U bent hier

Aankondigingen

Primaire tabsEvenement
15/12/2019 -
12:00 tot 19:00

Doucheflux organiseert voor de tweede keer haar grote "No-Home Made" Kerstmarkt.

De handlangers van de kerstman zorgen ervoor dat het gezellig wordt én dat je tegen een zachte prijs enkele kerstinkopen kan doen en zo de mensen in bestaansonzekerheid steunt.

De opbrengst gaat voor 100% naar de standhouders en verkopers in bestaansonzekerheid.

Bunt u zelf een G.I.G.A.N.T. (Geweldig Individu in Gigantische Armoede maar Niet zonder Trots) en houdt u van handwerk, knutselen en...Meer lezen

Vorming
23/01/2020 -
14:00 tot 17:00

Nederlandstalige vorming: Ordonnantie betreffende de noodhulp en inschakeling van daklozen

Sinds 14 juni 2018 is de ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen van kracht. Deze hervorming van de Brusselse thuislozensector brengt heel wat veranderingen met zich mee. Tijdens de vorming zullen we dieper ingaan op de hervorming die rechtstreeks betrekking hebben op de diensten en welke nieuwe doelstellingen voor de nieuwe operatoren New Samusocial en Bruss'Help naar voren worden geschoven. In 2019 werden...Meer lezen

27/01/2020 - 13:30

Intervisie is: Ontmoeting - Een netwerk uitbouwen - Leren van elkaar - Stilstaan bij waar je mee bezig bent

Reflectiemoment onder professionele medewerkers uit de medische/psychosociale sector, werkend met vluchtelingen, rond interculturele ontmoeting

Wat is intervisie?

Intervisie is een ontmoeting tussen begeleiders die de tijd nemen om na te denken rond praktijkervaring waarbij in alle vertrouwen op basis van uitwisseling werkpistes worden uitgewerkt

De doelstellingen

Ondersteuning van de begeleiders...Meer lezen
Vorming
04/02/2020 -
09:30 tot 15:30

Hoe kan je doordacht te werk gaan om de juiste vrijwilliger te vinden?

We leren hoe je je kan onderscheiden van andere organisaties. Het succes van vrijwilligers werven ligt niet enkel in een vacature. Je kan veel meer doen! We geven jou tips en tricks die je kan toepassen op je eigen organisatie.

Binnenkort vind je meer informatie over deze vorming. Inschrijven kan al.

Doelgroep Deze vorming is bedoeld voor professionelen en vrijwilligers...Meer lezen

Vorming
06/02/2020 -
09:00 tot 12:00

Nederlandstalige vorming: Herhuisvestigingstoelage en huurtoelage

De herhuisvestigingstoelage en de huurtoelage (ingesteld in 2016), voor kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting, zullen u tijdens een voormiddag worden voorgesteld. De spreker zal de toekenningsvoorwaarden,de nodige dokumenten voor indiening van de aanvraag, de adequate normen betreffende huisvesting en vele andere vragen toelichten. Alsook zal ze samen met jullie eventuele moeilijkheden bij de procedures trachten uit te klaren.

Alle informatie over het programma is terug te...Meer lezen

Vorming
06/02/2020 - 09:00, 13/02/2020 - 09:00, 20/02/2020 - 09:00
Hoe hou je rekening met de diversiteit van jouw cliënteel ? Hoe ga je om met de blinde vlekken in jouw organisatie ? Hoe ga je om met discriminatie en onderdrukking op de werkvloer?

Leer in 3 halve dagen hoe je uitsluiting en discriminatie kunt verminderen.

Aan de hand van het kruispuntdenken-model leer je kritisch kijken naar jouw eigen referentiekader.

Je leert je eigen blinde vlekken, je privileges en uitsluitingsmechanismen herkennen .

Met...Meer lezen

Vorming
06/02/2020 - 09:00, 13/02/2020 - 09:00, 20/02/2020 - 09:00
Hoe hou je rekening met de diversiteit van jouw cliënteel ? Hoe ga je om met de blinde vlekken in jouw organisatie ? Hoe ga je om met discriminatie en onderdrukking op de werkvloer?

Leer in 3 halve dagen hoe je uitsluiting en discriminatie kunt verminderen.

Aan de hand van het kruispuntdenken-model leer je kritisch kijken naar jouw eigen referentiekader.

Je leert je eigen blinde vlekken, je privileges en uitsluitingsmechanismen herkennen .

Met...Meer lezen

13/02/2020 - 09:00

“Het gaat er niet om of je binnen of je buiten de lijntjes kleurt, het gaat erom dat je je eigen lijntjes tekent.” (OMDENKEN)

Op 13 februari viert Bruggenbouwer als intersectoraal netwerk zijn 10-jarig bestaan . Dit feest is een netwerk- en inspiratiemoment voor iedereen die graag wil uitwisselen over hoe buiten de begane paden hulpverlenen. Zelfreflectie, experiment en samenwerking zijn daarbij essentieel, werken vanuit een visie en waardenkader liggen eraan ten grondslag. ‘Durf’ en ‘gewoon doen’...Meer lezen

Vorming
06/02/2020 - 09:00, 13/02/2020 - 09:00, 20/02/2020 - 09:00
Hoe hou je rekening met de diversiteit van jouw cliënteel ? Hoe ga je om met de blinde vlekken in jouw organisatie ? Hoe ga je om met discriminatie en onderdrukking op de werkvloer?

Leer in 3 halve dagen hoe je uitsluiting en discriminatie kunt verminderen.

Aan de hand van het kruispuntdenken-model leer je kritisch kijken naar jouw eigen referentiekader.

Je leert je eigen blinde vlekken, je privileges en uitsluitingsmechanismen herkennen .

Met...Meer lezen

Infomoment
28/04/2020 -
09:30 tot 12:30
Weet jij het antwoord op deze vragen? Wie mag als vrijwilliger aan de slag? Kunnen mensen in asielprocedure ook vrijwilligerswerk doen? Kan ik bij dezelfde organisatie bijklussen en vrijwilligerswerk doen? Moet onze koepelorganisatie zorgen voor een verzekering voor de vrijwilligers? Is de informatieplicht voor de vrijwilligers zoiets als een contract? Waarmee moet je rekening houden als je maar af en toe eens een vrijwilliger wil inzetten? Moet je rekening houden met het Vlaams decreet Vrijwilligerswerk als Brusselse organisatie?

Blijf...Meer lezen