U bent hier

Planners, stedenbouwkundigen en professionelen uit de zorg- en welzijnssector gaan de dialoog aan

Studiedag Zorg in de stad 18/01/18: een samenvatting en boeiende presentaties

De studiedag « Se Soigner dans la ville. Zorg in de stad » die op 18 januari 2018 doorging bij Perspective was een heus succes.
De co-organisatie van deze studiedag door de sector “welzijn en gezondheid” (CMDC-CDCS, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, Kenniscentrum WWZ, CBCS) en door de territoriale planners (perspective.brussels) bewijst dat een structurele en systematische samenwerking meer dan wenselijk is.

Het is vandaag wezenlijk dat planners, stedenbouwkundigen en professionelen uit de zorg- en welzijnssector de dialoog aangaan en elkaar versterken. Samen kunnen zij antwoorden bieden op de noden van zorgbehoevende en kwetsbare stedelingen. Dit betreft zowel de leefomgeving (publieke ruimte, mobiliteit, huisvesting…) als de infrastructuren voor zorg en welzijn in de buurt.

Een samenvatting en de boeiende presentaties staan ter beschikking op de website van Perspective: http://perspective.brussels/nl/studies-en-observatoria/gezondheid-en-welzijn/se-soigner-dans-la-ville-zorg-de-stad-studiedag

 

Jeroen Dries

Jeroen.dries@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 43
Lees ook 

Een buurt met extra aandacht voor kwetsbare groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften. Buurtgerichte Zorg ondersteunt de kwaliteit van leven

Wonen
Zorg

Onze taak is om de ontwikkeling van nieuwe woonzorgprojecten te initiëren, te ondersteunen en te begeleiden.

Wonen

Levensloopbestendig wonen , woningaanpassing, domotica en veel meer maken het wonen aangenamer en gemakkelijker.

Wonen