U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

Cahier Samenwerken werkt

woensdag, 15 november, 2017 - 18:18

Intersectoraal samenwerken is vandaag een ingeburgerd begrip in het landschap van welzijn, wonen en zorg. Hulpverleners uit verschillende sectoren werken samen om kwetsbare cliënten te begeleiden in alle domeinen van het leven. Veel mensen hebben immers een combinatie van problemen, wat expertise vergt op verschillende terreinen. Eén hulporganisatie alleen kan daar geen afdoend antwoord op bieden. Om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te verbeteren, is samenwerking noodzakelijk.

Dit cahier brengt meer dan twintig voorbeelden uit de praktijk in beeld. Elke samenwerking is anders: andere doelgroepen, andere werkvormen, andere thema’s, andere intensiteit. De centrale vragen zijn: ‘Hoe komt een...Lees meer

Samenwerkingen verankeren op het Intersectoraal Netwerkmoment

woensdag, 15 november, 2017 - 13:37

Het was weer koppen lopen op het Intersectoraal Netwerkmoment van het Kenniscentrum WWZ. Maar liefst 80 geïnteresseerden wisselden ideeën uit over hoe je samenwerkingen in je organisatie verankert en duurzaam maakt.

Een panel van drie Brusselse netwerkers waaronder Laurent Dupont van Bataclan/Passerelles; Greta Leire van overlegplatform Geestelijke Gezondheid en Klaar De Smaele vertelden onder begeleiding van Grieke Forceville welke inzichten je kan doorgeven na een aantal jaar intersectoraal netwerken.  

Ze werden op de rooster gelegd door de andere aanwezigen die vooraf in verschillende groepen al ervaringen uitgewisseld hadden. Uit die groepen kwam onder meer voort dat

  • samenwerking onderling moet gestimuleerd
  • ...Lees meer

Samenwerking zelforganisaties en welzijnssector - Verslag denkmoment

dinsdag, 7 november, 2017 - 15:30

Op maandag 18 september 2017 organiseerden het kenniscentrum WWZ en de Odisee Hogeschool Sociaal Werk het denkmoment ‘De samenwerking Zelforganisaties-Welzijnssector’. Zelforganisaties worden in deze denknamiddag gelijk genoemd met burgerinitiatieven. Ze zijn ontstaan uit concrete noden in de superdiverse stad, door migratie en door lancunes in het welzijns- en overheidsaanbod.

Het denkmoment vertrok vanuit de vaststelling dat ook burgers, zelforganisaties, sportclubs, moskeeën, kerken etc., allerlei ‘welzijns-‘gerelateerde zaken opnemen die vaak onder de radar blijven van de ‘formele’ welzijnsdiensten of beleid. Anno 2017 is de discussie over hoe zelforganisaties en de meer formele welzijnsorganisaties kunnen samenwerken en welke kansen en...Lees meer

Vrijwilligerswerk tijdens de kerst- en eindejaarsperiode

vrijdag, 27 oktober, 2017 - 21:51

Wil je graag een nuttige, waardevolle en bijzondere invulling geven aan je feestdagen? 

Bekijk onze lijst met organisaties die op zoek zijn naar extra vrijwilligers specifiek voor de kerst- en nieuwjaarsperiode!!

 


Zonnelied vzw

Op 15 december wordt een Kerstmarkt georganiseerd door Zonnelied vzw. Iedereen is welkom! Om de kerstmarkt in goede banen te leiden zoeken ze vrijwilligers die kunnen helpen met de opbouw van de kerstmarkt (tenten, stoelen, tafels, versiering, verlichting) vanaf 13u. Hulp bij de standen vnl catering tussen 15u en 20u30 en de afbouw en opruim om 21u. De kerstmarkt vindt plaats in De stroom, Begijnenstraat 54 te Molenbeek.

Contact: Jan Hertecant 0478 11...Lees meer

Vrijwilliger gezocht voor ons onthaal

vrijdag, 27 oktober, 2017 - 20:30

Babbelgrage onthaalvrijwilliger

Jouw profiel

Wie ben jij? Iemand met een vlotte mond om mensen warm te maken voor het vrijwilligerswerk in Brussel.

