U bent hier

Nieuwe gemeentelijke premie voor de aanpassing van de woning in Brussel

De Stad Brussel heeft een gemeentelijke premie goedgekeurd voor de aanpassing van woningen die worden bewoond door een persoon met een blijvende handicap. Deze premie is bestemd om het dagelijkse leven van deze persoon in zijn woning te vergemakkelijken en bij te dragen aan het behoud van zijn zelfstandigheid.

Wat zijn de voorwaarden?

De woning moet gelegen zijn op het grondgebied van de Stad Brussel. De persoon met een handicap moet de aan te passen woning bewonen als eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of huurder. De premie kan ook worden toegekend voor woningen die toebehoren aan publieke eigenaars.

De werken dienen het dagelijkse leven van de persoon met een handicap te vergemakkelijken en moeten betrekking hebben op deze welbepaalde erkende handicap. Bij de aanvraag van de premie mogen de werken nog niet zijn aangevat, of zijn afgerond.

De aanvrager moet lijden aan een blijvende handicap waarvoor een erkenningsattest werd afgeleverd door de Directie-generaal “Personen met en Handicap” of worden toegelaten tot de gewestelijke diensten PHARE of VAPH. Zijn netto belastbare inkomen mag de inkomensplafonds die toegang geven tot een sociale woning niet overschrijden.

De premie bedraagt 50% van het reëel geïnvesteerde bedrag, inclusief BTW (aankoop- en installatiekosten inbegrepen) met een maximaal bedrag van € 1000. De premie-aanvraag moet betrekking hebben op de werken waarvan het minimumbedrag  €200 bedraagt.

Het aanvraagformulier en reglement vindt u in het zijmenu. Meer informatie kan u terugvinden op de website van de stad Brussel.

Luc Lampaert

luc.lampaert@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40
Lees ook 

BROG, persoonvolgende financiering, intersectorale netwerking en veel meer.

Welzijn
Zorg

Levensloopbestendig wonen , woningaanpassing, domotica en veel meer maken het wonen aangenamer en gemakkelijker.

Wonen