' minuten stad waarbij de co-creatie in de wijk centraal staat.

Twee rondleiding afwisselend door Isabelle Penneman van citydev.brussels en door bewoners van de wijk.

Hierbij werken we aan SDG 1 armoede  SDG 7 duurzame energie  SDG 9 innovatie  SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen

Ik schrijf me in

 

Praktisch

  • Na je inschrijving ontvang je een eetbare verrassing op het adres waar je het menu zal verorberen. Geef je postadres door indien je de verrassing wil ontvangen. Dit adres zal voor geen andere doeleinden worden gebruikt.
  • Na je inschrijving ontvang je een factuur. 
  • De inloggegevens voor de online smaakmakers ontvang je via mail na je betaling. 
  • € 10 per smaakmaker, € 25 voor volledige pakket met 3 online sessies 
  • € 10 voor de duurzame wandeling  
  • € 40 voor het volledige menu (inclusief wandeling, eetbare verrassingen thuis geleverd enz.)

Ik schrijf me in

Contact 

Veerle Leroy

veerle.leroy@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 59

Veerle zet zich gedreven in voor een betere kennis van de SDGs –de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties- Agenda 2030 met de slogan 'To leave no one behind'. Zij begeleidt, zowel het Kenniscentrum WWZ als de bredere Brusselse Welzijnssector, bij de implementatie van de SDGs. Daarbij staat het verkleinen van de kloof tussen kwetsbare Brusselaars en het recht op een duurzaam leven voor iedereen centraal.

Lees ook 
de 17 sdgs

Het Kenniscentrum WWZ engageert zich de SDG's te implementeren in eigen organisatie en de Brusselse welzijnssector hierbij te begeleiden. Voor gratis...

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg