U bent hier

Zelfzorg

Zichzelf beredderen en manieren zoeken om de situatie leefbaar te houden

Wie ziek is, een handicap heeft, ouder wordt, een psychisch probleem heeft, is afhankelijk van zorg. De meeste zorgbehoevenden proberen in eerste instantie zichzelf te beredderen (zelfzorg) en allerlei manieren te zoeken om hun situatie leefbaar te houden (coping strategieën).

Het boek ‘Het gemankeerde (t)huis. Een visuele antropologie over de woonpraktijken van ouderen in Brussel’ toont hoe ouderen met fysieke, sociale en mentale beperkingen, hun woning en woonomgeving als leefruimte proberen te behouden.

Door een samenspel van fysieke beperkingen, financiële moeilijkheden, een gebrekkig netwerk of psychosociale problemen verliezen kwetsbare mensen soms hun zelfredzaamheid. Ze zijn dan niet meer in staat om voor zichtzelf te zorgen, en kunnen de stap ook niet meer zetten naar informele of formele zorg. Voor wie er niet meer in slaagt om zijn situatie op eigen kracht te veranderen, kan de hulp van een zorgcoach (casemanager) een wezenlijk verschil maken.

In het boek ‘Bouwen aan een Actief Zorgzame Buurt’ vertellen casemanagers of zorgcoaches hoe ze kwetsbare gebruikers ondersteunen om weer grip te krijgen op hun situatie en gebruik te maken van informele en formele zorg.

Contact 

Herwig Teugels

herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40

Herwig is de man met het helikopterzicht, of beter: het girafperspectief: wijds kijken maar met de voeten op de grond. Het helpt hem bij het maken van de strategische keuzes. Hij wordt door partners vaak gevraagd om advies. Zijn jarenlange ervaring in het Brussels werkveld boezemt vertrouwen in. Als spelverdeler van het team haalt hij de potentie bij medewerkers naar boven, met oog voor voldoende uitdaging en ambitie.

Olivia Vanmechelen

olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40

Voor thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg moet je bij Olivia zijn; ze volgt en ondersteunt Brusselse projecten en maakt verbindingen tussen diverse praktijken en beleid. Olivia heeft een brede kennis van en expertise in de (Brussels) welzijns- en zorgsector, over de taalgrenzen heen. Deze wendt ze aan om bij te dragen aan nieuw beleid, zowel in organisaties als bij de overheid.

Lees ook 

De meeste zorg en ondersteuning voor ouderen en zorgbehoevenden wordt geboden door informele zorgdragers

Zorg

Een informeel buurtzorgnetwerk brengt buren samen om een handje hulp te bieden aan thuiswonende ouderen of zorgbehoevenden in hun buurt

Zorg