U bent hier

Aankondigingen

Primaire tabsEvenement
24/10/2018 -
09:00 tot 16:30

Op woensdag 24 oktober 2018 organiseert het INTEGRATE consortium (VUB/UGent/KULeuven) een congres in Brussel over de vermaatschappelijking van de palliatieve zorg in Vlaanderen . De onderzoekers gaan dieper in op de problemen en verbeterpunten voor ...Meer lezen

24/10/2018 - 09:30

Op 24 oktober (voormiddag) organiseren wij voor onze zorg- en welzijnssectoren in Brussel een vormingsvoormiddag rond ‘werken met Impact’.

Kader:

Impact is een woord dat meer en meer gebruikt wordt en wel eens verengd wordt tot ‘meetbare impact’. Maar ook organisaties vragen soms hoe ze hun impact kunnen monitoren en wat ze met dit concept kunnen doen. We organiseren ook weldra een Staten-Generaal Welzijn en Zorg Brussel (15 februari 2019). We willen op die...Meer lezen

Evenement
24/10/2018 - 19:00

Vind je dat ook?

Over ernstige psychische problemen wordt amper gepraat, terwijl één op vier personen in België er mee te maken krijgt. Het overkomt niet alleen anderen maar ook onszelf, onze kinderen, ouders, familie, vrienden, buren, kennissen...

Te Gek!? Open Geest organiseert sinds enkele jaren een muziektheater om ons allemaal juister en van binnenuit kennis te laten maken met geestelijke gezondheid. Er leven nog heel wat taboes rond geestelijke gezondheid. Die doorbreken en aandacht vragen...Meer lezen

Studiedag
26/10/2018 -
10:00 tot 16:00

Meer ouderen laten bewegen en tegelijk ook ouderen meer laten bewegen? Ouderen zijn de bevolkingsgroep die het minst beweegt en toch is er bij vele ouderen de wil om daar verandering in te brengen.Maar hoe kan je als middenveldorganisatie je steentje bijdragen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle neuzen uit verschillende sectoren in dezelfde richting wijzen?

Tot nog toe is er weinig of versnipperde literatuur of concrete aanbevelingen beschikbaar rond ouderen en beweging, over verschillende sectoren heen....Meer lezen

Workshop
08/11/2018 - 09:00

Outreachend werken, vindplaatsgericht werken, leefwereldgericht werken ...? Hoe pakt u het aan en wat levert het op? Hoe behoudt u uw bewegingsvrijheid op een plek die niet de uwe is? Deze en andere thema's komen aan bod tijdensdeze trefdag. Ontmoeting en uitwisseling voor en door praktijkwerkers staan centraal. We richten ons naar nieuwe en ervaren outreachwerkers in Brussel. Outreachend werken vergt een cultuursensitieve benadering, zeker in onze hoofdstad. Steeds meer dienst-, hulp- en zorgverleners verlaten hun bureau om buiten de...Meer lezen

Studiedag, Infomoment
12/11/2018 - 09:00 tot 16/11/2018 - 17:00

Sinds 2000 organiseren het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg/Regio-Overleg Thuislozenzorg, de BICO Federatie, de Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri (AMA) en het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC) samen en om beurt de “ Week van de Brusselse Thuislozenzorg ”. Het doel van deze week is om via ontmoeting en uitwisseling van praktijkervaring de contacten te bevorderen tussen de Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire thuislozenvoorzieningen maar ook een brug te slaan naar andere sectoren...Meer lezen

Infomoment
13/11/2018 - 08:30
Hoe kan je het aanbod aan residentiële zorg (ziekenhuis, rustoord, psychiatrische instelling) laten evolueren? Kan je de gezondheidsuitgaven niet beter beheersen als je patiënten, ouderen en mensen met een beperking op het goede moment op de juiste plaats behandelt? Hoe kan je een betere continuïteit van de zorgverlening aanbieden? Hoe werkt thuishospitalisatie in Frankrijk? Moeten de structuren opengebroken worden en zo ja, op welke manier? Zijn er onvervulde behoeften, vragen van nieuwe doelgroepen? Wat zijn succesvolle ervaringen? Hoe kan je...Meer lezen
Studiedag
15/11/2018 - 09:00

Hulpverleners werken graag met metaforen. We spreken van ‘draaideurcliënten’ en van ‘over muurtjes kijken’. We spreken ook van ‘scharnier- of sleutelmomenten’ in een mensenleven en we hopen dat deze scharnieren vlot buigen en draaien, zonder kraken en breuken. Maar wat doen we met ‘ schurende scharnieren’ ?

Op het intersectoraal netwerkmoment dat doorgaat op 15 november 2018 in de voormiddag kaarten we de doorstroom aan tussen de Brusselse dak- en thuislozensector enerzijds en verschillende andere sectoren zoals...Meer lezen

Studiedag
23/11/2018 -
09:00 tot 16:00

Iedereen is het erover eens: effectieve hulpverlening betrekt ook het netwerk rond cliënten. Ook wanneer jongeren uitstromen uit een voorziening, is het vaak erg belangrijk dat ze op een netwerk kunnen terugvallen. Maar hoe bouw en onderhoud je zo’n netwerk? Welke rol kan jij als jeugdhulpverlener daarin spelen? Wie betrek je zeker?

Voor wie?

Deze vormingsdag staat open voor organisaties in Brussel die werk willen maken van het betrekken van het netwerk van cliënten, zowel in concrete...Meer lezen

Studiedag
30/11/2018 -
09:00 tot 16:30

Op vrijdag 30 november organiseert het D-SCOPE consortium (Vrije Universiteit Brussel, KULeuven, Universiteit Antwerpen, Hogeschool Gent en Universiteit Maastricht) een studiedag over vroegdetectie van kwetsbare ouderen in hun lokale thuisomgeving.

Het D-SCOPE consortium stelt de resultaten voor van het onderzoek dat uitgevoerd werd in samenwerking met 3 testgemeenten (Gent, Tienen, Knokke-Heist). Verschillende praktijk- en beleidsdeskundigen uit België en Nederland worden uitgenodigd om hun kijk op kwetsbaarheid bij ouderen te delen. Ook zal er aandacht geschonken worden aan de verschillende...Meer lezen