U bent hier

Zorgzame Buurt

De meeste ouderen willen liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben of minder mobiel zijn. Naarmate hun leeftijd vordert en ze meer fysieke beperkingen hebben, brengen ze meer tijd door in hun huis en in hun nabije omgeving. Ouderen zijn aan hun buurt gehecht, en zijn er ook op aangewezen om actief te blijven, sociale relaties aan te gaan en hun autonomie te behouden.

Wat is een Zorgzame Buurt?

Een Zorgzame Buurt is een buurt met extra aandacht voor ouderen, personen met een handicap, mensen met psychische problemen en andere kwetsbare groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften. Buurtgerichte Zorg ondersteunt de kwaliteit van leven en het welzijn van iedereen in de buurt, een ambitie die enkel kan worden waargemaakt door wonen, welzijn en zorg met elkaar te verbinden. Buurtgerichte Zorg maakt het voor ouderen mogelijk om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, de beste garantie voor een kwaliteitsvolle toekomst.

In een Zorgzame Buurt

  • is de omgeving toegankelijk en veilig voor iedereen,
  • kunnen ouderen zelfstandig wonen, maar zijn er ook  woonvormen die inspelen op wijzigende noden en zorgbehoeften,
  • zijn diensten en voorzieningen voor het dagelijks leven gemakkelijk bereikbaar,
  • krijgen buren, familie en vrijwilligers ondersteuning om anderen zo goed mogelijk te helpen,
  • wordt zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden.

Buurtgerichte Zorg vraagt een bundeling van krachten op lokaal niveau, over de grenzen van organisaties, sectoren en zuilen heen. Enkel door samen te werken, kan de best mogelijke hulp en zorg geboden worden. Een zorgknooppunt zorgt voor de lokale coördinatie tussen alle betrokkenen in de buurt: algemene zorg- en dienstverleners, gespecialiseerde hulp- en zorgverstrekkers, voorzieningen, welzijnsorganisaties, lokale verenigingen, en informele zorgverleners zoals familie, buren, vrijwilligers en mantelzorgers. De erkenning en waardering van informele zorg is daarbij cruciaal.

Het Sombreromodel weerspiegelt de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg, tussen formele en informele zorg en tussen het buurtniveau en de bovenlokale niveaus.

Het Kenniscentrum WWZ stimuleert de ontwikkeling van Buurtgerichte Zorg

Derde partijen

Sympathisant

Dit is de naam van de fake partner

Gewoon een fake derde partij... Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

Aanspreekpunt 

Herwig Teugels

Olivia Vanmechelen