U bent hier

Wonen met ondersteuning

Sinds 1 juli 2016 startte de Vlaamse Overheid met een nieuw financieringsmodel voor personen met een beperking. Deze nieuwe financiering wordt niet langer aangestuurd door het aanbod van voorzieningen, maar door de vraag van de cliënten. De overheid wil hiermee personen met een beperking zo optimaal mogelijk de regie over hun leven in eigen handen geven. De erkenningen gebeuren door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Vroeger moesten voorzieningen eerst een erkenning bemachtigen, om vervolgens de beschikbare bedden in te vullen met door de VAPH erkende cliënten. Vandaag gebeurt de financiering omgekeerd, via die cliënten zelf. Zij krijgen een budget, dat ze bij voorkeur besteden bij aan een zorgaanbieder met een VAPH-vergunning.

De cliënt bepaalt zelf welke zorg hij krijgt

Er zijn twee mogelijkheden.

  • De rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voor beperkte ondersteuning. De persoon in kwestie moet hiervoor geen erkenning hebben van het VAPH.
  • Het persoonsvolgend budget (PVB) voor mensen die meer ondersteuning nodig hebben. Wie een beroep wil doen op een zorgaanbieder moet dan wel een VAPH-erkenning hebben. Ook de organisaties moeten erkend zijn door het VAPH. Zij kunnen flexibel inspelen op zorgvragen, zonder omslachtige procedures en regels en zonder strikt gebonden te zijn aan een aanbod voor specifieke doelgroepen.

Alle VAPH-erkende zorgvragers kunnen blijvend terecht bij de voorheen erkende voorzieningen.

  • Alle bestaande voorzieningen kregen een vergunning als zorgaanbieder en krijgen ook de ruimte om hun aanbod te verruimen en aan te passen aan de nieuwe vragen die op hen afkomen. Daarnaast kunnen er ook nieuwe organisaties en werkvormen ontstaan.
  • Personen met een beperking die begeleiding zoeken om zelfstandig te kunnen wonen, kunnen hiervoor terecht bij een grote variatie aan zorgaanbieders en woonvormen. Indien ze dat wensen, kunnen ze ook zelf instaan voor hun huisvesting en een beroep doen op een zorgaanbieder die aan huis komt.  

Hebt u een beperking en bent u op zoek naar de voor u meest geschikte zorgaanbieder? Dan kan u altijd terecht bij het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap (BrAP). Zij helpen u graag in uw zoektocht.

Beschut Wonen

Termen zoals begeleid, beschermd of geïntegreerd wonen bestaan niet meer. De werkvorm Beschut Wonen blijft wel bestaan. De werkvorm begeleidt mensen met psychische problemen die zonder hulp niet alleen kunnen wonen, maar die mits de nodige hulp niet permanent in een instelling hoeven te verblijven.

Er zijn twee vormen van Beschut Wonen: in groep of individueel.

  • In een woongemeenschap wonen drie tot tien personen samen in een huis. Zij delen de gemeenschappelijke ruimten en iedereen heeft een eigen slaapkamer.
  • Sinds 2000 is er een regelgeving voor mensen die individueel wonen. De woningen zijn eigendom van een initiatief Beschut Wonen, worden gehuurd bij derden, of zijn eigendom van de bewoner zelf. Om zelfstandig te kunnen wonen, kunnen de bewoners rekenen op begeleiding op maat.

Het doel van Beschut Wonen is dat de bewoners zo zelfstandig mogelijk functioneren. Elke bewoner heeft zijn activiteiten, iedereen volgens eigen mogelijkheden.

  • Sommigen gaan werken, doen vrijwilligerswerk of volgen een opleiding. Indien nodig krijgen zij hulp bij hun administratie, om hun woning netjes te houden, om een goede dagactiviteit te zoeken, om gezond te koken, enzovoort.
  • Wie meer begeleiding nodig heeft, gaat voor zinvolle tijdsbesteding naar het activiteitencentrum van een voorziening. Daar kunnen ze samen koken, in de tuin werken, knutselen, uitstappen doen, samen praten, groepsactiviteiten doen, klussen, een hobby uitoefenen, enzovoort.
  • Bewoners met gezondheidsproblemen kunnen terecht in de dagbehandeling. Mensen die herstellen van een lichamelijke kwaal kunnen er terecht voor behandeling en verzorging.
  • Er is ook psychische hulp voor mensen die met somberheid, angsten of spanningen kampen, door een moeilijk rouwproces gaan of problemen hebben met contacten en relaties.

Sommige mensen die Beschut Wonen blijven er heel hun leven, anderen verhuizen na verloop van tijd. Soms wordt iemand voor een korte of langere periode opgenomen in een gespecialiseerde instelling en keert die daarna terug naar het initiatief Beschut Wonen.

Extra info 

Bestaande links (VAPH en Zorg & Gezondheid) behouden.

Link BWR vervangen door: BrAP -> http://www.brap.be/

Alle links onder de noemer ‘beschermd wonen’ en ‘geïntegreerd wonen’ zijn ongeldig.

Aanvullende link:

Ondersteuningsaanvraag meederjarigen -> http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/8952279-Procedure+meerderjarigen.html