Taakomschrijving

Als onthaalvrijwilliger van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel begeleid jij mensen van allerlei leeftijden en achtergronden op zoek naar vrijwilligerswerk in Brussel. Je bent een luisterend oor en antwoord op hun vragen. Je krijgt een opleiding op maat en doet ervaring op bij onze huidige collega's. 

We zoeken momenteel een onthaalvrijwilliger elke woensdag van 12u tot 14u in Muntpunt.

Vanaf januari 2018 zoeken wij ook een onthaalvrijwilliger elke maandag van 12u tot...Lees meer

Een didactische handleiding voor het omgaan met grondrechten

vrijdag, 27 oktober, 2017 - 15:44

Handleiding bij de video 'Non-take-up & rechten' 

In 2016 hebben het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en Cera (www.cera.be) een video uitgewerkt om in debat te kunnen gaan rond het thema van non-take-up van rechten in de onderwijsinstellingen voor sociaal werkers en de verschillende organisaties en instellingen die een rol opnemen in de realisatie van de verschillende grondrechten.

Ondertussen is ook een didactische handleiding beschikbaar. Deze werd opgemaakt door Cera en kan gebruikt worden om een debat of uitwisseling over non-take-up van rechten – samen met de video – te begeleiden....Lees meer

Zorg als motor voor nieuwe stadsontwikkeling

donderdag, 12 oktober, 2017 - 12:38

'Expeditie Begonia' - Op zoek naar variatie in Wonen en Zorg.

Een organisatie van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen - Zorg (Nederland) | 11 oktober 2017 | Amersfoort

Wij waren er bij…

Bijna 600 professionals uit heel Nederland vonden elkaar in Amersfoort om stil te staan bij de samenhang tussen wonen en zorg, de grenzen van thuis wonen voor ouderen, mensen met een beperking of psychische problematiek en de (on)mogelijkheid van het beleid om langer thuis wonen te stimuleren.

Prof Anja Machielse onderstreepte vooral het belang van een ondersteunende woonomgeving en sociale netwerken in...Lees meer

Help mee de campagne 4voor12 zichtbaarheid te geven

vrijdag, 8 september, 2017 - 16:02

Eén op vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychisch probleem. Daarnaast geeft één op vier mensen aan dat ze zich niet goed in hun vel voelen.

Toch is praten over psychische kwetsbaarheid nog steeds een taboe in Vlaanderen. Bijna 60% van wie psychische problemen heeft, praat er niet over en zoekt geen hulp. Het is dan ook belangrijk dat we alert zijn voor signalen die aantonen dat het mogelijks niet goed gaat met iemand en dat we hier iets mee doen. De campagne wil duidelijk maken dat iedereen hier een rol in kan spelen....Lees meer

Info over en voor vluchtelingen op één website

dinsdag, 5 september, 2017 - 11:39

Onze collega’s van de Sociale Kaart Oost-Vlaanderen werkten een informatiesite uit omtrent het thema vluchtelingen. De website biedt een antwoord op de nood aan praktische informatie bij hulpverleners, doorverwijzers en vrijwilligers die vluchtelingen begeleiden.

Sociale Kaart Vluchtelingen

Die site biedt een antwoord op 101 vragen in 16 levensdomeinen:

  • Maatschappelijk werkers kunnen er zoeken naar goedkope woningen.
  • Leerkrachten of zorgcoördinatoren vinden de weg naar psychologische ondersteuning voor gevluchte kinderen met trauma’s.
  • Dokters komen te weten waar vluchtelingen gratis kunnen douchen of op een betaalbare manier aan warmere kledij geraken.
  • ...Lees meer

Allo? Allo! : de informatielijn voor aangepaste hulp

vrijdag, 28 juli, 2017 - 14:20

Voor heel wat senioren is het niet gemakkelijk om hulp te vinden voor de kleine dagelijkse zorgen.

Door de veelheid aan initiatieven weten zij vaak niet meer wie te contacteren waarvoor. "Allo? Allo!" stelt voor om via een uniek meldingspunt, senioren met vragen en behoeften in hun wijk de weg te wijzen naar de gepaste organisatie of netwerk.

 

Voordelen voor de organisaties:

  • Senioren in de wijk bereiken
  • Toegenomen visibiliteit waar de initiatieven van organisaties een antwoord voor bieden worden doorgestuurd
  • Vragen die bij een organisatie terecht komen, maar die door deze niet opgelost kunnen worden, vinden via dit meldingspunt
  • ...Lees meer